Svet zavoda je potrdil tudi višja zneska za pomoč in postrežbo ter invalidnino za telesno okvaro. Od marca bosta višja za 10 odstotkov.

 Foto: Reuters
Foto: Reuters

Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in Sindikat upokojencev Slovenije sta sprva pripravila vsak svoj predlog za višje pokojnine, da bi pomagali upokojencem v času visoke inflacije in velike draginje. Vendar sta obe organizaciji na zadnji seji sveta svoja predloga združili v enega, svet pa ga je sprejel in naročil službi zavoda pripravo izračuna glede finančnih učinkov dveh različic.

ZDUS in sindikat se zavzemata za izredno uskladitev pokojnin, ki bi sledila redni v višini 5,2 odstotka, o kateri je svet zavoda že odločil. Redno usklajene pokojnine bodo izplačane v torek.

Za uskladitev bo moral zavod letos nameniti 206 milijonov evrov, leta 2024 pa približno 274 milijonov evrov. Izredna uskladitev bo veljala od 1. aprila.

Dodatno so na predlog vladnih predstavnikov v svetu pozvali vlado, naj preuči možnost za sprejetje ukrepov, s pomočjo katerih bi se najbolj ranljivi upokojenci in invalidi lažje soočili s posledicami draginje.

Pomisleki predstavnikov vlade

Predstavniki vlade so imeli v razpravi o predlogu ZDUS-a in sindikata, ki je bila pred glasovanjem o njem, pomisleke. Franci Klužer je denimo dejal, da takšnega predloga ne more podpreti, ker zahteva "precejšen obseg sredstev".

Po besedah Katje Rihar Bajuk pa na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravljajo pokojninsko reformo, ki naj bi odgovorila denimo na vprašanja, kakšne pokojnine bi bile dostojne, kako bi uredili usklajevanje pokojnin in katerim skupinam upokojencev je treba nameniti največjo pozornost. "Predlagana izredna uskladitev bi imela najmanj učinka ravno pri tistih, ki jih visoka inflacija najbolj prizadene," je spomnila.

Po opozorilu predstavnice delodajalcev v svetu Vere Aljančič Falež upokojenci niso edina družbena skupina v državi. "Treba je gledati širše," je pozvala. Po njenem mnenju bi morali poiskati bolj primeren način za pomoč upokojencem v najtežjem položaju.

Predstavnik sindikatov v svetu Andrej Zorko se je medtem odzval z opozorilom, da predloga reforme, ki bo v vsakem primeru učinkovala šele v prihodnosti, sploh še ni.

"Mi se pogovarjamo o tem, kako upokojencem pomagati zdaj, ne pa v prihodnosti," je poudaril.

Poleg tega so na seji sprejeli letno poročilo zavoda za lani. Prihodki in odhodki so bili izravnani v višini 6,7 milijarde evrov, kar je 0,3 odstotka oz. 19,8 milijona evrov manj od načrtovanih v rebalansu finančnega načrta za leto 2022, je povedal generalni direktor Zpiza Marijan Papež.

Ne nazadnje so z veljavnostjo od 1. marca dalje uskladili dodatek za pomoč in postrežbo z rastjo cen življenjskih potrebščin, ki je lani znašala 10,3 odstotka. Nove višine dodatka se gibljejo od 174 do 498 evrov. Po današnji uskladitvi invalidnine za telesno okvaro od 1. marca naprej za isti odstotek pa se zneski gibljejo od 34 do 118 evrov.

Ministrstvo za delo: Predlog ni pravičen in ni učinkovit

Ministrstvo za delo se je na sprejeti predlog za izredno uskladitev odzvalo z zagotovilom, da sta v tem trenutku njegova želja in naloga nasloviti področje blaginje invalidov in upokojencev, predvsem revščino med njimi. "Pri tem se moramo prednostno osredotočiti na najranljivejše skupine, predvsem invalide v upokojenskih gospodinjstvih, samske upokojenke in upokojence in druge prejemnike najnižjih pokojnin, ki jih je inflacija še posebej dodatno prizadela," so poudarili.

Sprejetega predloga pa ne vidijo niti kot pravičnega niti kot učinkovitega pri naslavljanju revščine med invalidi in upokojenci. V skladu z njim bi namreč prejemniki najnižjih pokojnin dobili približno dodatnih 15 evrov, prejemniki pokojnin v znesku 2000 evrov pa dodatnih 60 evrov. "200 do 300 milijonov evrov letno, kolikor bi za tak ukrep morali nameniti iz proračuna, bi lahko z bolj solidarnim pristopom veliko bolj učinkovito porabili za takojšnje naslavljanje stiske upokojencev," so ocenili in dodali, da v okviru prenove pokojninskega in invalidskega zavarovanja načrtujejo celovite rešitve, ki bodo na podlagi široke družbene razprave pripeljale do pravičnega pokojninskega sistema. Pri slednjem ne bo potrebe po nenehnih izrednih in pogosto arbitrarnih posegih v sistem, kakršen je tudi sprejeti predlog ZDUS-a in sindikata upokojencev, so navedli.

Prvič več kot milijon zavarovancev

Na seji Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so člani razpravljali o poročilu za lani. Prvič v zgodovini je bilo lani več kot milijon zavarovancev, zato je šlo iz proračuna v pokojninsko blagajno manj sredstev.

Zpiz predlaga zvišanje pokojnin