Foto: BoBo
Foto: BoBo

Višje sodišče je s tem ugodilo nekdanjemu generalnemu direktorju RTV Slovenija (RTV SLO) Igorju Kaduncu, ki se je pritožil na prvostopenjsko sodbo.

"Odločitve sodišča še nismo prejeli in je zato ne moremo komentirati," so na vprašanje MMC-ja odgovorili s službe za odnose z javnostmi RTV SLO.

Kadunc, ki je tako kot Grah Whatmough kandidiral tudi na razpisu za generalnega direktorja, objavljenem decembra 2020, je sklep programskega sveta zavoda o imenovanju Graha Whatmougha izpodbijal, ker po njegovem mnenju v postopku ni bil upoštevan pogoj vodstvenih izkušenj. Vendar je prvostopenjsko sodišče menilo, da je Grah Whatmough omenjeni pogoj izpolnjeval.

Višje sodišče: Napačna uporaba materialnega prava

Igor Kadunc. Foto: BoBo
Igor Kadunc. Foto: BoBo

Drugačnega mnenja pa je bilo drugostopenjsko sodišče, ki je odločilo, da je sklep programskega sveta iz januarja 2021 nezakonit in se razveljavi. Ugotovilo je, da je sodišče prve stopnje pri sodbi iz julija lani zmotno uporabilo materialno pravo. Štelo je namreč, da je Grah Whatmough kot direktor dveh enoosebnih družb ter kot član in predsednik nadzornega sveta RTV SLO pridobil izkušnje z organiziranjem in vodenjem večjih organizacijskih sistemov.

Po navedbah pritožbenega sodišča je razpis, objavljen 7. decembra 2020, med pogoji zahteval tudi usposobljenost za vodenje in organiziranje večjega organizacijskega sistema ter poznavanje problematike dejavnosti RTV SLO. "Pritožba utemeljeno izpostavlja, da gre za dva ločena pogoja, ki se ne moreta presojati kot en, povezan pogoj," so navedli.

Med strankama pri tem ni bilo sporno, da je izbrani kandidat Grah Whatmough izpolnjeval pogoj poznavanja problematike RTV SLO, sporno je le, ali je usposobljen in ali ima izkušnje za organiziranje in vodenje večjega organizacijskega sistema, so dodali.

Sodišče: Vodenje dveh enoosebnih družb ni dovolj

Kadunčeva pritožba po njihovem mnenju utemeljeno izpostavlja, da vodenje Graha Whatmougha dveh enoosebnih družb, pri čemer pri eni od njiju ni bilo zaposlenih, v eni pa je bil zaposlen le on sam, ne izkazuje usposobljenosti in izkušenj za organiziranje in vodenje večjih organizacijskih sistemov.

RTV SLO je glede na sodbo dolžna Kaduncu plačati stroške postopka v znesku približno 2600 evrov, povrniti pa mu mora tudi stroške pritožbe v znesku 280 evrov.

Postopek iz leta 2021

Programski svet je Graha Whatmougha za generalnega direktorja imenoval na seji 25. januarja 2021. Imenovanje novega generalnega direktorja je bilo potrebno, ker je imel Kadunc mandat na mestu generalnega direktorja do aprila 2021. Na razpis se je poleg Graha Whatmougha in Kadunca prijavila tudi takratna direktorica Televizije Slovenija Natalija Gorščak.

Programski svet RTV SLO v novi sestavi pa je marca lani Graha Whatmougha znova imenoval za generalnega direktorja. Pobudo za nov razpis je dal Grah Whatmough sam, ker je želel preveriti, ali ima zaupanje sveta v novi sestavi. Ponovljeni razpis od kandidatov ni več zahteval triletnih vodstvenih izkušenj.

Kadunc: S spornim manevrom so ga na novo imenovali

Kadunc je za Slovensko tiskovno agencijo navedel, da odločitev pritožbenega sodišča za RTV SLO razen plačila skoraj 3000 evrov stroškov sicer ne bo imela posledic. "S spretnim, vendar spornim manevrom so namreč 17. marca 2022 Graha Whatmougha na novo imenovali, saj so se Grah Whatmough in koordinatorji prevzema RTV SLO zavedali, da je bilo imenovanje leto prej sporno," je poudaril.

Vendar tokratna sodba zdaj po njegovem mnenju "izraža bedo vseh, ki so pred letom dni pri tem komplotu sodelovali". "Kajti v sodbi je lepo opredeljeno, da preprosto ni imel dovolj izkušenj za vodenje večjih organizacij," je poudaril.

Spomnil je na razpis, objavljen 1. marca 2022, v katerem so sicer zapisali, da mora biti kandidat usposobljen za organiziranje in vodenje večjih organizacijskih sistemov in imeti izkušnje pri tem. "Vendar niso določili, koliko časa naj bi te izkušnje moral pridobivati. Glede na razsodbo se seveda tudi pri tem razpisu postavlja vprašanje, ali je izpolnjeval ta pogoj," je opomnil. Na RTV SLO je izkušnje namreč pridobival le od konca aprila 2021, ko je začel mandat na mestu generalnega direktorja, pa do dneva prijave na razpis iz leta 2022, kar znaša skupaj deset mesecev, je pojasnil.

"Morda pa bo ta sodba pripomogla k odločitvi Komisije za preprečevanje korupcije glede dogovorjenega odstopa in ponovnega imenovanja, ki o tem še presoja. Seveda so tako Grah Whatmough kot drugi še kako dobro vedeli, da je takšna končna odločitev zelo verjetna," je izpostavil.

Imenovanje Graha Whatmougha nezakonito