Odločitev ustavnih sodnikov ni bila soglasna, saj je odklonilno ločeno mnenje napisal Klemen Jaklič, delno ločeno mnenje pa tudi Marko Šorli. Foto: BoBo
Odločitev ustavnih sodnikov ni bila soglasna, saj je odklonilno ločeno mnenje napisal Klemen Jaklič, delno ločeno mnenje pa tudi Marko Šorli. Foto: BoBo

Državna volilna komisija (DVK) je ponovljeni referendum razpisala 13. maja, Kovačič pa se je na sklep pritožil, ker je prepričan, da bi morali datum ponovnega glasovanja združiti z volitvami, saj bi tako po njegovih besedah glasovalo več ljudi, obenem pa bi prihranili proračunska sredstva.

Vlada je v torek DVK-ju za ponovno glasovanje na referendumu iz proračunske rezervacije že prerazporedila 3,8 milijona evrov.

Poleg sklepa DVK-ja je Kovačič na ustavnem sodišču izpodbijal tudi dele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki govorijo o rokih, v okviru katerih se lahko določa datum referenduma. Tudi to pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti so ustavni sodniki zavrnili.

Na ustavnem sodišču so pojasnili, da je, če gre za določitev novega datuma glasovanja, potem ko pristojno sodišče razveljavi glasovanje, na katerem so volivci enkrat že glasovali, razumno, da se novo glasovanje izvede čim prej. Roki, ki jih določa zakon, to omogočajo. Pri tem je to, kako je DVK zakon razlagal, stvar presoje konkretne odločitve, ne pa stvar ocene ustavnosti zakona, so zapisali.

Izvajanje kampanje med krajšimi počitnicami ali prazniki samo po sebi ne pomeni, da je kampanja onemogočena v celoti oziroma neučinkovita ali v bistvenem otežena, so zapisali na ustavnem sodišču. Kot so dodali, med počitnice pade šest dni kampanje, pri čemer so le trije dnevi državni prazniki. Pa tudi sicer po mnenju ustavnega sodišča ni mogoče posplošeno trditi, da počitnice ali prazniki nujno prizadenejo učinkovitost kampanje.

Odločitev ni bila soglasna, saj je odklonilno ločeno mnenje napisal Klemen Jaklič, delno ločeno mnenje pa tudi Marko Šorli.

Jaklič je med drugim poudaril, da je imel DVK za določitev dneva glasovanja na referendumu na voljo več datumov, izmed katerih bi jih kar nekaj pravico do referenduma omejilo bistveno manj kot drugi, pa je izmed vseh teh kljub temu izbral tistega, ki pravico omeji bolj.

Tudi Šorli se s kolegi ni strinjal z delom izreka sklepa, s katerim je bila zavrnjena pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti sklepa o določitvi datuma ponovnega glasovanja.

DVK je imel na izbiro kar nekaj datumov po 13. maju, na primer vse do julija, ne da bi s tem nepotrebno zavlekel datum ponovljenega glasovanja. Tako bi se lahko izognil temu, da bo zdaj, kot opozarja pobudnik, v drugem delu referendumske kampanje od 27. aprila do 2. maja v "mrtvem teku", je zapisal Šorli.

Kovačič je v primeru neuspeha na referendumu že napovedal pritožbo na izid ponovnega glasovanja, če bo kampanja nepoštena.