Vsaj 15 dni še ne bodo mogli voziti smeti v Tenetiše, saj se v teh dneh nad odločbo agencije prizadeti lahko pritožijo. Foto: RTV SLO
Vsaj 15 dni še ne bodo mogli voziti smeti v Tenetiše, saj se v teh dneh nad odločbo agencije prizadeti lahko pritožijo. Foto: RTV SLO
Krajani Tenetiš in Mlak se že pripravljajo, da bodo fizično preprečili dovoz smeti. Foto: RTV SLO

Počakali bodo namreč, da se izteče 15-dnevni pritožbeni rok in da odločba postane pravnomočna. Krajani Tenetiš in Mlaka pa se že pripravljajo, da bodo fizično preprečili dovoz smeti.

Nad odločitvijo agencije za okolje, ki je izdala začasno odločbo, so razočarani - pričakovali so namreč odločbo, ki bo prepovedala nadaljnje delovanje deponije. Član civilne iniciative Tenetiše in Mlake Jure Sajovic je prepričan, da v primeru upoštevanja strokovnih stališč agencije za okolje ne bi nikoli izdala dovoljenja za vnovično obratovanje deponije. Odločitev je po njegovem mnenju izključno politična in sprejeta na podlagi pritiskov Mestne občine Kranj.

Kranjska mestna uprava pa je po drugi strani zadovoljna, da je agencija izdala vsaj začasno odločbo, ki do končne odločitve omogoča vnovično deponiranje odpadkov na deponijo v Tenetiše. Deponija je namreč zaprta že od oktobra, ko je Komunali Kranj poteklo okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje deponije in ko so člani civilne inciative s protestnim shodom zaprli dovoz. Kranjski podžupan Stane Štraus je pojasnil, da je najbolj pomembno, da je agencija za okolje v svoji začasni odločbi ugotovila, da deponija izpolnjuje pogoje za podaljšanje dovoljenja.

Kaj pomeni začasna odločba?
V kratkem bodo torej smeti občanov Kranja in še petih okoliških občin spet lahko vozili na to deponijo. Agencija je odločbo izdala s pojasnitvijo, da Komunala Kranj nima nobenega veljavnega dovoljenja za odlaganje odpadkov, in ker gre za javni interes, je bilo še pred koncem postopka treba izdati začasno odločbo.

To pomeni, da agencija dokončne odločitve o podaljšanju dovoljenja še ni sprejela, saj ni odločeno, ali so bližnji prebivalci lahko stranke v postopku, kot si želijo.