Od 39 članov uredništva MMC-ja, ki so imeli pravico do izrekanja mnenja o novem odgovornem uredniku, se je glasovanja udeležilo 30 članov. Ksenji Tratnik je pozitivno mnenje izreklo 28 upravičencev oz. 93,3 odstotka tistih, ki so lahko podali svoje mnenje. Dušanu Hedlu je pozitivno mnenje izrekel 1 upravičenec oz. 3,3 odstotka tistih, ki so glasovali. Ksenije Koren ni podprl nobeden od članov uredništva.

V skladu z zadnjimi spremembami statuta RTV bo MMC odslej odgovorno uredništvo z odgovornim urednikom. Izbranega kandidata bo imenoval generalni direktor RTV-ja Andrej Grah Whatmough na predlog direktorjev Radia Slovenije Mirka Štularja in Televizije Slovenija Uroša Urbanije ob pogoju pozitivnega mnenja večine programskih delavcev v uredništvu oziroma po pridobitvi soglasja programskega sveta RTV-ja.

Če direktorja usklajenega predloga ne bosta pripravila v 30 dneh od začetka usklajevanja, imata pravico predlagati vsak svojega kandidata, odločitev o izbranem kandidatu bo v tem primeru sprejel generalni direktor Grah Whatmough.

Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić
Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić