Branimir Štrukelj, predsednik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, poziva predsednika vlade Mira Cerarja, naj ukrepa glede sporazuma CETA v delu, ki se nanaša na izobraževanje. Foto: BoBo
Branimir Štrukelj, predsednik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, poziva predsednika vlade Mira Cerarja, naj ukrepa glede sporazuma CETA v delu, ki se nanaša na izobraževanje. Foto: BoBo

Poleg tega je predvideno, da bo v sporazum CETA vključena klavzula ISDS o reševanju sporov med zasebnimi investitorji in državo. Z njo bi zasebne izobraževalne ustanove s področja EU in Kanade dobile zakonsko možnost, da pred mednarodnimi sodišči izpodbijajo vsak ukrep, ki bi po njihovi presoji lahko posegel v njihove dobičke, pojasnjujejo na Svizu. Zato Cerarja pozivamo, naj vztraja, da se klavzula ISDS izključi iz sporazuma CETA.

Branimir Štrukelj, Sviz

Pismo s pozivom je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) Cerarju posredoval v sredo. Po pojasnilih Sviza se o zanje spornem predlogu mednarodnega trgovinskega sporazuma CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) Evropska komisija pospešeno pogaja s Kanado. Predvidoma bi ga lahko sprejeli že na bližajočem se vrhu EU in Kanade konec septembra.

Negativne posledice
Posledice vključitve vzgoje in izobraževanja v sporazum CETA bi bile namreč zelo negativne, ugotavljajo. Pravila, ki urejajo dostop do trga, bi lahko omejila pristojnosti držav EU, da bi odločale o vstopu zasebnih in profitnih izobraževalnih institucij in nadzorovale njihovo kakovost.

Pritiski po privatizaciji in komercializaciji
Če bi bila določila trgovinskega sporazuma CETA v celoti vpeljana za javne storitve, kot je izobraževanje, bi strogo omejila prostor javnega sektorja ter okrepila pritiske po privatizaciji in komercializaciji, menijo v Svizu.

Sodno izpodbijanje ukrepov, ki posegajo v dobičke
Poleg tega je predvideno, da bo v sporazum CETA vključena klavzula ISDS o reševanju sporov med zasebnimi vlagatelji in državo. Ta klavzula je zelo sporna in ji glasno nasprotujejo sindikati, civilna družba, državljani ter predstavniki vlad, saj bi z njo zasebne izobraževalne ustanove s področja EU in Kanade dobile zakonsko možnost, da pred mednarodnimi sodišči izpodbijajo vsak ukrep, ki bi po njihovi presoji lahko posegel v njihove dobičke, pojasnjujejo na Svizu. Zato Cerarja pozivajo, naj vztraja, da se klavzula ISDS izključi iz sporazuma CETA.

Trgovanje v šolstvu
Sviz je prepričan, da komercialna pravila trgovanja ne bi smela nikoli omejevati možnosti posameznih vlad in pristojnih lokalnih oblasti, da same bedijo nad zagotavljanjem kakovostnega javnega šolstva. Od mandatarja sindikat pričakuje, da bo javno izrazil stališče Slovenije do omenjene izključitve ter da bo aktivno podprl ohranjanje kakovostnega javnega izobraževanja, ki ga imamo v Evropi.

Omenjeno pismo mandatarju je Sviz posredoval tudi poslanskim skupinam v državnem zboru in jih pozval, naj na skorajšnjih zaslišanjih ministrskih kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi pridobijo njihovo jasno stališče do pomena kakovostnega javnega izobraževanja.

Poleg tega je predvideno, da bo v sporazum CETA vključena klavzula ISDS o reševanju sporov med zasebnimi investitorji in državo. Z njo bi zasebne izobraževalne ustanove s področja EU in Kanade dobile zakonsko možnost, da pred mednarodnimi sodišči izpodbijajo vsak ukrep, ki bi po njihovi presoji lahko posegel v njihove dobičke, pojasnjujejo na Svizu. Zato Cerarja pozivamo, naj vztraja, da se klavzula ISDS izključi iz sporazuma CETA.

Branimir Štrukelj, Sviz