Ustavni sodniki bodo razpravljali o prvih štirih pobudah za oceno ustavnosti zakona o davku na nepremičnine. Peta zahteva je bila namreč vložena šele v sredo, državni svet pa jo bo vložil v prihodnjih dneh. Foto: BoBo
Ustavni sodniki bodo razpravljali o prvih štirih pobudah za oceno ustavnosti zakona o davku na nepremičnine. Peta zahteva je bila namreč vložena šele v sredo, državni svet pa jo bo vložil v prihodnjih dneh. Foto: BoBo

Ustavni sodniki so na redni seji razpravljali o postopkovnih vprašanjih, povezanih s pobudami in zahtevami za oceno ustavnosti več zakonov, med njimi tudi zakona o davku na nepremičnine. Ta po mnenju šestih različnih vlagateljev zahteve za oceno ustavnosti (skupine poslancev, Mestne občine Koper, Združenja občin Slovenije, občine Rogašovci, Skupnosti občin Slovenije in državnega sveta) povzroča velike krivice - tako občinam, gospodarstvu kot diskriminiranim lastnikom nepremičnin.

Nazaj v "prejšnji sistem" ne moremo
Če bi se ustavno sodišče odločilo, da zadrži izvajanje zakona o davku na nepremičnine, bi takšna odločitev trenutno stanje zapletla, država in občine bi ostale brez dela prilivov. Nekdanji ustavni sodnik Ciril Ribičič je za Radio Slovenija opozoril: "Nihče ni zainteresiran za takšno zadržanje, da ne bi imeli nobene rešitve. Saj veste, tudi razveljavitev zakona s strani ustavnega sodišča ne "oživi" prejšnjega sistema."

Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča namreč ni več, zato bi bilo v primeru zadržanja zakona treba najti prehodno rešitev. Pravni in davčni strokovnjaki sicer pričakujejo, da ustavni sodniki izvajanja zakona ne bodo ustavili, bodo pa verjetno državnemu zboru naložili, naj popravi del zakona, je za Radio Slovenija poročala Maja Derčar.

Občine optimistične
Glede na preteklo prakso ustavnega sodišča na področju lokalnih skupnosti so v združenju občin, skupnosti občin ter občinah Rogaševci in Koper optimistični, da bo sodišče upoštevalo argument, da občinam nepremičninski davek ne more biti samovoljno določen od države, ampak mora ostati njihov izvirni davčni vir občin. To pa bi izničilo osnovni namen zakon - polnjenje državne blagajne, še poroča Derčarjeva.

Težko bo odgovoriti tudi na vprašanje, ali nepremičninski zakon krši ustavno načelo enakosti pred zakonom - torej, ali neupravičeno različno obravnava lastnike nepremičnin.

Na dnevnem redu še bančništvo, arhivi in Zujf
Ustavno sodišče je imelo na na dnevnem redu tudi pobude in zahteve glede ustavnosti zakona o bančništvu - glede izbrisa imetnikov podrejenih bančnih obveznic ter razlastitve delničarjev NKBM-ja -, na zahtevo varuhinje človekovih pravic je imelo na dnevnem redu ocenjevanje ustavnosti dela zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter o arhivih, na zahtevo sindikatov je imelo na dnevnem redu presojo dela zakona o uravnoteženju javnih financ in dela zakona o načinu izplačila razlike plač zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.