Foto:
Foto:

V finančnih načrtih ZPIZ-a za leti 2004 in 2005, ki jih je sprejela njegova skupščina, je prvič v zadnjih letih predviden dobiček.

Generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Janez Prijatelj je pri tem poudaril, da zavod še zdaleč ni brez finančnih problemov. Ves presežek bo namreč namenjen pokrivanju primanjkljaja iz preteklih let. Do konca leta 2005 naj bi ga zmanjšali s 23,1 na 14,7 milijard tolarjev.

V obeh finančnih načrtih predstavljajo prispevki 69%, sredstva iz proračuna pa približno 29%. Načrta sta po Prijateljevih besedah usklajena z vlado.

V dveh letih dobrih osem milijard tolarjev presežka
Celotni prihodki Zavoda bodo leta 2004 znašali 843,8 milijarde tolarjev, celotni odhodki pa 840,8 milijarde tolarjev. ZPIZ bo konec leta 2004 izkazal skoraj tri milijarde tolarjev presežka. Za leto 2005 pa načrtujejo, da bodo skupni prihodki znašali 892 milijard tolarjev in odhodki 886,6 milijarde tolarjev. Presežek bo tako znašal 5,4 milijarde tolarjev.