Sindikatu vojakov Slovenije je na ustavnem sodišču uspelo izpodbiti avtentično razlago 206. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Foto: BoBo
Sindikatu vojakov Slovenije je na ustavnem sodišču uspelo izpodbiti avtentično razlago 206. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Foto: BoBo

Sindikat vojakov Slovenije je na ustavnem sodišču izpodbijal peti odstavek 206. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določa posebno pravico enkratnega izplačila privarčevanih sredstev zavarovancem, ki so najmanj deset let opravljali vojaško službo. Zakonodajalec pa je v poznejši avtentični razlagi določil, da upravičenci to pravico pridobijo šele po prenehanju pogodbe o zaposlitvi z ministrstvom za obrambo.

Ustavno sodišče pa je ocenilo, da je takšna razlaga določbe v neskladju z ustavo, kar so v Sindikatu vojakov Slovenije trdili že tri leta. Po grobi oceni sindikata bo zato moral Kad izplačati od 15 do 18 milijonov evrov. Za izplačilo se je namreč odločilo od 500 do 600 članov sindikata, ki bodo prejeli od 25 do 45 tisoč evrov. Prav zaradi tega so v sindikatu Kadu ponudili poravnavo.

Policijska pooblastila vojski niso neustavna
Ustavno sodišče je odločalo tudi o treh odstavkih 37. a člena zakona o obrambi, ki vojski daje možnost podelitve nekaterih policijskih pooblastil, in ugotovilo, da določbe niso v nasprotju z ustavo. Ustavno pritožbo je vložil varuh človekovih pravic, saj je ocenil, da so pooblastila premalo jasno in določno zapisana.