S poročilom varuha pravic gledalcev in poslušalcev za leto 2015 se je seznanil programski svet RTV Slovenija. Foto: MMC/Miloš Ojdanić
S poročilom varuha pravic gledalcev in poslušalcev za leto 2015 se je seznanil programski svet RTV Slovenija. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Lani je varuh obravnaval 1.557 odzivov, od katerih je bilo 730 namenjenih televiziji. Večji del odzivov se je nanašal na delo informativnega in športnega programa. Televiziji je po številu odzivov sledil spletni portal MMC, najmanj odzivov pa se je nanašalo na radio. Večinoma so gledalci in poslušalci opozarjali na napake, nedoslednosti, površnosti ter kršitve programskih in etičnih standardov v oddajah oziroma prispevkih.

Po mnenju Ambrožiča so bile pritožbe velikokrat utemeljene, včasih nestrpne in neprijazne, zelo redko pa tudi sovražne. Največ odzivov se je zvrstilo marca, sledila pa sta september in november. K povečanemu številu odzivov sta prispevali tudi kampanja za referendum o družinskem zakoniku in domnevna neuravnoteženost sestave gostov v oddaji.

Ambrožič je ob tem dejal, da naslovniki pritožb odgovore posredujejo pritožnikom, precej manj pa je ukrepov. Obenem varuh meni, da so odgovori pogosto bolj formalni in pomanjkljivi, je pa spodbudno, da odgovori vsaj pridejo. Kljub temu pa Ambrožič meni, da varuh ostaja papirnati tiger brez formalne moči. Varuh bi lahko imel potencialno velik vpliv, če bi užival podporo hišnih medijev, vodstva in programskega sveta, a v letu 2015 tega po mnenju Ambrožiča ni bilo dovolj.

Svetniki naklonjeni krepitvi varuha
Generalni direktor RTV Slovenija Marko Filli je ob tem dejal, da si vodstvo prizadeva za učinkovito sodelovanje med varuhom, vodstvom zavoda in uredništvi. "Zadovoljni smo tudi z odzivi uredništev, ki se vedno bolj zavedajo pomena medsebojnega sodelovanja," je dejal Filli.

Direktorica televizije Ljerka Bizilj je ob tem dejala, da so pritožbe na račun domnevne neuravnoteženosti deležni z vseh strani, a je prepričana, da vodijo profesionalno uredniško politiko. Tudi direktor radia Miha Lampreht je prepričan, da je očitke o pristranskosti treba obravnavati previdneje in ne vselej s trdilno obliko, za to bi bila potrebna razsodba častnega razsodišča, ki pa je v teh primerih ni bilo.

Ambrožič ne bo vztrajal do konca
Programski svet RTV Slovenija je ob tem sprejel sklepe, naj vodstvo zavoda skupaj z varuhom v mesecu dni pripravi terminski načrt pojavljanja varuha v medijih RTV Slovenija, obenem pa so svetniki pritrdili Ambrožičevim očitkom o šibkih odzivih vodstva na pritožbe javnosti, zato so vodstvo pozvali k pripravi konkretnejših odgovorov.

Ambrožič je sicer v svojem poročilu napovedal tudi, da funkcije ne namerava opravljati do izteka petletnega mandata. "Ne zaradi let, energije imam dovolj, pač pa zaradi stopicanja na mestu, ko se je razmeroma uspešen prodor zaustavil."