"V primeru posebnih okoliščin večjih razsežnosti, kamor se gotovo lahko uvrščajo naravne nesreče večjih razsežnosti, se pripravlja rešitev, po kateri bi lahko spremembo vrednosti večjemu številu nepremičnin uveljavila tudi sama geodetska uprava po uradni dolžnosti," pravijo na ministrstvu za finance. Foto: BoBo
Sindikat vlado poziva, naj ne povečuje katastrskega dohodka za gozdove. Foto: BoBo

Na ministrstvu za finance je predlog novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin v sklepni fazi usklajevanj, vlada pa naj bi ga potrdila na seji prihodnji teden. Škoda zaradi naravnih nesreč bo predvidoma ena izmed izjemnih okoliščin, ki bodo podlaga za znižanje vrednosti nepremičnine, to pa naj bi bilo mogoče uveljaviti že za odmero davka za letos.

Lastnik bo moral upravičenost predloga za spremembo vrednosti nepremičnine v registru, ki bo podlaga tudi za davek na nepremičnine, dokazovati z mnenjem cenilca. Zakon posebnih okoliščin ne bo podrobneje navajal, o upravičenosti predloga pa bo odločala Geodetska uprava RS (Gurs).

Glede nesreč večjih razsežnosti, kot so trenutne razmere v Sloveniji zaradi žleda in snega, pa na ministrstvu pravijo, da pripravljajo posebno rešitev. Ta bi bila, da bi spremembo vrednosti večjemu številu nepremičnin lahko uveljavila tudi sama geodetska uprava po uradni dolžnosti.

Dodajajo, da se bodo posebne okoliščine na takšen način upoštevale le za nepremičnine, ki se jim se zaradi tega dejansko spreminja njihova tržna vrednost.


Škoda v gozdu, les ne bo dosegal cene

Vremenske razmere v Sloveniji so v preteklih dneh poleg škode na elektroenergetski in prometni infrastrukturi povzročile ogromno škodo tudi v gozdovih, ki bodo vključeni v davek na nepremičnine.

Po oceni zavoda za gozdove je žled poškodoval približno 500.000 hektarjev gozdnih površin oz. 42 odstotkov celotne gozdne površine. Poškodovanega naj bi bilo okoli 3,5 milijona kubičnih metrov lesa, kar je skoraj celotna letna količina posekanega lesa v Sloveniji.

Ta les tudi ne bo dosegal cene v okviru redne sečnje, med drugim ker se ne bo dalo pripraviti hlodovine na tiste dolžine, ki jo zahtevajo kupci, opozarja Sindikat kmetov Slovenije. Zato od vlade zahtevajo, naj lastnike gozdnih zemljišč, ki jih je prizadel žled, oprosti plačevanja predvidenega davka na nepremičnine, saj "po takšni naravni katastrofi lastnina ni privilegij, temveč breme".

S takšno potezo državni proračun ne bi veliko izgubil, bi pa vlada vsaj simbolično pokazala, da je pripravljena z različnimi ukrepi pomagati lastnikom gozdov pri sanaciji gozdov, dodajajo v sindikatu.

"Nepremičninski davek je pobrala narava"
Podobno menijo tudi v opozicijski stranki SLS. Predsednik Franc Bogovič je dejal, da je nepremičninski davek letos "že pobrala narava", zato bi morala vlada po njegovem mnenju za letos odpraviti plačilo tega davka in raje vzpostaviti že obstoječi sistem pobiranja nadomestil za stavbno zemljišče.

Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan pa naj, kot predlagajo v SLS-u, čim prej ukine prevoznice, ki bodo ljudem le oteževale delo pri čiščenju gozdov.

Sloveniji tudi pomoč iz tujine
Narava je že »pobrala« svoj davek
Peti dan ledene more
Sloveniji tudi pomoč iz tujine
Narava je že »pobrala« svoj davek
Peti dan ledene more