Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija

Postopek oddaje del za omenjena sklopa je doslej trajal več kot dve leti, saj je bilo javno naročilo objavljeno 15. decembra 2020. Dars je v tem postopku izmed šestih prijav ustreznost za sodelovanje v drugi fazi postopka priznal trem prijavam, to sta bili poleg izbrane še skupna prijava družb Pomgrad, GGD in Voc Celje ter prijava družb Kolektor CPG, Kolektor Koling, CGP in T-2. Med ponudbami, ki so jih poslali v nadaljnjem postopku, pa je bila najugodnejša ponudba konzorcija Strabagovih družb.

Sorodna novica Dars letos načrtuje za 106 milijonov evrov obnov na avtocestnem omrežju

Zoper odločitev o oddaji del je mogoče vložiti zahtevek za revizijo. Gradbeno dovoljenje za oba sklopa pa je že pravnomočno.

Kaj bodo delali

Celotni odsek severnega dela tretje razvojne osi od priključka Velenje – jug do priključka Slovenj Gradec – jug je razdeljen na skupno osem sklopov, od tega so na enem sklopu, to je sklop Gaberke (sklop D), dela že končana.

V teku so dela na območju slovenjgraške občine, to je na sklopu F (Jenina). Kot kaže, bodo sledila dela ob Škalskem jezeru in na območju Konova. Po podatkih Darsa je za sklopa C (Škale) in E (Velunja) prva faza postopka, to je priznanje sposobnosti ponudnikom za pridobitev izvajalcev, končana.

Če bo letos pridobljeno gradbeno dovoljenje za sklop E in sklop C, se bo izvedla druga faza postopka javnega naročila za pridobitev izvajalca del, so pojasnili na Darsu. Za ta dva sklopa so vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja podali decembra 2021 oz. februarja 2022. V teku so dopolnitve na podlagi zahtev pristojnih dajalcev mnenj, saj so se v času od podaje zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja spremenile karte poplavne in erozijske ogroženosti, zaradi česar je potrebna naknadna preveritev projektnih rešitev, so razložili.

Na sklopih, na katerih gradbeno dovoljenje še ni bilo pridobljeno in se gradnja še ne izvaja, se nadaljujeta izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje zemljišč, potrebnih za gradnjo. Doslej je bilo zagotovljenih 95 odstotkov zemljišč.

Dejavnosti na severnem delu tretje razvojne osi pa potekajo tudi na odseku od priključka Šentrupert do priključka Velenje – jug. Za ta odsek je Dars aprila lani na takratnem ministrstvu za okolje in prostor vložili zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, hkrati je v izdelavi projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, v teku so tudi vmesne recenzije.

Vzporedno potekajo postopki pridobivanja zemljišč za gradnjo. Pridobljenih je 74 odstotkov površin, potrebnih za gradnjo na odseku od Šentruperta do Velenja, so še pojasnili pri Darsu.