US je odločil, da mora Zpiz brez odlašanja izdati nove odločbe tistim, ki jim je Zujf neupravičeno odvzel pokojnino. Foto: BoBo
US je odločil, da mora Zpiz brez odlašanja izdati nove odločbe tistim, ki jim je Zujf neupravičeno odvzel pokojnino. Foto: BoBo

Zahtevo za presojo ustavnosti drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena zakona (Zujf) je julija lani vložila nekdanja varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-Travnik. Varčevalni zakon je namreč znižal pokojnino nekaj več kot 26.000 upokojencem, ki jim delno ali celotno plačilo pokojnine zagotavlja proračun.
Dopolnitev zakona pa je iz znižanja pokojnin izvzela okoli 8.000 upokojencev. Gre za upokojence, ki so bili vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje, ker pa so delali v drugih republikah nekdanjega SFRJ-ja, so prispevke vplačevali v njihove sklade pokojninskega zavarovanja.

Ustavno sodišče pa je ugotovilo, da so bili omenjeni odstavki zakona v neskladju z ustavo v delih, ki so veljali do dopolnjenega Zujfa. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije mora zdaj vsem prejemnikom pokojnin, ki jim je bila pokojnina odmerjena na podlagi spornih predpisov, brez odlašanja izdati nove odločbe.