Računsko sodišče je UKC-ju negativno mnenje izreklo zaradi ponavljajočih se nepravilnosti. Foto: MMC RTV SLO
Računsko sodišče je UKC-ju negativno mnenje izreklo zaradi ponavljajočih se nepravilnosti. Foto: MMC RTV SLO
Računsko sodišče
UKC je za leto 2007 spet dobil negativno mnenje. Foto: MMC RTV SLO

Državni revizorji so menili, da je UKC s sklepanjem podjemnih pogodb ravnal v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih. Menijo, da UKC ni posloval v skladu s predpisi pri nabavi v vrednosti 63.962.000 evrov, pri izvajanju posameznih postopkov izbire dobaviteljev in izvajalcev pa je ravnal v nasprotju s predpisi o javnem naročanju.

Poročilo računskega sodišča še kaže, da je UKC s sklepanjem podjemnih pogodb za opravljanje različnih del, zlasti na področju zdravstvene dejavnosti, ravnal v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih, ki prepoveduje opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava, kadar obstajajo elementi delovnega razmerja.

Med revizijo je UKC vzpostavil določene ukrepe, predvsem na področju javnih naročil, ki bodo ob pravilni izvedbi pomenili primerno izvajanje teh področji. Tudi v prihodnje bo računsko sodišče preverjalo, ali se v UKC Ljubljana držijo vzpostavljenih ukrepov, negativno mnenje pa so centru izrekli zaradi ponavljajočih se kršitev.

Predmet revizije je bila pravilnost dela poslovanja javnega zavoda, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva kot javno službo.

UKC: Sanacijske aktivnosti že potekajo
Iz UKC Ljubljana pa so sporočili, da je računsko sodišče revidiralo pravilnost poslovanja in izdalo negativno mnenje, ko so se že izvajale sanacijske aktivnosti, ki so bile navedene tudi v odzivnem poročilu na negativno mnenje računskega sodišča za leto 2005.

Že leta 2007 so bile po njihovih besedah dosežene pomembne izboljšave in je odstotek blaga in storitev, ki jih je UKC Ljubljana naročal prek javnih naročil, narasel z osem na 38 odstotkov. "V letu 2009 v povprečju beležimo že približno 90 odstotkov nabav po postopkih javnega naročanja," so še pojasnili.

Glede podjemnih pogodb pa so zapisali, da so zaposleni podjemniki opravljali delo pretežno v samoplačniških ambulantah. V večini primerov naj bi to bila za dela, ki zahtevajo ustrezno usposobljenost izvajalcev, a UKC Ljubljana kljub povpraševanju na trgu dela ni našel ustreznih izvajalcev.

Pred podpisom posamezne pogodbe so bile po mnenju UKC Ljubljana izkoriščene vse druge možnosti. UKC Ljubljana je od pristojnih dobil izjavo, da podjemnik v določenem obdobju ni odklonil dela v dežurstvu oz. nadurnega dela, podana je tudi zahteva, da se dela po podjemni pogodbi opravljajo izven rednega delovnega časa.