Po presoji Zdravniške zbornice je zdravnik Matjaž Figelj z objavami o epidemiji kršil zdravniški kodeks. Foto: BoBo
Po presoji Zdravniške zbornice je zdravnik Matjaž Figelj z objavami o epidemiji kršil zdravniški kodeks. Foto: BoBo

Odbor za pravno-etična vprašanja je več izjav zdravnika Matjaža Figlja o covidu-19 in ukrepih za preprečitev širjenja epidemije obravnaval na pobudo zdaj že nekdanje predsednice Zdravniške zbornice Slovenije Zdenke Čebašek Travnik.

V javnih nastopih ter objavah na družbenih omrežjih in v tiskanih medijih je namreč podajal izjave in mnenja, v katerih je pomen epidemije covida-19 označeval kot minoren problem, ocenjeval, da ne gre za strokovni, ampak etični in moralni problem, neustrezno in netočno covid-19 primerjal oz. enačil z gripo, dvomil o učinkovitosti zaščitnih ukrepov, strokovno svetovalno komisijo označil kot enoumno in kot zdravnik javno podajal mnenje, da se ne bo cepil, je povzel odbor.

Odbor je poudaril stališče, da ima Figelj kot vsak državljan ustavno pravico do svobode izražanja. "Ob tem pa se mora zavedati, da imajo njegova javno izražena mnenja s področja medicinske stroke bistveno večjo težo in odgovornost kot izjave laičnih državljanov in lahko tudi pomembno vplivajo na javnost," so dodali.

Kot zdravnik in član zdravniške zbornice je Figelj po navedbah odbora s kodeksom zdravniške etike zavezan, da v javnih nastopih podaja mnenja na podlagi znanstveno dokazanih podatkov, da so njegove izjave točne, odgovorne in ne zavajajoče ter da ne vzbujajo nezaupanja javnosti v priporočila strokovne svetovalne komisije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

"Podajal je netočne, nestrokovne, neetične izjave"

Člani odbora so na podlagi spremljanja strokovne literature in znanstveno potrjenih dejstev ocenili, da je Figelj podajal izjave, ki so bile "netočne, nestrokovne, neetične in omalovažujoče do slovenske medicinske in z njo povezane stroke in niso tvorno prispevale k izvajanju splošnih ukrepov za zaščito pred covidom-19 in za krepitev zdravja ljudi v danih razmerah".

Med drugim bi po presoji odbora Figljeva izjava, da se ne bo cepil proti covidu-19, v javnosti lahko povzročila dvome o koristnosti cepljenja in nezaupanje v nasvete drugih zdravstvenih strokovnjakov.

Menijo, da je s takšno izjavo jasno izrazil svojo nepripravljenost sodelovati pri pripravi in izvedbi kolektivnih ukrepov, cilj katerih je izboljšanje preventive, diagnostike in zdravljenja bolnikov.

Kot etično sporne so ocenili njegove izjave o stanovalcih v domovih za starejše.

Navedbe, da bi bilo bolje pustiti domove odprte, saj starostniku pomeni več stik z bližnjim, kot to, da bi dlje živel, in da bi starostniki tudi sicer kmalu umrli, so po presoji odbora v nasprotju s spoštovanjem človeškega življenja, h kateremu zdravnike zavezuje kodeks zdravniške etike.

Civilna pobuda predala pismo podpore z več kot 3000 podpisi državljanov

Zdravniku pa je v bran stopila civilna pobuda Prebujenje – Pravica za vse, ki je vodstvu zdravniške zbornice izročila pismo podpore z več kot 3000 podpisi državljanov. Kot so zapisali, ostro nasprotujejo ugotovitvam odbora. Prepričani so, da je Figelj "eden redkih zdravnikov, ki v celoti ravna v sozvočju s svojim zdravniškim poslanstvom in s svojimi izjavami v ničemer ne krši nobenega člena kodeksa zdravniške etike". Od vlade in odgovornih zahtevajo, da posredujejo in ustavijo vse postopke, ki jih je zdravniška zbornica sprožila proti zdravniku.

Civilna pobuda Prebujenje – Pravica za vse je novemu vodstvu Zdravniške zbornice izročila podpise podpore. Foto: Civilna pobuda Prebujenje – Pravica za vse
Civilna pobuda Prebujenje – Pravica za vse je novemu vodstvu Zdravniške zbornice izročila podpise podpore. Foto: Civilna pobuda Prebujenje – Pravica za vse