Ministrica je spomnila, da se finančni načrti ministrstva za obrambo od leta 2015 vsako leto nominalno povečujejo. Foto: Daniel Mlakar/Slovenska vojska
Ministrica je spomnila, da se finančni načrti ministrstva za obrambo od leta 2015 vsako leto nominalno povečujejo. Foto: Daniel Mlakar/Slovenska vojska

Vrednost načrta ministrstva za obrambo v letu 2015 je bila nekaj več kot 332 milijonov evrov, kar je za dobrih 131 milijonov evrov manj, kot je predlog načrta za leto 2019. Leta 2015 so obrambni izdatki, preračunani po napovedi Umarja za jesen 2017, dosegli najnižjo vrednost, to je 0,93 odstotka BDP-ja.

56. nujna seja Odbora za obrambo

Ministrica za obrambo Andreja Katič je članom parlamentarnega odbora za obrambo predstavila predlog proračuna in predlagane spremembe proračuna za leti 2018 in 2019. Po njenih besedah je iz sprememb za prihodnje leto razvidno, da je največji delež dodatnih sredstev, to je 42,4 milijona evrov, namenjen Slovenski vojski (SV). Sprejeti finančni načrt ministrstva za obrambo za prihodnje leto po besedah ministrice znaša 389 milijonov evrov, predlog sprememb pa je višji za dobrih 46 milijonov evrov in znaša dobrih 435 milijonov evrov.

Vojska bo v prihodnjem letu začela izvajati srednjeročni projekt izgradnje srednje bataljonske bojne skupine in v okviru tega nakup bojnih osemkolesnih vozil za srednji pehotni bataljon. "V letu 2018 je za izvedbo tega projekta namenjenih 25,9 milijona evrov," je dejala ministrica. SV bo nakup osemkolesnikov nadaljeval v letu 2019 in za to namenil enako vsoto.

"Ker se zavedamo, da je nakup bojnih kolesnih vozil osem krat osem zelo zahteven projekt in da obstajajo tveganja za njegovo izvedbo s predvideno dinamiko, imamo pripravljene tudi načrte za izgradnjo zmogljivosti Slovenske vojske po drugih projektih, če vseh predvidenih sredstev ne bi mogli angažirati pri projektu osem krat osem," je navedla.

Za leto 2019 je predlagan finančni načrt obrambnega ministrstva v znesku nekaj manj kot 464 milijonov evrov, kar je po besedah Katičeve za dobrih 28 milijonov evrov več kot predlog sprememb načrta za leto 2018 in za 51 milijonov več, kot je pričakovana realizacija v letošnjem letu. Dodatna sredstva bodo v celoti namenjena vojski. Po predlogu načrta za leto 2019 bodo obrambni izdatki znašali 1,01 bruto družbenega proizvoda (BDP).

Proti povečevanju sredstev le Levica
V poslanski razpravi se je proti povečanju proračunskih sredstev za obrambo izrekel le Miha Kordiš (Levica). Po njegovih besedah je denarja očitno dovolj, le vlada in koalicija bi ga morali namesto v vojsko usmeriti v blaginjo in razvoj državljanov.

Matej Tonin (NSi) je povečanje obrambnih sredstev označil kot nujno. Po njegovih besedah so še vedno vidne negativne posledice "izčrpanosti" obrambnega proračuna v preteklih letih. Predsednik odbora Žan Mahnič (SDS) je opozoril, da je zaradi negotovosti nakupa osemkolesnikov pod velikim vprašajem realnost proračunskih predlogov za leti 2018 in 2019.

Iz koalicije je bilo slišati podporo proračunskima dokumentoma. Po mnenju Aleksandra Kavčiča (SMC) sta dokumenta v obrambnem delu razvojno zastavljena. Matjaž Nemec (SD) se je na Kordiševo kritiko odzval z opozorilom, da je tudi varnost pripadnikov SV in njihovo nemoteno delovanje "socialni korektor". Z dvigom obrambnih sredstev je soglašal tudi Franc Jurša (DeSUS). Dejal je, da brez varnosti ni mogoče razvijati demokracije.

Vrednost načrta ministrstva za obrambo v letu 2015 je bila nekaj več kot 332 milijonov evrov, kar je za dobrih 131 milijonov evrov manj, kot je predlog načrta za leto 2019. Leta 2015 so obrambni izdatki, preračunani po napovedi Umarja za jesen 2017, dosegli najnižjo vrednost, to je 0,93 odstotka BDP-ja.

56. nujna seja Odbora za obrambo