Andreja Poje: Ženske prejemajo ne samo nižje osnovne plače, ampak so tudi vsi njihovi dodatki nižji od tistih, ki jih prejemajo njihovi kolegi z isto izobrazbo na istem delovnem mestu. Foto: ZSSS
Andreja Poje: Ženske prejemajo ne samo nižje osnovne plače, ampak so tudi vsi njihovi dodatki nižji od tistih, ki jih prejemajo njihovi kolegi z isto izobrazbo na istem delovnem mestu. Foto: ZSSS

Ženske so v Sloveniji bolj izobražene od moških, pri izplačilih plač pa vlada segregacija, čeprav zakon o delovnih razmerjih prepoveduje vsakršno diskriminacijo.

Metka Roksandić, Ženski lobi
Vsa slovenska podjetja - tudi zasebna - bi morala zbirati podatke o zaposlenih po spolu in jih dati na vpogled sindikatom v teh podjetjih. Foto: BoBo

Ženski lobi je vlado pozval, naj se opredeli do uvedbe doplačila za kontracepcijo in s tem ukinitve univerzalnega dostopa do kontracepcije za vse ženske. Pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok so si ženske z demonstracijami izborile in je zapisana v ustavi.

Metka Roksandić, Ženski lobi
Ženska v povprečju plačane za 6 odstotkov manj

Med moškimi in ženskami so razlike tudi med urnimi postavkami, kot dodatki za uspešnost pa se pogosto moškim izplačujejo dodatki za navzočnost, kar je nagrada za nekoriščenje bolniškega dopusta, ki ga ženske pogosteje izkoriščajo zaradi skrbi za otroke ali starše, sta opozorili Andreja Poje z ZSSS-ja in Metka Roksandić iz Ženskega lobija na podlagi študije na vzorcu 2.291 zaposlenih na 34 delovnih mestih.

Ženskam 84 evrov manj v povprečju
Ženska povprečna plača je v letu 2012 znašala samo 94 odstotkov bruto plače moškega in je bila za 84 evrov nižja, je dejala Andreja Poje. Povzela je statistične podatke, ki kažejo, da je največ razlik, kar 26,5 odstotka, v zdravstvu v korist moških, v zavarovalništvu moški zaslužijo 24 odstotkov več kot ženske, le v gradbeništvu pa so ženske plače višje od moških, in sicer za 18,4 odstotka.

Segregacija
"Ženske so v Sloveniji bolj izobražene od moških, pri izplačilih plač pa vlada segregacija, čeprav zakon o delovnih razmerjih prepoveduje vsakršno diskriminacijo," je opozorila Metka Roksandić iz Ženskega lobija.

Diskriminacijo nemogoče dokazati - podatki o plačah tajni
Kljub temu ni nobenega sodnega spora, ki se načeloma lahko sproži, a se diskriminacija težko dokazuje, saj so podatki o plačah po spolu tajni ali pa jih podjetja sploh ne vodijo, je opozorila. Izjema je tako sodba višjega delovnega sodišča, ki je presodilo, da mora biti plačilo za isto delo enako ne glede na vrsto pogodbe, po kateri posameznik dela. Podatke o različnih plačilih je sodišče nekoliko lažje pridobilo, ker je šlo za javni sektor, medtem ko zasebni sektor posredovanju podatkov ni zavezan, delavci pa so pogosteje izpostavljeni odpovedim, je pojasnila Metka Roskandić.

Avstrijski zasebniki vodijo evidence po spolu
Ženski lobi se zato zavzema, da bi država dejavneje uveljavila načelo "enako plačilo za enako delo" - za začetek bi morala vlada poskrbeti, da bi bili vsi delodajalci – po vzoru Avstrije – zavezani zbiranju podatkov po spolu, sindikati pa bi imeli pravico do vpogleda vanje. Pri nas namreč, kot je dejala Metka Roksandić, to, "česar ne vidimo, ne obstaja". Ukinili smo urad za enake možnosti, zagovornik načela enakosti tako rekoč ne obstaja – to, kar smo imeli, smo ukinili, namesto da bi institute proti diskriminaciji posodobili, je bila kritična Metka Roksandić.

Brezposelnost žensk narašča
Da bi bilo odločevalcem lažje, sta skupaj s Pojetovo pripravili tudi Priročnik za uveljavljanje v praksi načela plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti. Opozorili sta namreč, da so posledice protikriznih ukrepov utrpele zlasti ženske in da je stopnja brezposelnosti žensk že 15 let višja od stopnje brezposelnosti moških – leta 2012 je prva znašala 13,7 odstotka.

"Stopnja brezposelnosti žensk se povečuje, moških pa pada, odločevalci pa še vedno ne naredijo nič," je opozorila Metka Roksandić. Zadevo bo morda premaknilo srečanje predsednika sindikata Dušana Semoliča in predsednice vlade Alenke Bratušek, je bilo slišati na tiskovni konferenci sindikata in Ženskega lobija.

Ženske so v Sloveniji bolj izobražene od moških, pri izplačilih plač pa vlada segregacija, čeprav zakon o delovnih razmerjih prepoveduje vsakršno diskriminacijo.

Metka Roksandić, Ženski lobi

Ženski lobi je vlado pozval, naj se opredeli do uvedbe doplačila za kontracepcijo in s tem ukinitve univerzalnega dostopa do kontracepcije za vse ženske. Pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok so si ženske z demonstracijami izborile in je zapisana v ustavi.

Metka Roksandić, Ženski lobi
Ženska v povprečju plačane za 6 odstotkov manj