Kjer toplota v stanovanje pride po eni cevi, se nanjo privije t. i. kalorimeter, v stanovanjih, kamor toplota prihaja po več ceveh, pa se na vsak radiator pritrdi razdelilnike. Delilnik, ki se ga pritrdi na radiator, stane od 30 do 40 evrov, medtem ko je treba za kalorimeter odšteti 300 evrov in več. Foto: BoBo
Kjer toplota v stanovanje pride po eni cevi, se nanjo privije t. i. kalorimeter, v stanovanjih, kamor toplota prihaja po več ceveh, pa se na vsak radiator pritrdi razdelilnike. Delilnik, ki se ga pritrdi na radiator, stane od 30 do 40 evrov, medtem ko je treba za kalorimeter odšteti 300 evrov in več. Foto: BoBo
Delilnik toplote na radiatorju
Vgradnja delilnikov stroškov za toploto sama po sebi še ne zagotavlja, da se bo poraba energije zmanjšala. Foto: MMC RTV SLO

Energetski zakon predpisuje, da se morajo stroški za ogrevanje in pripravo tople vode deliti in obračunavati po dejanski porabi. To naj bi namreč spodbujalo preudarno porabo energije, saj bo vsak stanovalec plačal toliko, kolikor bo porabil.

Zavedanje, da lahko sami vplivamo na porabo
Kadar bo v stanovanju prevroče, naj bi torej raje zaprli radiatorje in tako varčevali, kot da se skozi odprto okno spušča toplota. "Zaradi same vgradnje delilnikov se poraba ne bo zmanjšala, poraba se bo zmanjšala zaradi občutka, da lahko sami vplivamo nanjo," je za TV Slovenija povedal energetski svetovalec Lucjan Batista.

Če stanovalci zakona, ki je spisan tudi na podlagi evropske direktive, ne bodo spoštovali, lahko vsakega posebej doleti 200 evrov globe. Inšpektorji bodo sicer ukrepali le na podlagi prijav.

Poraba se lahko zmanjša tudi za več kot 30 %
Poleg merilnih naprav za delitev stroškov, ki jih delavci pooblaščenih podjetij že nekaj mesecev nameščajo po vsej državi, pa na ministrstvu za gospodarstvo priporočajo še vgradnjo termostatskih ventilov, hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema in preverjanje delovanje centralne regulacije ogrevalnega sistema. S temi ukrepi se lahko poraba energije za ogrevanje zmanjša za od 20 do 30 ali celo več odstotkov.

Ker pa stanovalci večstanovanjskih zgradb plačujejo tudi za ogrevanje skupnih prostorov, bo vsak stanovalec plačal določen znesek na položnici, tudi če bi imel radiatorje ves čas zaprte.

Zmanjšujejo se izpusti toplogrednih plinov
Učinkovita raba energije v stavbah lahko pomembno prispeva k varnosti energetske oskrbe, zmanjšanju stroškov energetskih storitev in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, poudarjajo na ministrstvu za gospodarstvo. Za nabavo in vgradnjo delilnikov se lahko uporabijo sredstva rezervnega sklada, ob določenih pogojih pa se lahko pridobijo tudi nepovratna sredstva Eko sklada in Slovenskega okoljskega javnega sklada.

Več informacij o delitvi in obračunavanju stroškov po dejanski porabi je na voljo na spletni strani akcije Plačam, kolikor porabim, ki jo je v juniju uvedlo ministrstvo za gospodarstvo: www.delitevstroskov.si.