Prihodki so bili januarja od primerljivega lanskega obdobja višji za 82,8 milijona evrov ali za 10,1 odstotka. Odhodki pa so bili višji za 19,6 milijona evrov oz. za 2,2 odstotka, sporočajo z ministrstva za finance.

Foto: Reuters
Foto: Reuters

Za 8,4 odstotka več denarja od davkov

Od davkov je januarja prišlo 839,7 milijona evrov, kar je za 8,4 odstotka več kot lani. Dohodnina je znašala 111,5 milijona evrov in bila višja za 0,2 odstotka. "Relativno nizka rast je predvsem posledica uveljavitve novele zakona o dohodnini. Zaradi razbremenitve dohodkov iz dela na podlagi spremembe dohodninske lestvice, zvišanja splošne olajšave in spremembe mehanizma določitve celotne dodatne splošne olajšave so se prihodki iz tega naslova znižali," so navedli na ministrstvu.

Davek od dohodkov pravnih oseb je znašal 68,9 milijona evrov in je bil višji za 7,1 odstotka. "Rast prihodkov od tega davka pripisujemo višje obračunanim akontacijam, kar je posledica boljšega poslovanja podjetij v lanskem letu in odmerjene akontacije tega davka za leto 2019," so dodali.

Davek na dodano vrednost (DDV) je znašal 438,1 milijona evrov in je bil višji za 28,1 odstotka. A ta rast po besedah ministrstva ne odraža realne slike, saj se je lani 60 milijonov evrov davka knjižilo pod druge davke in če bi v primerjavo šteli še to, bi bila rast 9-odstotna.

Pobranih trošarin je bilo za 135,3 milijona evrov, kar je za 3,7 odstotka več od realizacije v lanskem januarju.

Lani v Sloveniji 2,4-odstotna gospodarska rast

Več odhodkov za javni sektor in socialno varnost

Januarja so se med tekočimi odhodki obveznosti za plačilo plač in prispevkov povečali za 9,9 odstotka, na 114,4 milijona evrov. To povišanje je posledica napredovanj in izvajanja dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

Za 2,3 odstotka so bili višji izdatki za blago in storitve in so skupaj znašali 56,5 milijona evrov.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je bilo januarja namenjeno 126,7 milijona evrov ali 11,6 odstotka več. Med temi so se za 10 odstotkov, na 47,5 milijona evrov, povečali družinski prejemki in starševska nadomestila ter za 21,6 odstotkov, na 35,7 milijona evrov, transferi za zagotavljanje socialne varnosti. V okviru teh so bili izdatki za denarno socialno pomoč višji za za 6,6 odstotka in so skupaj znašali 22,6 milijona evrov.

Obveznost državnega proračuna do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je bila januarja nižja za 3,4 milijona evrov. Na to so vplivale predvsem ugodne razmere na trgu dela in posledično višji priliv prispevkov za socialno varnost v to blagajno.

Več v blagajno EU-ja

Vplačila v proračun EU-ja so v tem obdobju znašala 77,1 milijona evrov in so glede na isto bdobje lani višja za 17,6 odstotka. Glavnina povišanja teh izdatkov se nanaša na plačila sredstev v proračun EU-ja iz naslova bruto nacionalnega dohodka, so še dodali na ministrstvu.