Foto: BoBo
Foto: BoBo

Večina upravičencev za odhod v pokoj si želi, da bi bili postopki pridobitve pokojninske odločbe čim krajši. Zakonodaja pa sicer pokojninskemu zavodu nalaga, da mora biti postopek zaključen v roku 60 dni od vložitve pokojninskega zahtevka.

Po naših informacijah so se v zadnjem času, verjetno tudi zaradi razmer, ki so posledica epidemije covida-19, nekateri postopki izdaje odločb zavlekli prek zakonsko določenega roka. Domnevno naj bi bile vzrok bolniške odsotnosti referentov.

Čakanje na odobritev prejemanja pokojnine več kot dva meseca, ko je upravičenec brez dohodkov, pa verjetno za marsikoga že lahko pomeni vsaj manjše finančne težave. Vendar so na zavodu za pokojninsko zavarovanje (ZPIZ) za MMC pojasnili, da "izvajanje njihove dejavnosti zavoda že leta poteka nemoteno in v skladu z veljavnimi predpisi, kar velja tudi za izdajo pokojninskih odločb".

"Tukaj je treba poudariti, da je zavod tudi v času epidemije zagotovil nemoteno poslovanje tako v delu nujnih kot tudi "nenujnih" zadev oziroma storitev. Pri priznanju pravic s strani zavoda ne prihaja do zapletov, razen v izjemnih primerih, ki pa so lahko posledica prezgodaj podane vloge s strani zavarovanca (več mesecev pred nastankom zavarovalnega primera), nesodelovanje organov ali pa samega zavarovanca pri pridobivanju potrebne dokumentacije oziroma podatkov za izdajo odločbe," zatrjujejo.

Letos pa po navedbah ZPIZ-a povprečna čakalna doba za izdajo pokojninske odločbe traja le mesec in pol, kakšen dan, dva več, Vseeno pa manj, kot je zakonski rok.

"V obdobju od januarja do vključno oktobra 2020 je povprečni čas za izdajo odločb o priznanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja znašal 47 dni, kar je manj, kot to določa zakon. Pri priznanju pravice do starostne, predčasne pokojnine, kjer gre za prvo dajatev oziroma uveljavljanje pravice, je v reševanju na dan 31. 10. 2020 prikazanih 2.073 zadev. Pri čemer je pomemben podatek, da je zavod v reševanje septembra in oktobra prejel 2.800 zahtevkov. Iz navedenega je razbrati, da zavod zahtevke rešuje ažurno in da so zadeve v reševanju odraz sprotnega dotoka," so pojasnili na ZPIZ-u.

Akontacija ob morebitni zamudi

Novi upravičenci do pokojnine, ki bi odločbo čakali predolgo oz. čez zakonski rok, pa so upravičeni, kot pravijo na ZPIZ-u, tudi do akontacije.

"V primeru priznanja pravice, ki ima za posledico denarno dajatev, zavod poskrbi za čimprejšnjo izdajo odločbe. Če je v postopku ugotovljeno, da odločbe za priznanje pravice do pokojnine ne bo mogoče izdati pravočasno iz razloga pridobivanja vseh potrebnih podatkov, se vlagatelju prizna akontacija. Vlagatelju se tudi pravočasno uredi prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje," še pravijo na pokojninskem zavodu.

Kaj lahko prosilec za pokojnino stori, če je njegov referent dlje časa bolniško odstoten oz. kaj v tem primeru stori ZPIZ?

"ZPIZ ves čas, na dnevni ravni, spremlja reševanje zadev in posledično tudi razporeja zadeve med strokovne delavce. V primeru daljše odsotnosti strokovnega delavca se vse zadeve, ki jih ima le-ta v reševanju, v delo razporedijo drugim strokovnim delavcem, ki so prisotni na delu. Se pa pri tem v posameznih primerih lahko zgodi, da se kakšna zadeva rešuje dalj, kot je to potrebno predvsem iz razloga, ker je odsotnost daljša od predvidene. Zavod pa omogoča vsakemu posameznemu vlagatelju možnost spremljanja vodenja njegove zadeve preko spleta. Vlagatelj zahtevka lahko pokliče tudi v klicni center, kjer mu strokovni delavci podajo pojasnila na njegova vprašanja, glede vodenja zahtevka in po potrebi urgira pri strokovnem delavcu, ki rešuje zadevo."