Foto:
Foto:

Na listo blaga, za katerega se uporablja ta ukrep, so tako uvrstili še omrežnino za distribucijsko in prenosno elektroenergetsko omrežje, zemeljski plin, ekstra lahko kurilno olje ter plinsko olje in letalska goriva.

Nadzorovali bodo tudi cene storitev prevoza potnikov v mestnem, primestnem in medkrajevnem prometu, obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti, storitev kabelskih operaterjev ter dimnikarske in pogrebne storitve.

S tem bo vladi omogočen večji nadzor nad delovanjem teh trgov.