Glavna tržna inšpektorica Andrejka Grlić meni, da je red na trgu laže doseči s sodelovanjem kot z represijo. Foto: BoBo
Glavna tržna inšpektorica Andrejka Grlić meni, da je red na trgu laže doseči s sodelovanjem kot z represijo. Foto: BoBo

Samoocenjevanje bo namenjeno zgolj samoocenjevanju. Naše poslanstvo ni kaznovanje kršitev, ampak urejenost trga. Prepričani smo, da se to da laže doseči, če zavezanci pri tem sodelujejo prostovoljno, kot če bi se želelo isto doseči z represijo,

Andrejka Grlič, glavna tržna inšpektorica
Tipkovnica, računalnik, miška
Zavezanci bodo lahko s samopreverjanjem ugotovili, ali upoštevajo vse predpise. Če bo rezultat samopreverjanja enak kot pri dejanskem nadzoru inšpektorja, bo inšpektor določene zavezance tudi manj pogosto obiskoval. Foto: BoBo

Pametni inšpektor je sektorsko specifična aplikacija, ki skladno z zakonom ostaja v upravljanju pristojnega inšpektorata, ki finančna sredstva za razvoj in vzdrževanje načrtujejo v okviru svojih proračunskih sredstev.

Ministrstvo za javno upravo
Mlečni izdelki na policah
Tržni inšpektorat je pristojen za 160 različnih predpisov z različnih področij. Foto: BoBo

podjetja, povzroča številne zaplete, ki bi se jim po mnenju tržnega inšpektorata lahko izognili z aplikacijo Pametni inšpektor, ki so jo pričeli razvijati. Ministrstvo za javno upravo je nad idejo navdušeno, a ne dovolj, da bi jo tudi finančno podprlo.

Za razvoj poskusne aplikacije Pametni inšpektor so se na tržnem inšpektoratu odločili zaradi več kot 160 različnih predpisov, ki jih inšpektorat nadzoruje. Zaradi obilice predpisov tako na inšpektoratu pogosto zvoni telefon, kjer zavezanci sprašujejo o različnih podrobnostih, zlasti kako pravilno upoštevati določene, za posamezno dejavnost, specifične predpise.

Zato so se po besedah glavne tržne inšpektorice Andrejke Grlič na inšpektoratu odločili za razvoj aplikacije, ki bi jo uporabljali tako zavezanci za preverjanje ustreznosti svojega poslovanja kot tudi inšpektorji pri inšpekcijskih nadzorih. "Naš cilj je urejenost trga in ne kaznovanje zavezancev," pravi Grličeva in dodaja, da prav zato nameravajo z aplikacijo zavezancem ponuditi možnost za samoocenjevanje pravilnosti poslovanja.

Z vprašalnikom do ustreznega poslovanja
V praksi je aplikacija zastavljena kot vprašalnik, na katerega zavezanec odgovarja in preko vprašanj ugotovi, katere podrobnosti mora še urediti, da bo spoštoval predpise. "Gostinec bo tako najprej označil, s katero dejavnostjo se ukvarja, nato pa bo odgovarjal le na vprašanja, povezana s svojo dejavnostjo," razlaga Grličeva.

To pomeni, da bo gostinec med označevanjem svoje ponudbe v aplikaciji obveščen o tem, katero dejavnost mora prijaviti glede na šifrant. Med drugim pa prejel tudi vprašanje, ali predvaja glasbo v gostinskem lokalu, potem pa bo sledilo vprašanje, ali ima ustrezno urejeno plačevanje dajatev kolektivnim organizacijam, kot je Sazas. Aplikacija bo opozarjala tudi na lokalne specifike, kot je obvezna dvojezičnost na Primorskem in v Prekmurju. Tovrstne predpise ljudje, ki niso domačini, namreč pogosto prezrejo oziroma jih sploh ne poznajo, poudarja Gličeva.

Manj inšpekcijskih nadzorov
Aplikacija pa bo v pomoč tudi inšpektorjem, ki bodo na prav tako odgovarjali na vprašanja in preverjali ustreznost poslovanja. Pri zavezancih, ki so na tak način že preverili svoje poslovanje, bodo rezultati inšpekcijskega pregleda isti, kar pomeni, da ob inšpekcijskem nadzoru ne bo presenečenj. "Če pri takšnem nadzoru ne bo ugotovljenih nepravilnosti, potem ni nobenega razloga, da bi v določenem časovnem obdobju pri istem zavezancu nadzor ponovili."

Asketski razvoj prototipa
To seveda ne pomeni, da bodo inšpektorji nadzore povsem opustili, saj so v njihovi pristojnosti tudi področja, ki jih aplikacija ne more zajeti. Tako bodo inšpektorji na terenu še vedno samostojno nadzorovali morebitne nepoštene poslovne prakse in jih ustrezno kaznovali. Se pa bodo inšpektorji precej redkeje oglasili pri zavezancih, ki bodo preko samopreverjanja z aplikacijo ob inšpekcijskem pregledu imeli urejeno poslovanje.

Razvoja aplikacije so se na inšpektoratu lotili sami in trenutno je inšpektorjem na voljo poskusna različica, ki zajema dobro četrtino predpisov za dejavnost trgovine. Ker sredstev za področje informacijskih tehnologij tako rekoč nimajo na voljo, so se projekta lotili zelo asketsko. Od slovenskih razvijalcev aplikacij so namreč dobili dovoljenje za uporabo aplikacije, ki je sicer namenjena izdelavi obrazcev, ki so jo potem sami prilagajali v Pametnega inšpektorja. "Drugih sredstev, razen našega delovnega in tudi prostega časa, tako rekoč nismo porabili," poudarjajo na inšpektoratu.

Zbornice idejo pozdravljajo
Da gre ideja v pravo smer, so potrdili tako poskusni preizkusi pri inšpektorjih kot tudi predstavitve projekta na Gospodarski in obrtni zbornici, kjer so projekt sprejeli z odobravanjem. Edini pomislek je bil, ali bi bilo samopreverjanje moč zlorabljati kot prijavo nepravilnosti inšpektorjem, a Grličeva zagotavlja, da ne bo tako. "Samoocenjevanje bo namenjeno zgolj samoocenjevanju. Naše poslanstvo ni kaznovanje kršitev, ampak urejenost trga. Prepričani smo, da se to da laže doseči, če zavezanci pri tem sodelujejo prostovoljno, kot če bi se želelo isto doseči z represijo," je dejala Grlićeva in dodala, da bodo temu namenili pozornost pri razvoju projekta in bo samoocenjevanje najverjetneje anonimno.

Da pa bi projekt zaživel v celoti, na inšpektoratu potrebujejo sredstva. Aplikacija, s katero si trenutno pomagajo, namreč nima na voljo vseh specifik, ki jih zahteva zakon o upravnem postopku. Na inšpektoratu si želijo, da bi aplikacija tudi inšpektorje vodila skozi postopek nadzora in bi ti lahko zapisnik takoj po koncu natisnili in ga predali zavezancem. Za ta cilj pa bo potreben razvoj samostojne aplikacije. A za tako javno naročilo na inšpektoratu sredstev nimajo, saj sredstva za informacijske tehnologije državnih organov nadzoruje ministrstvo za javno upravo, pojasnjujejo na inšpektoratu.

Ministrstvo idejo podpira, a ne s sredstvi
Na ministrstvu za javno upravo so na naša vprašanja odgovorili, da sicer podpirajo "tehnološko napredne rešitve, pa tudi rešitve, ki se skušajo čim bolj prilagoditi potrebam uporabnikov, kar aplikacija Pametni inšpektor vsekakor je". Precej manj odobravajoč pa je bil odgovor na vprašanje, ali nameravajo projektu, ki bi se lahko razširil tudi na druge inšpektorate, nameniti ustrezna sredstva.

Ministrstvo, pristojno za javno upravo, je v okviru reorganizacije informatike v državni upravi pristojno za upravljanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture, razvoj skupnih informacijskih rešitev ter njihovo tehnološko, procesno in organizacijsko skladnost s centralnim informacijsko-komunikacijskim sistemom, izvajanje enotne informacijske varnostne politike ter načrtovanje in upravljanje vseh proračunskih virov na teh področjih.

"Na področju razvoja aplikativnih rešitev je ministrstvo pristojno le za skupne informacijske rešitve kot npr. sistem za upravljanje z dokumentarnim gradivom ter t. i. horizontalni gradniki," odgovarjajo na ministrstvu in dodajajo, da je aplikacija "Pametni inšpektor [...] sektorsko specifična aplikacija, ki skladno z zakonom ostaja v upravljanju pristojnega inšpektorata, ki finančna sredstva za razvoj in vzdrževanje načrtujejo v okviru svojih proračunskih sredstev."

Na tržnem inšpektoratu sicer ocenjujejo, da bi ob ustrezni finančni podpori Pametni inšpektor lahko v celoti zaživel že prihodnje leto, ko naj bi bil na voljo tudi zavezancem. Če bo ministrstvo vztrajalo pri svojem stališču, pa utegne aplikacija obtičati zgolj pri prototipu. Na inšpektoratu si sicer želijo ob morebitnem uspešnem zagonu aplikacije svoje inšpektorje opremiti tudi s tabličnimi računalniki, na katerih bi lahko aplikacijo uporavljali, tudi tu pa bo končno besedo imelo ministrstvo.


Samoocenjevanje bo namenjeno zgolj samoocenjevanju. Naše poslanstvo ni kaznovanje kršitev, ampak urejenost trga. Prepričani smo, da se to da laže doseči, če zavezanci pri tem sodelujejo prostovoljno, kot če bi se želelo isto doseči z represijo,

Andrejka Grlič, glavna tržna inšpektorica

Pametni inšpektor je sektorsko specifična aplikacija, ki skladno z zakonom ostaja v upravljanju pristojnega inšpektorata, ki finančna sredstva za razvoj in vzdrževanje načrtujejo v okviru svojih proračunskih sredstev.

Ministrstvo za javno upravo