Erik Brecelj: z ministrom sa zdravje se še diplomatsko otipavamo, smo pa za pravičnejše  plačevanje prispevkov za zdravstvo. Foto: MMC RTV SLO
Erik Brecelj: z ministrom sa zdravje se še diplomatsko otipavamo, smo pa za pravičnejše plačevanje prispevkov za zdravstvo. Foto: MMC RTV SLO
Igor Šoltes
Predsednik Igor Šoltes: V devetih letih je Računsko sodišče zaradi zlorab pri javnih naročilih podalo več kot 50 ovadb. Niti ena ni dobila sodnega epiloga. Foto: BoBo
Danijel Bešič Loredan: Naš namen ni povzročiti izrednih razmer. Opozarjamo, da se sistem lahko sesuje. Ko enkrat propade, ga ne bo mogoče obuditi. Foto: MMC RTV SLO

Vse zavarovalnice morajo nuditi osnovni nabor storitev, kot je definiran. Sredstva se med javnimi in zasebnimi zavarovanji ne smejo pretakati, uporabljati je treba ločeno računovodstvo na način, kot se uporablja pri dejavnostih, kjer se na tak način loči vodenje tržne in netržne dejavnosti, ki jo subjekt upravlja po pooblastilu ali na podlagi dovoljenja države.

Iniciativa zdravnikov
Iniciativa zdravnikov je civilna pobuda za izboljšanje razmer v javnem zdravstvu. Danes je bil njihov gost na tiskovni konferenci predsednik Računskega sodišča Igor Šoltes. Foto: MMC RTV SLO

To je dejal predstavnik iniciative Danijel Bešič Loredan, kirurg Erik Brecelj pa je dodal, da bo v enem mesecu jasno, ali se bo vlada na poziv iniciative odzvala. Predloge za izboljšanje javnega sistema zdravstva so že predstavili ministru Tomažu Gantarju, poslali jih bodo še vladi, ministru za finance in vstajnikom. "Smo trmasti. Ne bomo prenehali," je dejal Brecelj. "Od ministra Gantarja pričakujemo konstruktivnost, saj je to, kar predlagamo, tudi v njegovem interesu," je dodal Brecelj.

Združiti ZZZS in Vzajemno!
Pobudniki predlagajo, naj bo financiranje osnovne košarice pravic v celoti zagotovljeno iz javnih sredstev oziroma sredstev obveznega zavarovanja, začetna košarica naj se postavi takoj in potem dopolnjuje. Začetna osnovna košarica ne sme presegati vseh sredstev, ki so zanjo porabljena danes iz obveznega in dopolnilnega zavarovanja. Vse pravice, ki niso zajete v košarico osnovnih pravic, bodo krite iz zasebnih sredstev. Oblikujejo se nadomestna, vzporedna in dodatna zavarovanja. Vsa zdravstvena zavarovanja izvajajo vse zavarovalnice, tudi obvezno zdravstveno zavarovanje. Cilj novega sistema je uvedba konkurence med zavarovalnicami, ki izvajajo zdravstveno zavarovanje.

Apatija zaradi nekaznovanja korumpiranih
Vlada lahko pričakuje apatijo delavcev v zdravstvu ob napovedanem zniževanju plač, saj ti že leta opazujejo, kako vodilni netransparentno in koruptivno ravnajo z javnim denarjem, ne da bi za to kakor koli odgovarjali, je ugotavil Brecelj na tiskovni konferenci Iniciative zdravnikov, ki si prizadeva za boljše javno zdravstvo.

Šoltes: 70 odstotkov nakupov brez javnih naročil
Predsednik Računskega sodišča Igor Šoltes je opozoril, da sodišče že od leta 2002 opozarja na dejstvo, da je bilo skoraj 70 odstotkov naročil v zdravstvu sklenjenih zunaj postopkov javnih naročil. "Kdo diktira tempo javnih naročil, javni sektor zasebnemu ali obratno?" se je vprašal Šoltes.

ZDRAVNIKOV JE PREVEČ
Ocene kažejo, da je trenutno v sistemu specializacij vključenih približno 1300 zdravnikov. Zaposlitev za vse ni zagotovljena. V Sloveniji je približno 330 zdravnikov z opravljenim strokovnim izpitom, razpisanih pa je bilo 208 mest za posamezne specializacije. Posledično bo vsaj 120 zdravnikov brez možnosti za zaposlitev. Zaradi varčevalnih ukrepov izostanka jesenskega nacionalnega razpisa specializacij je konec leta 2013 pričakovati vsaj 300 zdravnikov z opravljenim strokovnim izpitom brez možnosti zaposlitve. Napovedi za leti 2014 in 2015 so zelo tvegane in ne ravno optimistične. Vpis na študij medicine pa se je povečal, tako da je leta 2003 medicino študiralo 1.119 študentov in diplomiralo 163, leta 2011 pa je bilo študentov že 1.894 (skoraj 70 % več) in jih je diplomiralo 206. Ob vsem tem se soočamo z dejstvom, da se je število zdravnikov v bolnišnicah v devetih letih povečalo za 17,4 %. V istem obdobju se je v osnovnem zdravstvu povečalo le za 8,7 %, se pravi le za polovico rasti števila zdravnikov v bolnišnicah.

Iniciativa zdravnikov
Ni standardov materialov v mreži zdravstvene službe, slabo so definirane dejanske potrebe, pripravljene razpisne dokumentacije so neustrezne, razpisi dolgo trajajo, večina vlaganj se preplača in dopolnjuje z veliko aneksi, da ne omenjamo opreme, ki je kupljena z javnimi sredstvi in je še neodprta v posameznih zdravstvenih ustanovah ter se ne uporablja, je pomanjkljivosti našteval Šoltes. Gre tudi za to, da zdravniki niso dovolj izobraženi za postopke javnega naročanja ali ti da preveč slonijo na posameznem zdravniku brez določenih temeljnih strokovnih standardov. Vsekakor je potreben tudi ustrezen nadzor, saj so korupcija ljudje, je med drugim komentiral Šoltes.

Dvorni dobavitelji
"Skupna naročila niso zlata palica za nakupe v medicini, treba je najprej standardizirati proces nakupa in opremo. Cena je pogosto varljivo merilo," je dodal. Nekateri materiali se preplačujejo glede na tržne cene, trg ponudbe je relativno omejen, obstajajo dvorni dobavitelji – sistem javnih naročil ne deluje zadovoljivo, je opozoril Šoltes.
Uvesti poslovodno odgovornost
V zdravstvu je veliko slabih ravnanj, ki presegajo razumno mejo in so brez posledic v kazenskem in odškodninskem smislu, je ugotovil Šoltes in pozval k uvedbi poslovodne odgovornosti za pristojne odločevalce in izvajalce. Tako denimo v primeru "operacijske mize", ko so v UKC-ju odpisali precej miz v še kar dobrem stanju, da bi kupili nove, še ni dobilo sodnega epiloga. "Ne vem, zakaj se stvari ustavijo, zakonodajni okvir ni glavni razlog," je izpostavil in spomnil, da zdaj tožilcem ni več treba pri osumljencih dokazovati protipravno pridobljene premoženjske koristi oziroma je za to zagrožena zaporna kazen do osem let.

Vse zavarovalnice morajo nuditi osnovni nabor storitev, kot je definiran. Sredstva se med javnimi in zasebnimi zavarovanji ne smejo pretakati, uporabljati je treba ločeno računovodstvo na način, kot se uporablja pri dejavnostih, kjer se na tak način loči vodenje tržne in netržne dejavnosti, ki jo subjekt upravlja po pooblastilu ali na podlagi dovoljenja države.

Iniciativa zdravnikov