Foto: BoBo
Foto: BoBo

Predlog predvideva, da odprava plačnih nesorazmerij ne bo linearna, ampak bodo plačne skupine prejele od enega do pet plačnih razredov več. To sicer že zajema tudi aprilski dvig plač, torej bodo prejeli do štiri plačne razrede več.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je po pogajanjih dejala, da odprava nesorazmerij ne pomeni dviga plač. "Pomeni, da se izravnajo vse poklicne skupine, vse dejavnosti z zdravstvom in socialnim varstvom," je povedala.

Vlada pričakuje, da se bodo sindikati do predloga opredelili v prihodnjih dneh.

Sindikalni znesek znaša 900 milijonov evrov

Znesek, ki ga predlagajo sindikati za odpravo plačnih nesorazmerij, sicer znaša 900 milijonov evrov in pomeni linearen dvig plač, in sicer za štiri plačne razrede za vse oziroma do štiri, kjer so bili dvigi že izvedeni.

Vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj je po pogajanjih povedal, da predloga o odpravi plačnih nesorazmerij po delovnih mestih "niso videli", zato se do predloga niso opredeljevali. "Bile so izrečene številke, ki jih je treba preveriti," je še dodal.

Vodja pogajalske skupine dela sindikatov Jakob Počivavšek pa je dejal, da je predlog že na prvi pogled slabši od pričakovanj in sindikalnega videnja nesorazmerij, ki so se zgodila zaradi dogovorov v zdravstvu in socialnem varstvu. "Prepričan sem, da bo sindikalni predlog, ko bo pripravljen, bistveno drugačen od tega, kar je pripravila vladna stran," je povedal.

Pogajanja bodo odslej potekala na 14 dni, in sicer bodo osrednja pogajanja ob ponedeljkih, v istem tednu ob sredah pa pogajanja po plačnih stebrih. Že to sredo bodo tako potekala prva pogajanja v štirih stebrih oziroma se nadaljevala pogajanja v zdravstvu in socialnem varstvu.

Vlada in sindikati naj bi se po prvotnih ocenah dogovorili do konca junija, ministrica pa je dejala, da želijo "uloviti datum implementacije prenove plačnega sistema, ki bo 1. 1. 2024".

Vlada se ne želi pogajati o regresu

Vlada noče zvišati regresa

Sindikati so sicer na pogajanja prišli tudi z željo po dvigu regresa, a očitno slabo kaže. Vlada sicer uradnega stališča do takšnega predloga še ni sprejela, je pa ministrica Ajanović Hovnik na vprašanje o tem poudarila, da sredstva za dvig v proračunu niso zagotovljena, ob tem pa se sprašuje še, ali je dvig regresa sploh upravičen.

"Mi moramo skrbeti za javnofinančno vzdržnost. Če bi se začeli pogovarjati o dvigu regresa, bi pričakovali od sindikatov, da povedo, čemu se potem odpovejo," je med drugim še dejala ministrica.

Sindikati so pojasnila sprejeli z nezadovoljstvom. Menijo, da gre za neustrezen odnos vlade do javnih uslužbenk in uslužbencev in za "kazanje mišic na napačnem igrišču".

"Prostora za pogajanja ni, ker je že zdaj predlog slabši, kot je recimo regres, ki ga imajo delavci v trgovskih podjetjih," je za Radio Slovenija pred pogajanji povedal Štrukelj, ki vztraja da je regres za slabše plačane treba zvišati.

Po reorganizaciji vladnih pogajalskih skupin je že v sredo pričakovati nadaljevanje pogajanj za zdravstveni steber, ki jih zadnja dva tedna ni bilo, prav tako pa naj bi se začela pogajanja za preostale tri plačne stebre. Za funkcionarski steber pogajanj s sindikati ne bo, saj se bo vlada s predstavniki funkcionarjev pogovarjala posebej.