Z novim statutom Sklada kmetijskih zemljišč, katerega spremembe je sprejela vlada, se bodo med drugim uskladili delovnopravna razmerja ter pravice in obveznosti uslužbencev sklada s sistemom, ki velja za celotno javno upravo. Foto: RTV SLO
Z novim statutom Sklada kmetijskih zemljišč, katerega spremembe je sprejela vlada, se bodo med drugim uskladili delovnopravna razmerja ter pravice in obveznosti uslužbencev sklada s sistemom, ki velja za celotno javno upravo. Foto: RTV SLO
Vlada o zdravstvu in igrah na srečo

Ustanovila je projektno skupino, ki bo pripravila ukrepe za izboljšanje zdravstvenih storitev, vodil jo bo minister za javno upravo Gregor Virant.

Prav tako je vlada pripravila še novelo zakona o sodiščih, s katero bi do leta 2010 odpravili sodne zaostanke.

Se bo odhajanje kadrov iz SV-ja zaustavilo?
Vlada je sprejela novelo uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, ki dopolnjuje zdajšnjo ureditev prostovoljnega služenja vojaškega roka in naj bi pripomogla k ustavitvi odhajanja vojaških kadrov.

Obeta se tudi obdavčitev spletnih iger
Vlada je sprejela tudi predlog zakona o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, s katerim se bo prag za obdavčitev zvišal. Do zdaj je bil ta 195,07 evra, po novem pa bo znašal 300 evrov. Davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo še naprej ostaja prihodek občin. Plačati ga mora prireditelj, in sicer 15 odstotkov od vrednosti dobitka. Kot novost se obeta tudi obdavčitev klasičnih iger na srečo, ki se prirejajo prek interneta.

Ukrepi za učinkovitost Sklada kmetijskih zemljišč
Vlada je podala tudi soglasje k statutu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki bo izboljšal učinkovitost in transparentnost dela. Glavno vodilo sprememb in dopolnitve statuta je v ureditvi notranje organizacije, ki bo zagotavljala strokovnost in racionalnost delovanja sklada in hkrati tudi učinkovit notranji nadzor.

Dva milijona novih Trubarjev
Na seji je vlada določila še videz spominskega kovanca ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja. Predvidoma maja 2008 bo izdanih milijon kovancev za dva evra s Trubarjevo podobo.

R. B.

Vlada o zdravstvu in igrah na srečo