Foto: BoBo
Foto: BoBo

Vlada je prejšnji teden sprejela predlog novele zakona o službi v Slovenski vojski (SV). Poglavitna sprememba, ki jo morajo potrditi še poslanci DZ-ja, je možnost zaposlitve vojakov s končano osnovnošolsko izobrazbo. Pod pogojem, da posameznik ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi sklene tudi pogodbo o izobraževanju ob delu za pridobitev srednje poklicne oziroma srednje splošne ali srednje strokovne izobrazbe.

Kot so zapisali v vladi, želijo s tem dodatno povečati zanimanje državljanov za zaposlitev v Slovenski vojski. V predlogu zakona, ki je objavljen na portalu e-demokracija, je navedeno, da se je v stalni sestavi SV lani do novembra na novo zaposlilo 163 pripadnikov, med epidemijo covida-19 v letih 2020 in 2021 222 in 258 pripadnikov, leta 2019 pa smo 111.

V predlogu zakonske novele, ki naj bi povečala interes za vstop v SV, so navedene prakse in primeri nekaterih drugih držav, sosednje Avstrije, kjer so moški še vedno vojaški obvezniki in služijo šestmesečni vojaški rok (ženske ga lahko prostovoljno), ter članic zavezništva Nato – Hrvaške, Slovaške, Francije, Belgije in Nizozemske.

Po podatkih, ki so navedeni v predlogu novele, so pogoji za vstop med profesionalne vojake v omenjenih članicah severnoatlantskega zavezništva manj omejujoči, kar se tiče tudi morebitnega zaposlovanja tujih državljanov ali tistih, ki imajo dvojno ali več državljanstev. (Slovaki in Belgijci zaposlujejo tudi tujce, Nizozemci in Hrvati pa svoje državljane, ki imajo lahko dvojno državljanstvo.)

Slovenski vojaki in rezervisti se morajo odpovedati dvojnemu državljanstvu

Mors o poteku preverjanja dvojnih državljanstev pri kandidatih za vojake

"Preverjanje državljanstva in s tem povezanega dvojnega državljanstva poteka na način, da organ vpogleda v matični register, ki izkazuje državljanstva oseb, in pri tem upošteva časovno komponento pridobitve statusa državljanstva posamezne osebe ter kraj rojstva v povezavi z načinom podeljevanja državljanstev v posameznih državah. Kandidati za poklicnega vojaka ali pogodbenega rezervista v Slovenski vojski morajo glede izpolnjevanja pogoja državljanstva, v primeru da so bili dvojni državljani, predložiti javno listino pristojnega organa države dvojnega državljanstva, ki izkazuje, da niso več državljani te države."

Med pogoji za sprejem v poklicnega vojaka ali pogodbeno rezervo Slovenske vojske je še vedno izrecno navedeno, da kandidat ne sme imeti dvojnega državljanstva. Slovenija sicer ne omejuje dvojnih ali celo več državljanstev pri svojih državljanih. Niti nima podatka ali ocene, koliko je sicer imetnikov dvojnega ali več državljanstev.

"MNZ nima zakonske podlage za vodenje podatka o dvojnem državljanstvu, zato ocene o tem, koliko slovenskih državljanstev ima še kakšno drugo državljanstvo, ne more podati," so za MMC pojasnili na notranjem ministrstvu.

Številni slovenski državljani in njihovi potomci, ki deloma izvirajo s področja zahodnega Balkana, imajo državljanstva tamkajšnjih držav. Zelo radodarni pri podelitvi svojih državljanstev pa sta bili v preteklosti tudi sosednji Italija in Madžarska.

Leta 2011 je na primer na Madžarskem začel veljati zakon, po katerem za madžarsko državljanstvo lahko zaprosijo vsi, ki lahko dokažejo, da so bili njihovi starši oz. stari starši madžarski državljani, in da poznajo vsaj osnove madžarskega jezika.

Dvojno državljanstvo prepoveduje zakon o obrambi

V Sloveniji dvojno državljanstvo poklicnih vojakov za zdaj prepoveduje zakon o obrambi, kjer je, kot pojasnjujejo na obrambnem ministrstvu, navedeno: "Kdor želi poklicno opravljati delo na obrambnem področju, mora biti državljan Republike Slovenije. Osebe z dvojnim državljanstvom ne morejo poklicno opravljati dela na obrambnem področju."

Prepoved dvojnega državljanstva pri pogodbenih rezervistih pa je določila vladna uredba. V zakonu o obrambi je namreč navedeno, da "vlada uredi pogoje in način opravljanja službe v rezervni sestavi ter višino plačila za pripravljenost in opravljanje vojaške službe".

Veljavna uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi SV med splošnimi pogoji za pogodbenega rezervista navaja, "da so državljani Republike Slovenije in nimajo dvojnega državljanstva".

Na Morsu sicer nimajo zadržkov glede dvojnega državljanstva vojakov, saj so za MMC pojasnili, da "ko se bo spreminjal zakon o obrambi, bo ministrstvo za obrambo predlagalo, da se ta pogoj v zakonu črta". "Državljanstvo ne predstavlja varnostnega zadržka za delo v Slovenski vojski, pač pa posebni pogoj za poklicno opravljanje dela na obrambnem področju, na podlagi 88. člena Zakona o obrambi," poudarjajo na obrambnem ministrstvu. Podatkov, koliko pripadnikov SV ali pogodbene rezerve se je pred vstopom v vojaške vrste odreklo dvojnemu državljanstvu, Mors nima in jih ne zbira.

Dvojno državljanstvo ni zadržek pri prostovoljnem služenju vojaškega roka

Eden izmed pogojev za vstop med poklicne vojake ali rezerviste je opravljeno 13-tedensko temeljno vojaškostrokovno usposabljanje oz. prostovoljno služenje vojaškega roka. Pri tem pa omejitve dvojnega državljanstva pri kandidatih ni.

"Prostovoljno služenje vojaškega roka se izvaja po programu temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja, vojaki prostovoljci so lahko dvojni državljani. Zakon o vojaški dolžnosti navaja: "Vojaško dolžnost izvršujejo v miru in v vojni moški državljani pod pogoji, ki jih določa ta zakon. Pri izvrševanju vojaške dolžnosti v skladu s tem zakonom lahko sodelujejo tudi ženske." Dvojno državljanstvo v tem primeru ni izrecno prepovedano," so pojasnili na Morsu. Prav tako dvojno državljanstvo tudi ni izrecno prepovedano po uredbi o prostovoljnem služenju vojaškega roka.