Cerar v Združenih narodih. Foto: Reuters/Lucas Jackson
Cerar v Združenih narodih. Foto: Reuters/Lucas Jackson

Spoštovanje obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in drugih virov mednarodnega prava, je vgrajeno v Ustanovno listino ZN-a. Je temelj mednarodnega miru in varnosti. Še več, je pomemben porok prijateljskih odnosov in sodelovanja med državami.

Cerar
Čebelnjak
Slovenija poskuša s pobudo za svetovni dan čebel. Foto: BoBo
Arbitražno
Slovenija zelo poudarja pomen mednarodnega prava tudi zaradi razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. Foto: TV Slovenija
V pričakovanju govora Cerarja v OZN-u

na splošni razpravi svetovnih voditeljev v Združenih narodih poudaril pomembnost mednarodnega prava, mednarodnih pogodb in odločitev mednarodnih sodišč.
Podobno kot drugi govorniki v Generalni skupščini je tudi slovenski premier Miro Cerar izpostavil čedalje večje svetovne izzive pri vzpostavljanju mednarodnega miru in varnosti in "šokantne prizore" človeškega trpljenja, kot so posledice oboroženih spopadov, degradirano okolje, lakota, pomanjkanje gospodarskih priložnosti, hude kršitve človekovih pravic in terorizem. Zaradi tega svet potrebuje močne Združene narode, Cerar je izrekel podporo reformam generalnega sekretarja Antonia Guterresa.

Pozval je k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja in pariškega podnebnega sporazuma in zatrdil, da se od tega ne sme odstopiti. "Slovenija se je na to pot podala z občutkom nujnosti," je dejal in omenil, da je uvrščena med deset najboljših držav na indeksu uresničevanja ciljev razvojne agende 2030, ki zajema 157 držav.

Pobuda za čebele
Slovenija je odločena, da okrepi ozaveščenost glede okolja in med drugim priznava pomembno vlogo čebel in drugih opraševalcev pri preprečevanju lakote, zagotavljanju prehranske varnosti, izboljšanju zdravja ljudi in ohranjanju okolja ter njegove biotske raznovrstnosti.

"V tem okviru predlagamo Generalni skupščini, da sprejme odločitev o razglasitvi mednarodnega dneva čebel in tako 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Zahvaljujem se vsem državam, ki so že izrazile podporo tej pobudi, in vabim druge, da to storijo," je dejal premier.

Po Cerarjevih beseda je trajnostni razvoj mogoče uresničiti le s sodelovanjem med vladami, mednarodnimi organizacijami, civilno družbo, akademskim svetom in zasebnim sektorjem, kar velja tudi za velike svetovne migracije in begunske tokove. "V tem duhu Slovenija tvorno sodeluje v procesu posvetovanj o globalnem paktu o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ter globalnem paktu o beguncih," je dejal.

Človekove pravice, temeljne svoboščine
Čeprav je ZN ključen pri spodbujanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin po svetu, pa Cerar opozarja, da glavno odgovornost nosijo države. "Slovenija je kot članica Sveta za človekove pravice, odločna zagovornica človekovih pravic," je dejal in napovedal, da so prizadevanja Slovenije usmerjena predvsem na otroke, podporo enakosti spolov in krepitvi vloge in položaja žensk, pa tudi na pravice starejših in v povezavi s tem na pomen medgeneracijskega sodelovanja.

Več bo treba storiti za ublažitev škode civilnemu prebivalstvu v oboroženih spopadih in za preprečevanje vseh vrst spolnega nasilja. "Še posebej zavržno je, če zlorabe zagrešijo ljudje, razporejeni na naloge varovanja civilnega prebivalstva. Zato poudarjamo potrebo po politiki nične strpnosti do vseh oblik spolnega izkoriščanja in zlorab."

Spoštovanje mednarodnega prava
Cerar je poudaril, da svetovna skupnost ne more delovati brez spoštovanja in izvajanja mednarodnih pogodb, odločitev mednarodnih sodišč in drugih virov mednarodnega prava. "Spoštovanje obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in drugih virov mednarodnega prava, je vgrajeno v Ustanovno listino ZN-a. Je temelj mednarodnega miru in varnosti. Še več, je pomemben porok prijateljskih odnosov in sodelovanja med državami," je dejal in dodal, da sta pravna država in mednarodno pravo v središču slovenske zunanje politike.

Slovenija se zavzema za krepitev Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) in mednarodna prizadevanja za krepitev njegovih pristojnosti, tudi na zločine agresije. "Slovenija se bo skupaj z drugimi vodilnimi državami še naprej dejavno zavzemala za izboljšanje mednarodnega pravnega okvira za vzajemno pravno pomoč in izročitev zaradi kazenskega pregona najhujših mednarodnih kaznivih dejanj po nacionalnem pravu."

Kot vir posebne zaskrbljenosti je Cerar omenil spopade v Siriji, Afganistanu, Jemnu, Iraku, Libiji, Maliju, Južnem Sudanu in DR Kongo ter vse strani pozval k vzdržanju nasilja in političnemu dialogu.

Jedrsko orožje in orožje za množično uničevanje
Prav tako je izrazil prepričanje, da je treba storiti vse za zaustavitev nasilnega ekstremizma in terorizma predvsem z zagotovitvijo sprejemljivih alternativ za mlade. ZN pri tem igra ključno vlogo in Slovenija pozdravlja reforme v tej smeri.

"Slovenija se kot odločna zagovornica neširjenja in razorožitve na področju orožja za množično uničevanje zavzema za jedrsko razoroževanje in nadzor nad oborožitvijo na podlagi sporazuma ter je trdno prepričana, da moramo postopno doseči svet brez jedrskega orožja s popolnim izvajanjem Sporazuma o neširjenju jedrskega orožja (NPT)," je dejal Cerar in obsodil Severno Korejo zaradi kršitev resolucij Varnostnega sveta in njenih mednarodnih zavez. "So resna grožnja miru in varnosti v regiji in širše," je dejal.

Ob koncu svojega govora je pozval k okrepitvi prizadevanj za ohranitev miru tudi z reševanjem temeljnih vzrokov spopadov, dolgoročnim razmišljanjem in odločanjem za diplomacijo, mediacijo in preprečevanje sporov.

"Poudarek mora biti na bolj kolektivnem, pravočasnem in učinkovitem delovanju. To lahko dosežejo le močni, čvrsti, prilagodljivi, dobro obveščeni in odgovorni Združeni narodi," je dejal in znova izrazil podporo reformnim prizadevanjem generalnega sekretarja.

"Dele sistema Združenih narodov je treba bolje usklajevati. Treba je preprečiti podvajanje, skupni cilj mora biti doseganje oprijemljivih rezultatov," je dejal in sklenil z zagotovilom, da je Slovenija zavezana podpori ZN-u in odločena sodelovati z vsemi partnerji za rezultate, ki bodo spodbujali mir, varnost, razvoj in človekove pravice za vse.

Na obisk h Clevelandčanom
Cerar, ki je v New York prispel v torek, je v zadnjih dneh opravil številna dvostranska srečanja in se udeležil splošne razprave ter številnih spremljajočih dejavnosti. V petek potuje k Slovencem v Cleveland, kjer bo med drugim sodeloval pri otvoritvi prenovljenih prostorov generalnega konzulata v središču mesta.

Hrvaški premier branil izstop iz arbitraže
Hrvaški premier Andrej Plenković je v govoru na splošni razprav posebej izpostavil odločitev arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško ter jo označil za primer spodkopavanja mednarodnega prava. Plenković je zagotovil, da je spoštovanje mednarodnega prava temelj za stabilnost in mir na svetu in Hrvaška je temu privržena. Verjame, da je treba spore reševati mirno na podlagi mednarodnega prava. Pri tem pa je pomembno, da vse mednarodne razsodbe spoštujejo lastna pravila.

Plenković je dejal, da kompromitiranje nepristranskosti ali neodvisnosti mednarodnih arbitraž ali sodišč, kot je bil to primer v arbitraži s Slovenijo, pomeni, da potem njihove odločitve nimajo pravne moči. Takšno kompromitiranje je po njegovih besedah v nasprotju z mednarodnim pravom in Hrvaška naj ne bi imela druge izbire, kot je bil umik iz procesa arbitraže. Hrvaška želi reševati odprta vprašanja s prijateljico in zaveznico Slovenijo na bilateralen način, je še dejal.

Spoštovanje obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in drugih virov mednarodnega prava, je vgrajeno v Ustanovno listino ZN-a. Je temelj mednarodnega miru in varnosti. Še več, je pomemben porok prijateljskih odnosov in sodelovanja med državami.

Cerar
V pričakovanju govora Cerarja v OZN-u