Načrt tretje razvojne osi na odseku od Velenja do Slovenj Gradca. Foto: PNZ
Načrt tretje razvojne osi na odseku od Velenja do Slovenj Gradca. Foto: PNZ

Ta del bo po načrtih zgrajen do junija 2028. Osvežena časovnica sledi dodatni zunanji strokovni recenziji tehnološko najzahtevnejših odsekov. To je Dars opravil v sodelovanju s priznanim projektantom Marjanom Pipenbaherjem, je po sestanku z župani občin na območju severnega dela tretje razvojne osi pojasnila Alenka Bratušek. "Na podlagi Pipenbaherjevih ugotovitev smo lahko časovnico skrajšali za pol leta," je dejala.

Poudarila je, da na določene vidike projekta ne morejo vplivati: "Vse lahko izpeljemo skladno s časovnico, a če denimo pride do pritožbe na izdano gradbeno dovoljenje, lahko to celoten projekt močno upočasni."

Na to je opozoril tudi predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak. Projektiranje je ves čas pod nadzorom Darsa in v tem delu ne nastajajo zamude, je zatrdil. Te so po njegovih besedah nastale med pridobivanjem dovoljenj, na te postopke pa Dars ali infrastrukturno ministrstvo nista mogla vplivati.

Dodatna strokovna recenzija je po njegovih besedah pokazala, da so gradbeni roki postavljeni realno. Zagotovil je, da bodo od pogodbenih partnerjev še naprej zahtevali dosledno spoštovanje rokov. Če bodo nastajale neupravičene zamude, bodo od njih zahtevali odškodnine.

"Dodatnih časovnih prihrankov ni mogoče najti"

Pipenbaher je poudaril zahtevnost projekta in pojasnil, da dodatnih časovnih prihrankov ni mogoče najti, ne da bi odstopali od najvišje kakovosti izvedbe. "Jasno se moramo zavedati vseh omejitev. Organizirati je treba gradnjo, skladno z državnim prostorskim načrtom, upoštevati okoljevarstvene zahteve, čim bolje organizirati transport na gradbišču ter poskrbeti za vgradnjo viškov materialov," je dejal.

Zahtevnost projekta severnega dela tretje razvojne osi po njegovih besedah med drugim dokazuje to, da eden od odsekov v dolžini 17 kilometrov vključuje tri predore, 18 viaduktov in sedem mostov. Ključno je po njegovih besedah, da dela na več odsekih, ki jih je mogoče začeti in izvajati hkrati, tako tudi izvajajo. Opozoril je tudi na pomanjkanje kadra, ki narekuje načrtovanje del številnih gradbenih podjetij.

Župani z načrtom niso zadovoljni, a razumejo situacijo

"S takšnim terminskim načrtom nismo zadovoljni, a dejstvo je, da ne moremo hitreje nadoknaditi vsega za nazaj," je ocenil župan Občine Prevalje in predsednik odbora za gradnjo tretje razvojne osi Matic Tasič. Strokovnemu mnenju ne morejo oporekati, bodo pa pozorno spremljali, ali pri delih morda nastajajo zamude, je napovedal. Izkušnje namreč kažejo, da je težko zaupati rokom, ki jih napovejo gradbena podjetja, je poudaril.

Hajdinjak je še povedal, da so na odseku Velenje–Slovenj Gradec dela na sklopu Gaberke že končana, potekajo pa na sklopih Jenina, Škalsko jezero in Konovo. Za sklope Škale, Velunja, Podgorje so v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj. Za sklop Velenje nameravajo zahteve za gradbeno dovoljenje vložiti avgusta.

Težave z gradbenimi dovoljenji za tretjo razvojno os