Foto: BoBo/Borut Živulović
Foto: BoBo/Borut Živulović

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo 8. aprila na spletni strani po 15. uri objavilo stanje prijav glede na regijo, šolo in program. Kandidati imajo potem čas do 23. aprila, da svojo prijavnico prenesejo na drugo šolo ali v drug izobraževalni program, to pa lahko storijo tudi večkrat.

Kandidati se lahko prijavijo s prijavnico, ki je dostopna na povezavi https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/vpis-v-srednjo-solo. Prijavnico za vpis oddajo na svoji osnovni šoli ali izbrani srednji šoli.

24. maja bo objavljen seznam šol, ki bodo vpis v šolsko leto 2024/2025 omejile. Kandidati pa se bodo dejansko vpisovali v srednjo šolo po zaključku 9. razreda. Prvi krog izbirnega postopka bo potekal med 17. in 21. junijem. Tisti, ki ne bodo sprejeti v prvem krogu, bodo prijavnico za drugi krog oddali do 26. junija.

Osnovno šolo letos zaključuje manj učencev kot lani

Osnovno šolo v tem šolskem letu zaključuje 21.305 učencev, za njihovo nadaljnje šolanje pa je v prihodnjem šolskem letu razpisanih skupno 26.066 mest. Lani je osnovnošolsko izobraževanje zaključilo več učencev (21.571), na srednješolskih programih pa je bilo na voljo manj mest kot letos (25.560).

V programih splošnih gimnazij je razpisanih 5966 mest, od tega v zasebnih šolah 476. V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo tehniška, umetniška in ekonomska gimnazija, pa je na voljo 1762 mest. Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7728 mest.

V programih nižjega poklicnega izobraževanja je na voljo 844 mest, srednjega poklicnega izobraževanja 6954, v programih srednjega strokovnega izobraževanja pa 10.540 mest.

Največ mest za bodoče dijake in dijakinje je v osrednjeslovenski regiji, kjer se jih bo v naslednjem šolskem letu lahko v srednjih šolah izobraževalo 6984. Sledita podravska regija s 4332 mesti in savinjska regija s 3356 razpisanimi mesti.