V Svizu bodo vztrajali tudi pri pisni zavezi vlade, da bo o temeljnih vprašanjih sprememb doseženo soglasje med reprezentativnimi sindikati in vlado. Foto: BoBo
V Svizu bodo vztrajali tudi pri pisni zavezi vlade, da bo o temeljnih vprašanjih sprememb doseženo soglasje med reprezentativnimi sindikati in vlado. Foto: BoBo

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je v torek na daljavo izpeljal sejo svojega najvišjega organa odločanja med dvema kongresoma. Članice in člani glavnega odbora Sviza so se opredeljevali do vladnih predlogov ukinitve obstoječega plačnega sistema in v povezavi s tem do predvidenega novega zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Pri konkretnih vprašanjih posegov v zdajšnjo ureditev sindikat zagovarja odpravljanje anomalij in dograjevanje obstoječega plačnega sistema ter zavrača njegovo ukinitev, kot jo v svojih izhodiščih napoveduje vlada, so sporočili iz sindikata.

Sorodna novica Prenova plačnega sistema javnega sektorja: več variabilnega financiranja

"Za sindikat je bistveno, da plačni sistem temelji na primerljivosti delovnih mest v različnih delih javnega sektorja in da se odpravi sistematično povečevanje razlik med plačami posameznih delov javnega sektorja, ki se krepijo zlasti na račun vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture," so zapisali. Predlagana delitev plačnega sistema na dve skupini zaposlenih v javnem sektorju, ki se med seboj razlikujeta po fleksibilnosti oblikovanja plač, je za Sviz "v celoti nesprejemljiva in mora biti iz predloga umaknjena".

Prav tako se sindikat ne strinja z zamislijo, da bi lahko delodajalci enostransko in mimo sistema kolektivnih pogodb oblikovali in vrednotili delovna mesta. Tak predlog ni sprejemljiv, saj po mnenju sindikata izključuje pravico delavcev, da se pogajajo o ceni dela, in vodi k nastanku vzporednega plačnega sistema. Predlog povečanja sredstev za delovno uspešnost sindikat podpira, a pod pogojem, da se za to zagotovijo dodatna sredstva. Zamisel, da bi se dodatna sredstva za delovno uspešnost pridobila z upočasnitvijo napredovanj, pa v Svizu zavračajo.

Če vlada v pogajanjih ne bo spoštovala stališč sindikatov in osnovnih zahtev Sviza ter bi poskušala pri bistvenih vprašanjih plačnega sistema uveljaviti zakon enostransko in brez soglasja sindikatov, bodo v sindikatu opredelili način in aktivnosti, da to preprečijo, so napovedali. Glavni odbor Sviza je v razpravi tudi sklenil, da se bodo skupaj s preostalimi sindikati, združenimi v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja, in drugimi sindikalnimi centralami vključili v izvedbo postopkov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o nacionalnem demografskem skladu.