Višina štipendije bo odvisna tudi od socialnega statusa kandidata oz. kandidatke. Foto: BoBo
Višina štipendije bo odvisna tudi od socialnega statusa kandidata oz. kandidatke. Foto: BoBo


Na Centru za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Cmepius), ki je nacionalna agencija za program Erasmus+, pričakujejo, da bodo lahko pogodbe izdali najpozneje do sredine avgusta, institucijam pa bodo denar nakazali v največ 30 dneh po podpisu pogodbe, so pojasnili.

Po besedah Cmepiusa so bile institucije že ob razpisu konec preteklega leta opozorjene na možnost zamud pri programu Erasmus+, saj gre za nov program. A kljub trudu zamude nastajajo pri izvajanju vseh postopkov, pretežno zaradi tehničnih težav. Vendar pa se lahko izbrani projekti vseeno začnejo na odobrene datume, a to pomeni, da bodo študenti morda morali začetne stroške kriti iz lastnih žepov. Se pa seveda tudi ti stroški štejejo med upravičene, navajajo na Cmepiusu.

Da pri programih Erasmus+ nastajajo zamude pri izvajanju, so pojasnili tudi na ljubljanski univerzi. Prihodnjim študentom teh programov so že pojasnili, da izplačila štipendij ne bodo mogoča pred septembrom. Po njihovih navedbah nekateri študentje v tujino odhajajo že avgusta, in sicer študentje, ki se bodo udeležili izmenjave v skandinavskih državah.

Težave z denarjem
Na ljubljanski univerzi se medtem spopadajo tudi z vprašanjem, kako vsem prijavljenim zagotoviti štipendije, saj je prijavljenih več, kot je odobrenih mest. Število prijavljenih namreč iz leta v leto narašča. V tekočem študijskem letu 2013/14 bo po dosedanjih ocenah izvedenih 1.100 izmenjav z namenom študija (leto prej 850) in 390 z namenom praktičnega usposabljanja (leto prej 288).

Za prihajajoče študijsko leto 2014/15 pa se je na univerzi v Ljubljani prijavilo že 1.491 kandidatov za študij in 850 za praktično usposabljanje, univerza pa ima odobrenih le 1.040 mest za študij in 204 za praktično usposabljanje. Zaradi manjšega števila odobrenih mest bo verjetno treba krčiti število mesecev mobilnosti, navajajo na univerzi.

Za tiste, ki bodo na študijski izmenjavi en semester, bodo štipendijo predvidoma omejili na pet mesecev, za tiste, ki bodo na izmenjavi dva semestra, pa na 10 mesecev. Na študijski izmenjavi lahko študentje sicer ostanejo tudi dlje (do 12 mesecev), a brez štipendije.

Do 400 evrov mesečno
Po mnenju Študentske organizacije Slovenije pa je pomembno predvsem to, da imajo študentje pred odhodom na voljo dovolj podatkov o izmenjavi, tudi o stroških, da lahko načrtujejo svoj proračun. Erasmusove štipendije namreč pomagajo kriti le del stroškov, večino stroškov bo moral študent plačati sam oz. s pomočjo države, pojasnjujejo na organizaciji.

Na ljubljanski univerzi so pojasnili, da bo Erasmusova štipendija za njihove študente znašala od 300 do 400 evrov mesečno, odvisno od države, v katero študent odhaja na izmenjavo. Prav tako lahko študentje prejmejo tudi dodatek k Erasmusovi štipendiji v višini 150 evrov na mesec prek razpisa javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije. Na razpis se morajo prijaviti izobraževalne institucije, ki nato denar dodelijo študentom, a še ni objavljen. Po načrtih bo objavljen najpozneje konec avgusta, njegova vrednost pa bo dva milijona evrov.

Po novem lahko študentje za izmenjavo v tujini letos prejmejo tudi dodatek za osebe iz socialno deprivilegiranega okolja. Dodatek v višini minimalno 150 evrov oziroma 100 evrov na mesec bodo prejeli študenti, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini ne presega 53 oziroma 64 odstotkov neto povprečne plače. Na ljubljanski univerzi ocenjujejo, da bo pri njih v prihodnjem šolskem letu do tega dodatka upravičenih od 300 do 350 študentov.