Izidi splošne mature bodo znani 13. julija, izidi poklicne mature pa 7. julija. Foto: BoBo
Izidi splošne mature bodo znani 13. julija, izidi poklicne mature pa 7. julija. Foto: BoBo

Maturo bo letos prvič opravljalo 15.567 dijakov. Na splošno se je prijavilo 6078, na poklicno pa 9489 kandidatov, so sporočili iz Državnega izpitnega centra.

Na splošno maturo se je prijavilo 6078 dijakov

Letos se je k spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature prvič prijavilo 6078 dijakov (lani 6343) s 84 šol, ki bodo maturo opravljali iz 35 različnih predmetov.

Matura se bo v ponedeljek nadaljevala z esejem iz materinščine ‒ slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine, ki bi ga sicer morali maturanti po prvotnem načrtu pisati 5. maja. Na isti dan se bodo po odmoru lotili še druge pisne pole, kot je bilo predvideno že pred epidemijo covida-19.

Pisni izpit iz matematike bo 6. junija, iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature pa bodo potekali od 2. do 17. junija.

Ustne izpite bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem izvedli od 15. do 23. junija.

Z uspehom na splošni maturi bodo dijake seznanili na šolah 13. julija. Na isti dan si bodo od 7. ure lahko pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu. Letos so zaradi epidemije prvič pospešili vzpostavitev elektronskega vpogleda v izpitne pole, tako da maturantom na vpogled ne bo več treba v Ljubljano. Vpogled v pole bo od 13. do 15. julija, do 16. julija pa bo možno ugovarjati na izračun ocene.

Na poklicno maturo se je prijavilo 9489 kandidatov

Na spomladanski izpitni rok poklicne mature se je prvič prijavilo 9489 kandidatov (lani 9698) s 145 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij.

Poleg angleščine, ki bo danes, in matematike 6. junija, bo izpit iz nemščine 9. junija, iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot drugega jezika pa 15. junija. Pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov bo potekal 11. junija.

Ustni izpiti bodo od 13. do 23. junija. V tem času bodo potekali tudi izpiti iz četrtega predmeta poklicne mature, kjer lahko v skladu z izobraževalnim programom izbirajo med izdelkom oziroma storitvijo in zagovorom ali izpitnim nastopom in zagovorom. Šole bodo kandidate z uspehom na poklicni maturi seznanile 7. julija. Vpogledi in ugovori pri poklicni maturi bodo na šolah potekali enako kot do zdaj.

Kandidat s poklicno maturo lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi nadaljevati študij na univerzi oziroma na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za dodatni maturitetni izpit se je prijavilo 1989 kandidatov (lani 1860), največ jih bo opravljalo izpit iz angleščine, matematike, kemije in psihologije.

Začetek zrelostnega izpita za dijake