Prihranka v pokojninski blagajni zaradi Zujfa le ne bo. Foto: BoBo
Prihranka v pokojninski blagajni zaradi Zujfa le ne bo. Foto: BoBo
Denar
Zaradi neustavnega znižanja pokojnin, bo morala država seči v žep. Foto: MMC RTV SLO
Zpiz spoštuje odločbo sodišča
ZPIZ mora izdati nove odločbe

Okoli 8.000 upokojencem, ki še nimajo pravnomočne odločbe Zpiza, ker so uveljavljali sodno varstvo, bo zavod izplačal poračun do konca junija. Do poračuna pokojnin od 1. junija lani je po besedah generalnega direktorja Zpiza Marijana Papeža upravičenih le omenjenih 8.000 upokojencev brez pravnomočne odločbe.

Upokojenci, ki po uveljavitvi zakona za uravnoteženje javnih financ (Zujf) niso uveljavljali sodnega varstva in so že prejeli pravnomočne odločbe, pa na podlagi odločbe ustavnega sodišča niso upravičeni do poračuna, je pojasnil Papež, ki je hkrati napovedal, da bo Zpiz predlagal pristojnemu ministrstvu, naj vzpostavi zakonsko podlago, ki bo omogočila poračun tudi za upokojence s pravnomočno odločbo.

Struktura 8.000 upokojencev z nepravnomočnimi odločbami še ni znana, zato Papež za zdaj ni mogel povedati, kolikšen bo skupni znesek poračuna od 1. junija lani dalje. Do morebitnega sprejetja nove zakonske podlage v boljšem položaju tako ostaja skupina upokojencev z nepravnomočnimi odločbami Zpiza, je še dejal Papež. Če se ne bo zagotovil enakopraven položaj obeh skupin upokojencev, se pričakuje, da se bodo tisti, ki zdaj niso upravičeni do poračuna, zatekli k tožbam, je pojasnil Papež.

23 milijonov za poračun
Papež je še dejal, da bo znesek poračuna znašal okoli 23 milijonov evrov, če bo na podlagi morebitne nove ureditve do poračuna upravičenih vseh nekaj več kot 26.000 upokojencev, ki jim je Zujf znižal pokojnine. Ta znesek pa se bo znižal za milijon evrov, če upokojencem, ki so zaradi varčevalnega zakona ostali tudi brez letnega dodatka, tega ne bo treba vračati.

Približne ocene, ki ne temeljijo na izračunu, sicer pokažejo, da bo znesek poračuna za 8.000 upokojencev z nepravnomočnimi odločbami Zpiza znašal okoli osem milijonov evrov. Tako imenovani administrativni stroški, ki so nastali zaradi uveljavitve Zujfa, njegove dopolnitve in nato še razveljavitve dela zakona na podlagi odločbe ustavnega sodišča, pa v Zpizu ocenjujejo na okoli 800.000 evrov.

Dopolnitev Zujfa, ki je začela veljati z novim letom, je iz znižanja pokojnin že izvzela okoli 8.000 upokojencev. Gre za tiste prejemnike pokojnin, ki so bili vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje, ker pa so delali v drugih republikah nekdanje Jugoslavije, so prispevke vplačevali v njihove sklade pokojninskega zavarovanja.

Kot je dejal namestnik generalnega direktorja Zpiza Jože Kuhar, tej skupini upokojencev zavod ne bo izdal novih odločb. Tudi te upokojence učinki odločbe ustavnega sodišča ne veljajo za nazaj. Kuhar je tudi spomnil, da odločba ustavnega sodišča ne govori o obrestih. Vprašanje teh bo zato morala urediti ustrezna zakonska podlaga.

Prihranka zaradi varčevanja ne bo
Na podlagi uveljavitve Zujfa naj bi pokojninska blagajna letos prihranila okoli 20 milijonov evrov, je dejal Papež. Ker pa so na podlagi odločbe ustavnega sodišča razveljavili delo Zujfa, tega prihranka ne bo. Če bo poleg tega treba za poračun izplačati omenjenih 23 milijonov evrov, bo torej treba iz proračuna zagotoviti skupaj dodatnih več kot 40 milijonov evrov.

Ustavno sodišče je sicer razveljavilo drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena varčevalnega zakona. Določbe, s katerimi je zakon znižal pokojnino okoli 26.000 upokojencem, ki jim delno ali celotno plačilo pokojnine zagotavlja proračun, je spoznalo za neustavne. Sodišče je še ugotovilo, da so bile v neskladju z ustavo tudi tiste določbe, ki v času odločanja niso več veljale. Sodišče je Zpizu tako naložilo, da mora vsem prejemnikom pokojnin, ki so jim pokojnino odmerili na podlagi razveljavljenih odstavkov 143. člena Zujfa, brez odlašanja izdati nove odločbe.

Ustavno sodišče pa še ni odločilo o ustavnosti ukinitve letnega dodatka za večino od skoraj 600.000 upokojencev. Zujf je namreč ta dodatek ukinil za vse, ki imajo pokojnino višjo od 622 evrov.

Ministrstvo podpira popravo krivic, a še ne ve, kako
Na ministrstvu za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti so poudarili, da je "neustavnost in krivice, ki jih je prepoznalo tudi ustavno sodišče in na katere je bilo v preteklosti že opozorjeno, treba popraviti", kako, "pa je še stvar dogovora znotraj koalicije". Tako niso dali jasnega odgovora, ali podpirajo predlog direktorja Zpiza Marjana Papeža, ki je pozval k pripravi zakonske podlage, ki bi omogočila poračun tudi za upokojence s pravnomočnimi odločbami.

Zpiz spoštuje odločbo sodišča
ZPIZ mora izdati nove odločbe