Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Janez Janša od države, nekdanje tožilke Branke Zobec Hrastar ter sodnikov Barbare Klanjšek, Milana Štruklja, Vesne Žalik in Branka Masleše terja nekaj več kot 900.000 evrov odškodnine. Janša omenjenim posameznikom očita nezakonito delo v procesu Patria.

Kranjsko okrožno sodišče je zadevo obravnavalo 22. decembra lani. Sodnica Tanja Bizjak pa je v delni sodbi, ki jo je Janša v ponedeljek objavil na Twitterju, zavrnila tožbeni zahtevek v delu, ki se nanaša na odškodninsko odgovornost tožilke in sodnikov v zadevi Patria.

Zdaj je znana tudi obrazložitev sodbe, v kateri je sodišče med drugim zapisalo, da 26. člen ustave ne ureja neposredne odškodninske odgovornosti sodnikov in državnih tožilcev za dejanja pri opravljanju njihove funkcije. Njihove neposredne odškodninske odgovornosti ne določa niti zakon. Pri tem pa ne gre za pravno praznino, ampak za odraz ustavnega načela neodvisnosti sodstva in tožilstva, ki je nujna za delovanje pravne države in ustrezno varstvo pravic in obveznosti vseh posameznikov, je poudarila sodnica.

"Očitki, s katerimi tožnik konkretizira protipravno ravnanje drugega do šestega toženca, se nanašajo na njihovo delovanje pri opravljanju funkcije državne tožilke oziroma sodnika. To pa pomeni, da je v zvezi s temi ravnanji, njihova neposredna odškodninska odgovornost izključena. Zato je sodišče tožbeni zahtevek zoper drugega do šestega toženca kot neutemeljenega zavrnilo," je navedeno v obrazložitvi.

"Odločitev sodišča je bila pričakovana, saj je skladna z jasno in nedvoumno določbo ustave, s katero se zagotavlja neodvisnost sodstva. Enako stališče pa je, ko gre za odškodninsko odgovornost sodnikov, zavzela domača in evropska sodna praksa ter pravna teorija," je pojasnil Zakonjšek.

"Ne glede na to, da je bila odločitev pričakovana, pa je vseeno treba poudariti njen velik pomen za utrditev ustavnega načela neodvisnosti sodstva in tožilstva," je poudaril Zakonjšek. S sodbo kranjskega sodišča je zadovoljen tudi pooblaščenec Zobec Hrastar Miha Kunič. Enako odločitev pričakuje tudi na višjem in ne nazadnje tudi na vrhovnem sodišču.

Odločitve o pritožbi še ni

Janšev pooblaščenec Franci Matoz vložitve pritožbe vsaj za zdaj še ni potrdil, je pa pričakovana. Rok za pritožbo se izteče 21. februarja. Če bo sodba postala pravnomočna, se bo na kranjskem sodišču nadaljevala le še obravnava Janševe odškodninske tožbe proti državi.

Janša je v ponedeljek na Twitterju ob objavljeni sodbi zapisal, da je kranjska sodnica brez izvajanja enega samega dokaza zavrnila odškodninsko tožbo zoper "Maslešo in ostale akterje krivosodja v zadevi Patria, češ da naj škodo namesto njih poravnajo nič krivi davkoplačevalci".