Vladna resolucija razvoja do l. 2023 dokončanje investicijskih projektov postavlja v leto 2013. Foto: www.sb-mb.si
Vladna resolucija razvoja do l. 2023 dokončanje investicijskih projektov postavlja v leto 2013. Foto: www.sb-mb.si
UKC Maribor
V bolnišnici je zaposlenih več kot 2.400 oseb Foto: RTV SLO
Maribor dobil klinični center

Odlok je pravna formalizacija kakovostnega strokovnega in organizacijskega razvoja zavoda v zadnjem desetletju, v katerem je bilo v ta namen treba razviti nekatere nove oddelke, na drugi strani pa okrepiti in razširiti vsebino dela že obstoječih.

Prav tako pa je s pridobitvijo novega naziva omogočen nadaljnji razvoj zavoda kot tudi možnost financiranja dolgo načrtovanih projektov, za katere je že v vladni resoluciji razvoja do l. 2023 načrtovanih 51 milijonov evrov. Od tega bo 31 milijonov evrov zagotovila Evropska unija, 20 milijonov evrov pa bodo črpali iz proračunskih sredstev. Projekt je razdeljen na tri segmente, in sicer Medicinsko fakulteto Maribor (23 milijonov evrov), Fakulteto za zdravstvo Maribor (2 milijona evrov) in Medicinsko-raziskovalni del (v sklopu KC-ja Maribor) s 26 milijoni evrov.

Zavod se je že do zdaj ponašal z nazivom učna bolnišnica, saj je predstavljal učno bazo za študente Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete in Visoke zdravstvene šole Univerze v Mariboru, Srednje zdravstvene šole v Mariboru ter drugih izobraževalnih institucij.

Mariborska bolnišnica v številkah
V bolnišnici je zaposlenih več kot 2.400 oseb, od tega približno 370 zdravnikov specialistov različnih strok, specializantov in sekundarijev, okrog 500 diplomiranih in višjih medicinskih sester, fizioterapevtov, višjih radioloških tehnikov, delovnih terapevtov, laboratorijskih inženirjev, več kot 800 srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, laboratorijskih in farmacevtskih tehnikov in drugih poklicev v zdravstvu, med zaposlenimi so tudi nezdravstveni delavci z visoko, višjo, srednjo in tudi nižjo izobrazbo za preprostejša dela.

Na 1.316 bolniških posteljah po podatkih na spletni strani zavoda ležijo bolniki povprečno 6,9 dneva, letno odpustijo nekaj več kot 55.000 bolnikov, več kot 10.000 pa se jih zdravi v enodnevni bolnišnici. V specialistični ambulantni službi na leto opravijo več kot 340.000 pregledov.

Maribor dobil klinični center