Foto: BoBo
Foto: BoBo

Kot kaže, pa se bo rešil tudi zaplet s tajniki volilnih komisij v Ljubljani. Pred časom so namreč odstopili tajniki volilnih komisij in njihovi namestniki z območja Ljubljane. Kot pa je članom DVK-ja in pozneje tudi v izjavi za medije pojasnil direktor službe DVK-ja Igor Zorčič, ga je načelnica ljubljanske upravne enote danes obvestila, da je po zadnjih informacijah soglasje za delo tajnikov oz. namestnikov tajnikov v okrajnih volilnih komisijah dalo 24 uslužbencev. Med njimi naj bi nekateri to delo opravljali že doslej, nekateri ga bodo na novo.

Sorodna novica Na UE-ju Ljubljana še iščejo zaposlene za delo na evropskih volitvah. Je težava izplačilo?

"Mislim, da se stvari odvijajo v pravo smer," je dejal Zorčič. Skupno gre za 42 mest tajnikov in njihovih namestnikov. Kot je pojasnil Zorčič, vsa mesta tudi v preteklosti niso bila zapolnjena, delo pa je mogoče opraviti tudi z zmanjšanim številom, če je treba. A pričakuje, da se bodo nekatera mesta v volilnih komisijah še zapolnila, pri čemer ima po njegovih besedah zelo pomembno vlogo ministrstvo za javno upravo.

"Če bo šlo ministrstvo naproti načelnici in tajnikom, namestnikom tajnikov, mislim, da ne bo težave," je dejal Zorčič. Pojasnil je, da imajo uslužbenci na upravni enoti določene zahteve, vezane na njihovo delo, organizacijo dela. Kot je med drugim povedal na seji DVK-ja, je z dosedanjimi tajniki in njihovimi namestniki tudi sam opravil razgovor. Kot tisto, kar jih najbolj teži, pa so navedli težke razmere za njihovo delo na upravni enoti zaradi velike preobremenjenosti.

Sorodna novica Za izvedbo evropskih volitev v Sloveniji manjka skoraj milijon evrov

Našli so manjkajoči denar

Zorčič je tudi pojasnil, da so na ministrstvu za finance zagotovili, da pri finančnem vidiku volitev ne bo težav in bodo sredstva zagotovljena. V okviru racionalizacije stroškov pa so v dogovoru z vladnim uradom za komuniciranje sprejeli odločitev, da bo medijsko središče na dan volitev organizirano na sedežu DVK-ja. V preteklosti, ko je bilo organizirano na Gospodarskem razstavišču ali v Cankarjevem domu, so namreč stroški znašali od 40.000 do 50.000 evrov.

Pravila za vlaganje list in zbiranje podpore

Z začetkom volilnih opravil je že mogoče zbiranje podpore listam kandidatov. Kandidate lahko v Sloveniji predlagajo politične stranke in volivci, na vsaki listi je lahko največ devet kandidatov, vsak spol pa mora biti na listi zastopan z najmanj 40 odstotki.

Politična stranka lahko vloži listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj štirih poslancev DZ-ja ali najmanj tisoč volivcev. Stranke lahko vlagajo tudi skupne liste, pri čemer potrebujejo podpise najmanj šestih poslancev ali 1500 volivcev. Listo kandidatov lahko vložijo tudi volivci, in sicer s 3000 podpisi. Vsak poslanec in vsak volivec lahko dasta podporo le eni listi kandidatov. Kot zadnji dan, ko bodo volivci in poslanci še lahko podpisali obrazec podpore listi kandidatov, je določen 10. maj. Opolnoči tega dne pa se izteče skrajni rok za vložitev list kandidatov na Državno volilno komisijo.

DVK bo po vložitvi liste kandidatov takoj preveril, ali je v skladu zakonom in vložena pravočasno. Če bo ugotovila formalne pomanjkljivosti, pa bodo predlagatelji imeli tri dni časa, da jih odpravijo. Odločbo o potrditvi oz. zavrnitvi liste bo DVK izdal do 19. maja. Nato bo najpozneje 24. maja sestavila seznam potrjenih list kandidatov, pri čemer bo vrstni red določila z žrebom.

Že pred tem, najpozneje 24. aprila, bodo morali organizatorji volilne kampanje odpreti tudi poseben transakcijski račun za financiranje volilne kampanje. Ta se bo sicer uradno začela 30 dni pred volitvami, torej 9. maja, in bo trajala do 7. junija, ko bo opolnoči nastopil volilni molk.
Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, kot tudi invalidi bodo imeli možnost glasovanja po pošti, a morajo to najpozneje 29. maja sporočiti okrajnim volilnim komisijam.

Volivke in volivci, ki bodo zaradi bolezni želeli glasovati na domu, pa bodo morali vlogo oddati najpozneje do 5. junija, kar velja tudi za tiste volivce, ki bodo želeli glasovati zunaj okraja stalnega prebivališča, na t. i. omnia volišču.

Predčasno glasovanje bo mogoče od 4. do 6. junija. Na dan volitev, 9. junija, bodo volišča odprta od 7. do 19. ure. Z objavo izidov glasovanja pa bodo morali volilni odbori počakati, dokler se ne bodo zaprla vsa volišča v vseh državah članicah Evropske unije.

Več kot 30 volišč v tujih državah

Poleg rokovnika volilnih opravil za izvedbo junijskih evropskih volitev so članice in člani DVK-ja sprejeli tudi navodila volilnim komisijam za izvedbo volitev, sklep o vsebini in obliki glasovnice, sklep o vsebini in obliki uradne prazne glasovnice (za glasovanje v tujini), sklep o določitvi 31 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini in sklep o višini akontacij volilnim komisijam.

Poleg dosedanjih 30 volišč v 26 tujih državah bo na predlog ministrstva za zunanje zadeve na letošnjih volitvah odprto tudi volišče na veleposlaništvu v Abu Dabiju, prestolnici Združenih arabskih emiratov.