Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Pri izvajanju omenjenih ukrepov je bilo v tem obdobju 3640 vključitev v prostovoljske aktivnosti. Pri tem je sodelovalo več kot 2000 prostovoljcev prostovoljskih organizacij. Prostovoljske organizacije nimajo sredstev za kritje povišanih stroškov za prostovoljce, denimo za koordiniranje prostovoljcev, prehrano, potne stroške, čiščenje in popravilo osebne opreme, ki so nastali zaradi izvajanja zaščitnih ukrepov, aktivnosti pri oskrbi ljudi in pri pomoči ranljivim skupinam, je zapisano v gradivih vlade.

Povrnitev intervencijskih stroškov Rdečemu križu Slovenije, Slovenski karitas in EHO Podpornici v višini 296.559 evrov je določil že vladni sklep iz julija, po tokratnem predlogu pa bi intervencijske stroške povrnili še Zvezi prijateljev mladine Slovenije, Zvezi prijateljev mladine Maribor, Društvu prijateljev mladine Lavrica, Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje, Slovenski filantropiji, Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Ustanovi Zdenke Gustinčič - Fundaciji za dobro ljudi in narave.

Prav tako bodo po predlogu ministrstva povrnili stroške društvom hospic, Duh časa, Humanitarček in Kralji ulice, Društvu upokojencev Renče, Univerzi za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka, Društvu paraplegikov jugozahodne Štajerske, Mladinskemu svetu Ljutomer ter društvu za reševalne pse REPS Maribor in centru za šolanje psov vodičev in psov spremljevalcev CANIS.

Povrnitev stroškov za zaščitno opremo, prevoze ...

Ocena za povrnitev stroškov prostovoljskega dela v času epidemije temelji na podatkih prostovoljskih organizacij in ob upoštevanju zakona o prostovoljstvu, po katerem posameznik opravlja prostovoljsko delo po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila. Pri izračunu so bili upoštevani dejansko nastali stroški v povezavi z opravljanjem prostovoljskega dela, za katere prostovoljske organizacije niso prejele sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna in ne iz sredstev EU-ja.

Gre denimo za stroške za razkužila, maske, rokavice in vrečke za delitev hrane, za prevoze blaga in storitev, koordinacijo prostovoljcev, telefon in internet.

Upoštevane so tudi vključitve posameznih prostovoljcev prostovoljskih organizacij. Prostovoljska organizacija je za prostovoljčevo opravljanje dela do štiri ure na dan upravičena do povrnitve stroškov v višini šest evrov na dan, za delo od štiri do osem ur v višini deset evrov na dan, za delo nad osem ur pa v višini 13 evrov na dan.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije določa, da prostovoljcem, ki so v času epidemije opravljali naloge javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, pripada tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve za vsako intervencijo.