Najprej popravljajo uvrstitve delovnih mest do vključno 26. plačnega razreda in za pooblaščene uradne osebe. Foto: BoBo
Najprej popravljajo uvrstitve delovnih mest do vključno 26. plačnega razreda in za pooblaščene uradne osebe. Foto: BoBo

Za uveljavitev dogovorjenega bo torej ključno, koliko sindikatov bo pristopilo k podpisu aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor, saj za to kolektivno pogodbo v nasprotju s kolektivnimi pogodbami dejavnosti velja kvorum. Sindikati imajo do 18. avgusta čas za podpis, do zdaj pa je aneks podpisalo 19 sindikatov.

Obe uredbi - o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede ter o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede - sta bili na današnji seji vlade sprejeti. Predvideno pa je, da bosta po 18. avgustu skupaj z aneksi objavljeni v uradnem listu.

Vsi niso zadovoljni
Najprej popravljajo uvrstitve delovnih mest do vključno 26. plačnega razreda in za pooblaščene uradne osebe. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je ob tem dejal, da je zadovoljen, da bo samo za plačno skupino J namenjenih 26,6 milijona evrov. Z doseženim pa vsi niso zadovoljni, med njimi so vojaki in poklicni gasilci. Minister je zagotovil, da so ta vprašanja temeljito pogledali in menijo, da so dosegli ureditev, ki je korektna za vse uniformirane poklice.

Vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je sicer zadovoljen z dogovorom za plačno skupino J, a opozarja, da "ne drži, da smo vsem najslabše plačanim v javnem sektorju izboljšali plače". "Vprašanje tistih, ki so pod minimalno plačo, je ostalo v teh pogajanjih odprto," je ob tem opozoril in poudaril, da je to vprašanje, ki ga bo treba v prihodnosti definitivno resno nasloviti in iskati rešitve.

Po vladnih navedbah finančni učinek aneksov h kolektivnim pogodbam in obeh uredb skupaj za odpravo anomalij do vključno 26. plačnega razreda ter pri pooblaščenih uradnih osebah znaša 71,4 milijona evrov, pri čemer je finančni učinek odprave anomalij zgolj za delovna mesta v plačni skupini J 26,6 milijona evrov.

Koprivnikar obžaluje odločitev gasilcev
Minister posebej obžaluje, da se za podpis niso odločili v sindikatu gasilcev, ki je edini podpisnik aneksa na njihovem področju in "če ga ne podpiše, dejansko tudi tega, kar so dosegli, torej dvig za dva plačna razreda, gasilcem ne bo mogoče izplačati".

V Policijskem sindikatu Slovenije aneksa h kolektivni pogodbi za državno upravo niso podpisali, saj so želeli še določena zagotovila, ki pa jih do zdaj niso prejeli. Še vedno namreč vztrajajo, da je treba pogledati merila, na podlagi katerih se uvrščajo pooblaščene uradne osebe. So pa po besedah predsednika sindikata Radivoja Uroševiča podpisali aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor.

Po Štrukljevih besedah se je v teh pogajanjih nekako izkazalo, da je težava, če poklicni sindikati podpisujejo tudi sistemske kolektivne pogodbe, kar kolektivna pogodba za javni sektor je. Ti sindikati namreč nimajo zaposlenih v skupini J in je vprašanje, kakšen interes imajo take pogodbe podpisati, je ugotavljal.

Natančnejše opredelitve dela učiteljev
Ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič in predstavniki šolskih sindikatov so podpisali spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, s katerimi se opredeljujeta delovni čas in delovna obveznost učiteljev. Gre za velik korak naprej v smislu zaupanja v izvajanje učiteljevega dela, je ocenila ministrica.

Na sindikalni strani so spremembe podpisali predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz), Visokošolskega sindikata Slovenije, Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije in Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze. Pogodba sicer začne veljati s 1. septembrom, uporabljati pa se bo začela prihodnje šolsko leto.