Države članice Unije morajo z izdajo biometričnih potnih listin druge generacije začeti do 28. junija. Foto: Reuters
Države članice Unije morajo z izdajo biometričnih potnih listin druge generacije začeti do 28. junija. Foto: Reuters
Vlada je predlog sprememb sprejela v četrtek. Foto: MMC RTV SLO

Spremembe in dopolnitve zakona o potnih listinah, povezane z uvedbo biometričnih potnih listin druge generacije, in druge tehnološke rešitve, ki jih bo treba vzpostaviti, bodo po oceni ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za javno upravo in ministrstva za zunanje zadeve v letu 2009 terjale skupno 1.292.948 evrov (z vključenim DDV-jem), v naslednjih letih pa skupno 72.120 evrov (z vključenim DDV-jem).

Ministrstvo za notranje zadeve
Potni list
Ocena finančnih posledic Ministrstva za zunanje zadeve zajema zagotovitev potrebne opreme za izdajo potnih listin na diplomatsko konzularnih predstavništvih v tujini in na Ministrstvu za zunanje zadeve, pravijo na MNZ-ju. Foto: EPA

Kot so za našo spletno stran pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve, izdajo biometričnih listin z biometrijo podobe obraza in dveh prstnih odtisov določa uredba EU-ja o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki je bila sprejeta leta 2004. Vse države članice Unije morajo z izdajo biometričnih potnih listov druge generacije začeti do 28. junija 2009.

Ključne novosti, ki jih prinaša predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listinah:
• Ko bo državljan zaprosil za izdajo potnega lista, bomo hkrati z vlogo sprejeli dva njegova prstna odtisa.
• Odvzete prstne odtise bomo v evidenci vodili samo do takrat, dokler potni list ne bo vročen imetniku, potem pa jo iz evidence zbrisali. Za uporabo prstnih odtisov kot biometričnih podatkov pa skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov velja, da se bodo lahko uporabljali le za preverjanje verodostojnosti dokumenta in istovetnosti imetnika pri prehajanju državne meje.
• Naslednja novost se nanaša na mladoletnike, ki potujejo v tujino brez spremstva staršev. Predlog zakona ukinja uporabo obrazcev dovoljenj zakonitega zastopnika.
• Predlog novele zakona poenostavlja tudi postopke v primeru, ko državljan pogreša potno listino. V predlogu je namreč zapisano, da ne bo treba več izpolniti obrazca o pogrešitvi, prav tako pa se črta določba o obvezni izdaji potrdila o sprejemu vloge.
• Dopolnitve zakona se nanašajo tudi na obveznost vrnitve potnega lista v primeru spremembe prebivališča oziroma izročitev, vselej ko se spremenijo v potni list vpisani podatki imetnika, ki predstavljajo njegovo identifikacijo. Prav tako je skrajšan rok za predložitev potnega lista v primeru prenehanja državljanstva in določen rok za naznanitev pogrešitve potnega lista v tujini.
• Zakon se usklajuje z zakonom o uvedbi evra, pri čemer se zvišuje tudi zgornja vrednost globe. Tako bo doseženo poenotenje s primerljivimi prekrški v zvezi z osebnimi izkaznicami in upoštevana stopnja inflacije. Na novo je sankcionirano navajanje neresničnih podatkov v vlogi za izdajo potne listine. Na novo se določa tudi možnost, da se za posamezne prekrške v hitrem prekrškovnem postopku izreče tudi globa v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.
Vir: MNZ za MMC

Novi potni listi dražji za okoli trideset centov
In koliko bodo stali novi potni listi? Od zdajšnjih, ki ne predvidevajo personalizacije s prstnimi odtisi, bodo dražji za 0,294 evra. "Cena biometričnih potnih listin s prstnimi odtisi, ki se bo plačala proizvajalcu za izdelavo in personalizacijo obrazca, je bila določena pri podpisu Krovne pogodbe št. 1711-06-513003 o oblikovanju, izdelavi in personalizaciji biometričnih potnih listin 15. februarja 2006," pravijo na ministrstvu.

Na tem mestu se seveda zastavlja tudi vprašanje, kaj bo z veljavnostjo starih potnih listov. Na MNZ-ju so nam povedali, da jih bo mogoče uporabljati do izteka roka veljavnosti, kar pomeni, da jih državljanom zaradi uvedbe biometrije ne bo treba menjati.

Spremembe bodo letos terjale 1.300.000 evrov
Spremembe in dopolnitve zakona o potnih listinah, povezane z uvedbo novih potnih listov, in druge tehnološke rešitve, ki jih bo treba vzpostaviti, bodo po oceni, ki naj jo je posredoval MNZ, v letu 2009 stale nekaj manj kot 1.300.000 evrov, v naslednjih letih pa skupaj še nekaj čez 70.000 evrov.

STROŠKI VPELJAVE NOVIH LISTIN:
- Za namen nadgradnje informacijskega sistema evidence potnih listin, ki podpira proces sprejema vloge in izdaje potnih listin:
81.500 EUR v letu 2009 in 30.000 EUR v letu 2010. Za nabavo čitalcev prstnih odtisov za vsa mesta, kjer se sprejemajo vloge za izdajo potnih listin na upravnih enotah in krajevnih uradih z namestitvijo in vzdrževanjem:
550.000 EUR.
- Za potrebe vzpostavitve dveh novih izdajateljev digitalnih potrdil (CVCA in DVCA):
264.648 EUR za nabavo programske opreme z vzdrževanjem CVCA in DVCA.
30.000 EUR za integracijo opreme.
42.120 EUR za leto 2010 je namenjenih za letno vzdrževanje za uporabljeno programsko opremo.
Vir: MNZ za MMC

Blaž Kosovel/Marjetka Nared

Spremembe in dopolnitve zakona o potnih listinah, povezane z uvedbo biometričnih potnih listin druge generacije, in druge tehnološke rešitve, ki jih bo treba vzpostaviti, bodo po oceni ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za javno upravo in ministrstva za zunanje zadeve v letu 2009 terjale skupno 1.292.948 evrov (z vključenim DDV-jem), v naslednjih letih pa skupno 72.120 evrov (z vključenim DDV-jem).

Ministrstvo za notranje zadeve