Svet

Poudarki

  • Judovske naselbine v nasprotju z mednarodnim pravom
  • EU ima do okupacije ambivalentno politiko
Po podatkih ZN-a je na zasedenih palestinskih ozemljih že do 650.000 judovskih naseljencev, od katerih po podatkih Svetovne banke EU-ja letno uvozi za 230 milijonov evrov blaga. Uradno stališče EU-ja je sicer, da so naselbine nelegitimne, nezakonite po mednarodnem pravu in da so ovira za mir. Foto: EPA
Judovske naselbine na Zahodnem bregu, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom, so glavni, čeravno ne edini kamen spotike med Izraelom in Palestinci. Izrael ima namen večino teh naselbin priključiti, zato jih je tudi obdal z "apartheidskim" zidom, ki ne poteka po zeleni meji med Izraelom in palestinskimi ozemlji iz leta 1967, ampak sega globoko na palestinska ozemlja. Naselbine pomenijo nasilno izraelsko odvzemanje zemlje in naravnih, predvsem vodnih virov od Palestincev, ki so zaradi tega pahnjeni tudi v večno gospodarsko krizo. Foto: EPA
EU ima vse možnosti za ustrezen pritisk na Izrael, naj začne spoštovati mednarodno pravo in človekove pravice Palestincev. Je njegov največji gospodarski partner. EU pa z donatorsko "pomočjo" Palestincem, s katero se financirajo plače palestinskih javnih uslužbencev, pa tudi palestinsko zdravstvo in šolstvo ter infrastruktura na splošno, te stroške prevzema nase, čeprav je za njih kot zasedbena sila odgovoren Izrael. EU kot največji donator tako Izraelu omogoča cenejšo zasedbo. Foto: EPA
Mercator
Kupovanje izdelkov iz naselbin na zasedenem ozemlju pomeni neposredno financiranje okupacije. Vprašanja o izvoru izdelkov smo naslovili na Mercator, Spar in Tuš, a smo odgovor prejeli le od Mercatorja. Kot so zapisali, so že pred časom ustavili nabavo sadja in zelenjave iz Izraela. "Našim potrošnikom želimo zagotoviti, da izdelki, ki jih prodajamo na naših policah, ne prihajajo s spornega ozemlja," sporočajo. "Tako našim kupcem omogočamo kakovosten nakup, hkrati pa skrbimo za ohranjanje ugleda Mercatorja," so zapisali in dodali,da bodo obvestilo MZZ-ja "vsekakor upoštevali". Foto: BoBo

Dodaj v

Sramežljivo spogledovanje EU-ja z bojkotom Izraela

EU problematizira judovske naselbine na palestinskem ozemlju
21. julij 2014 ob 06:19
Ljubljana - MMC RTV SLO

17 članic EU-ja, tudi Slovenija, je svoje državljane opozorilo, da pomeni poslovanje z judovskimi naselbinami na palestinskih ozemljih tveganje, tako finančno kot tveganje za ugled.

Večjim članicam Unije, kot so Nemčija, Francija in Velika Britanija, ki so to storile že pred meseci, se je v opozorilu 3. julija pridružilo še 12 držav EU-ja, med njimi tudi Slovenija. Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) je tako na svoji spletni strani objavilo usklajeno skupno sporočilo, namenjeno "ozaveščanju državljanov EU-ja in poslovnih subjektov glede sodelovanja v finančnih in gospodarskih dejavnostih v izraelskih naseljih na zasedenih ozemljih". Da EU problematizira izraelske naselbine na zasedenih ozemljih, ne samo palestinskih, temveč tudi na sirski Golanski planoti, ni novost. Uradno stališče EU-ja, s tem tudi Slovenije, je namreč, da so te naselbine nelegitimne in nezakonite po mednarodnem pravu. Kot bomo videli, pa je sporočilo, ki na prvi pogled sicer sledi uradni politiki EU-ja, problematično na več ravneh.

Judovske naselbine, ki jih Izrael gradi na zasedenem palestinskem ozemlju (na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu, medtem ko je iz Gaze Izrael naselbine taktično umaknil leta 2005), predstavljajo kršitev četrte ženevske konvencije, Mednarodno kazensko sodišče pa jih označuje za vojni zločin. Pod to definicijo sodišče namreč uvršča tako "obsežno uničenje in prisvajanje lastnine, ki ni pogojeno z vojaško nujnostjo", kot "posreden ali neposreden transfer dela civilnega prebivalstva zasedbene sile na ozemlje, ki ga zaseda." Po podatkih Sveta Združenih narodov za človekove pravice iz februarja 2014 je na Zahodnem bregu, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom, že med 500.000 in 650.000 judovskih naseljencev. Da sta gradnja in širitev judovskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih nezakoniti po mednarodnem pravu, potrjujejo tako Mednarodno sodišče kot Varnostni svet in Generalna skupščina ZN-a, ne nazadnje tudi EU.

Skoraj pol palestinske zemlje judovskim naselbinam
Kršitve prava, ki jih predstavljajo te naselbine, pa niso zgolj domena abstraktnih, akademskih in pravnih razprav, temveč imajo zelo konkretne posledice za življenje Palestincev na zasedenih ozemljih. Naselbine - v nekaterih primerih gre za prava mesta z več deset tisoč prebivalci - jim namreč preprečujejo normalno življenje in izkoriščanje naravnih virov. Svet ZN-a za človekove pravice tako opozarja, da je Izrael kar 43 odstotkov zemlje na Zahodnem bregu, ki ga zaseda od leta 1967, namenil svojim naselbinam. Izrael prav tako nadzira vse vodne vire na Zahodnem bregu, kar tretjino vode, ki jo porabi, pa pridobi iz reke Jordan na Zahodnem bregu, torej na palestinskem ozemlju. Palestincem medtem preprečuje dostop do reke, še opozarja Svet ZN-a za človekove pravice. Za potrebe Izraela in naselbin se skupaj porabi sicer 80 odstotkov vode, načrpane v dolini reke Jordan. Velja opomniti, da je tudi to kršitev mednarodnega prava. Ta zasedbeni sili namreč prepoveduje izkoriščanje naravnih virov na zasedenem ozemlju za blaginjo svojega civilnega prebivalstva.

Izraelsko nacionalno vodovodno podjetje Mekorot, ki je upravljanje z vodnimi viri na Zahodnem bregu od izraelske vojske prevzel leta 1982, v poletnih mesecih zmanjša količino vode, namenjene Palestincem, da zadovolji potrebe v Izraelu in naselbinah. Palestinska vas Kufr al Dik, ki ji zaradi potreb bližnje naselbine Ariel s približno 20.000 prebivalci Mekorot poleti zapre dostop do vode, je le en takšen primer, opozarja Svet ZN-a. Ta organ ZN-a še opozarja, da imajo Palestinci dostop do le 70 litrov na dan na osebo, medtem ko porabijo judovski naseljenci v povprečju 369 litrov vode na dan na osebo. Svetovna zdravstvena organizacija za optimalno količino vode na dan na osebo sicer določa najmanj 100 litrov.

Svet ZN-a za človekove pravice tako poudarja, da so izraelske dejavnosti, povezane z naselbinami, in nasilje judovskih naseljencev (za katere sicer velja izraelsko civilno pravo, medtem ko velja za Palestince vojaško pravo) v osrčju večine kršitev človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom. "Izraelske naselbine in nasilje naseljencev kršijo ekonomske, socialne, civilne in politične pravice Palestincev," poudarja Svet ZN-a v februarskem poročilu.

Ne ideološki, gospodarski razlogi
Pri problematiki izraelskih naselbin na palestinskem ozemlju pa ne gre le za politično ali mednarodnopravno vprašanje. Predvsem gre za gospodarsko korist v smislu izkoriščanja tako naravnih virov kot podplačanih palestinskih delavcev, ki si zaradi omejenega palestinskega gospodarstva dela ne morejo najti drugje kot v naselbinah ali izraelskih industrijskih conah na zasedenih ozemljih. Britanska dobrodelna organizacija Oxfam navaja Davida Alhajanija, vodjo regionalnega sveta izraelskih naselbin v dolini reke Jordan na Zahodnem bregu, ki je maja 2012 pojasnil: "Kmetijstvo v dolini reke Jordan je čudovito. 60 odstotkov pridelave datljev v Izraelu je v dolini reke Jordan, 40 odstotkov svetovnega izvoza datljev pa prihaja od tod. Razvoj in promocija doline reke Jordan je naša nacionalna naloga."

Financiranje zasedbe
Čeprav judovske naselbine niso edini problem v izraelsko-palestinskem odnosu - izpostaviti velja še onemogočanje vrnitve palestinskih beguncev iz leta 1948 in diskriminacijo Palestincev znotraj Izraela -, pa predstavljajo najbolj otipljiv rezultat izraelske zasedbe. Poslovanje s podjetji in posamezniki iz teh naselbin oziroma kupovanje izdelkov, ki od tam izvirajo, tako pomeni financiranje izraelske zasedbe palestinskih ozemelj in omogočanje njenega nadaljevanja.

Nedavno skupno opozorilo 17 članic EU-ja o tveganjih, ki jih prinaša poslovanje s subjekti iz naselbin, naj bi bilo tako v skladu z uradnim stališčem EU-ja, da so naselbine nelegitimne in nezakonite. Ob podrobnejši analizi pa se izpostavi, da gre sicer za korak v pravi smeri, a da je zelo medel in celo iz napačnih vzgibov.

V nevarnosti evropska podjetja, ne Palestinci?
Sporočilo tako navaja, da "finančne transakcije, naložbe, nakupi, nabave, kot tudi druge gospodarske dejavnosti v izraelskih naseljih, ali ki le-tem koristijo, vsebujejo pravna in ekonomska tveganja, ki izhajajo iz dejstva, da so izraelska naselja po mednarodnem pravu zgrajena na zasedenem ozemlju in niso priznana kot legitimen del izraelskega ozemlja. To ima lahko za posledico spore glede lastništva zemlje, vodnih virov, mineralnih in drugih naravnih virov, ki bi lahko bili predmet nakupa ali naložbe." Sporočilo se nadaljuje: "Prihodnji mirovni sporazum med Izraelom in Palestino ali med Izraelom in Sirijo bi lahko imel posledice na pridobljeno lastništvo ali na gospodarske dejavnosti v teh naseljih." Države članice pa bi v tem primeru "zelo težko zagotovile varovanje njihovih interesov", interesov evropskih subjektov, namreč.

Neodvisno od morebitnega mirovnega sporazuma pa imajo lahko evropski vlagatelji težave že zdaj. "Državljani EU-ja in poslovneži se morajo zavedati tudi potencialnih posledic za njihov ugled v primeru sodelovanja z naselji," opozarja 17 članic EU-ja.

Sporočilo tako v ospredje postavlja hipotetično škodo za evropske subjekte, povsem resnično škodo za tam živeče Palestince pa postavlja v drugi plan, saj to omenja le z enim stavkom: "Treba je upoštevati tudi možne kršitve mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic." Na tej točki pa pade sporočilo v prvo od dveh kontradikcij. Medtem ko v uvodu sporočilo ponovi stališče EU-ja, da so izraelska naselja "nelegalna po mednarodnem pravu", pa v tretjem odstavku opozori na zgolj "možne" kršitve mednarodnega prava.

Opozorilo ob sklenjenem sporazumu
Pomembnejšo kontradikcijo pa izpostavi pridružitveni sporazum med EU-jem in Izraelom iz leta 2000. Opozorilo 17 članic namreč opozarja na tveganje poslovanja, ki pa ga omenjeni sporazum ne problematizira. Sporazum tako določa, da lahko Izrael v EU (in obratno) izvaža blago, oproščeno carinskih dajatev, uvoz v EU pa je dovoljen tudi iz judovskih naselbin, vendar ti izdelki carinskih dajatev niso oproščeni.

Za Izrael se je sporazum sicer nanašal tudi na zasedena ozemlja, a je pod pritiskom Unije leta 2004 privolil, da bo označeval, od kod prihajajo izdelki, iz naselbin ali samega Izraela. Spor je bil rešen le na papirju, saj je razločevanje prepuščeno zgolj Izraelu, ki pa za izdelke iz naselbin zaradi oprostitve carinskih dajatev pogosto pravi, da prihajajo iz Izraela. Velik del agrumov, ki "iz Izraela" pridejo na police tudi slovenskih trgovcev, namreč izvira z Zahodnega brega, koristi od prodaje pa nimajo Palestinci, temveč bodisi podjetja iz Izraela bodisi iz izraelskih naselbin.

Omar Barghouti, palestinski aktivist za človekove pravice in eden vidnejših aktivistov svetovne kampanje BDS (bojkot, dezinvesticije, sankcije proti Izraelu), pojasnjuje, da je Izrael zelo otežil razločevanje med izdelki iz naselbin in drugimi izraelskimi izdelki tudi preprosto tako, da imajo podjetja iz naselbin uradno sedež v, recimo, Tel Avivu. "Večina izraelskih organskih izdelkov se proizvaja v nezakonitih kolonijah na zasedenih palestinskih ozemljih, a so označeni kot izdelki iz Izraela, saj imajo podjetja, ki jih prodajajo, sedež v Izraelu, tam pa se ti izdelki tudi večinoma pakirajo," piše v knjigi o BDS-ju (Haymarket books, 2011). Čeprav se EU tega vprašanja dobro zaveda, dosledno označevanje izvora izdelkov še vedno ni urejeno.

Za 230 milijonov evrov iz naselbin letno
Po podatkih Svetovne banke EU iz judovskih naselbin uvozi za 230 milijonov evrov blaga letno, kar je 15-krat več od uvoza od Palestincev. Pri tem se postavlja vprašanje, zakaj EU ob uradnem stališču, da so naselbine nezakonite po mednarodnem pravu, sploh dovoljuje uvoz izdelkov iz teh naselbin. Kako lahko torej problematiziramo poslovanje z naselbinami in hkrati sklepamo sporazume, ki omogočajo takšno poslovanje? "Logični ljudje težko, nelogični, kot so te institucije, pa brez težav, kot delajo že leta in leta," je dejala Nada Pretnar, aktivistka kampanje BDS v Sloveniji.

Slovenske evropske poslanke in poslance smo prosili za mnenje glede poslovanja z nezakonitimi judovskimi naselbinami, odgovora pa smo prejeli le od Iva Vajgla in Tanje Fajon. Fajon (skupina S & D) meni, da "v EU-ju ne smemo in ne moremo sodelovati s podjetji, ki poslujejo v nezakonitih izraelskih naselbinah ali tam zgolj proizvajajo. Proizvodi, ki prihajajo iz nezakonitih naselbin, morajo biti jasno označeni, njihovega uvoza pa v EU-ju ne bi smeli dovoliti". Kljub temu pa ni naklonjena zamrznitvi sporazuma med EU-jem in Izraelom, ki uvoza iz naselbin ne prepoveduje. "Gre za skrajen ukrep, ki bi ga morali temeljito premisliti," meni. Ivo Vajgl (skupina Alde) pa je dejal: "Ob različnih priložnostih sem podprl predloge za izključitev proizvodov, ki nastajajo v nezakonitih izraelskih naselbinah, iz preferencialnih shem trgovine med EU-jem in Izraelom."

Zakaj Slovenija dovoljuje uvoz iz naselbin, ki jih ima za nezakonite, smo vprašali MZZ, kjer odgovarjajo, da je "Slovenija z vstopom v EU prevzela ves aqui EU-ja in ne postavlja pod vprašaj sporazumov, ki so bili sklenjeni pred njenim vstopom".

Naselbine so nezakonite, kdo pa jih gradi?
Pa bi tudi ta prepoved pomenila ustrezen pritisk na Izrael, naj spoštuje mednarodno pravo in človekove pravice Palestincev? Kampanja BDS opozarja, da je Izrael tisti, ki naselbine gradi, zatorej je treba sankcionirati njega, ne pa zgolj posledice njegovega kršenja mednarodnega prava, pri čemer pomeni gradnja naselbin le del teh kršitev.

Da je bojkot Izraela popolnoma upravičen, meni tudi Richard Falk, ameriški posebni poročevalec ZN-a o položaju človekovih pravic na palestinskih ozemljih od leta 2008 do junija 2014, ki ga v svoji knjigi navaja Barghouti: "Kampanja civilne družbe, ki zahteva bojkot izraelskih uradnih institucij ali umik naložb iz podjetij, ki poslujejo v Izraelu, še posebej, če so na kakšen način povezana z zasedbo, je popolnoma primerna in tudi predstavlja državljansko dolžnost v podporo izvajanju mednarodnega prava." Ob tem Pretnar iz BDS-ja pojasnjuje: "Če bi vlade spoštovale vse resolucije, ki so jih sprejeli Združeni narodi, bojkot in BDS sploh ne bi bila potrebna."

Prvi korak k bojkotu?
Ob dejstvu, da je dejanska politika EU-ja do izraelsko-palestinskega vprašanja v neskladju z njenim uradnim stališčem, pa gre pri skupnem sporočilu 17 članic EU-ja vendarle za droben mejnik. Poslovanja z judovskimi naselbinami namreč ne problematizirajo več zgolj civilnodružbene organizacije - katerih sicer nešteta in konkretnejša opozorila so popolnoma ignorirana -, ampak, kot izpostavlja Pretnar, zdaj tudi vlade članic Unije.

Vprašanje izraelske vojaške zasedbe palestinskih ozemelj (in Golanske planote) postaja torej nekaj, s čimer naj se po mnenju številnih evropskih vlad ukvarjajo tudi podjetja. Širijo se opozorila glede poslovanja z naselbinami, v pripravi so pravila na ravni EU-ja glede jasnega označevanja izvora izdelkov iz naselbin, lani sprejete smernice EU-ja pa določajo, da naselbine niso več upravičene do nepovratnih sredstev, nagrad in finančnih instrumentov EU-ja. Gre za pot, ki v primeru doslednosti lastnih politik neizogibno pelje do oblikovanja kazenskih ukrepov, uperjenih zoper ne zgolj posledico kršitev mednarodnega prava, torej naselbine, temveč tistega, ki jih gradi, državo Izrael.

Kaj Sloveniji pomenijo mednarodnopravne obveznosti?
Da gre za zdaj zgolj za sramežljivo spogledovanje z doslednostjo, kaže tudi delovanje slovenskega zunanjega ministrstva. Ob tako pomembni temi, ki usodno vpliva na dinamiko dogajanja ne samo na Bližnjem vzhodu, temveč na svetovno, bi pričakovali, da bi MZZ sprejetje takšnega skupnega sporočila namesto zgolj z objavo na podstrani spletne strani ministrstva pospremil z novinarsko konferenco ali s simpozijem, na katerem bi pojasnil razloge za opozorilo podjetjem.

A takšno javno predstavljanje in zagovarjanje stališč bi odpiralo tudi neprijetna vprašanja o doslednosti, ne nazadnje vzdržnosti slovenske zunanje politike v odnosu do Izraela in zasedbe. Kot podpisnica 4. ženevske konvencije je Slovenija dolžna ne samo spoštovati mednarodno pravo, temveč tudi zagotavljati njegovo spoštovanje s strani drugih držav. Mednarodni odbor Rdečega križa izpostavlja, da je eden izmed ukrepov za izpolnjevanje te obveznosti tudi "javna obsodba". Primerno priložnost za izpolnitev svoje obveznosti ima Slovenija tudi ob aktualnih napadih Izraela na Gazo, vendar ob več kot 400 smrtnih žrtvah, med katerimi je po podatkih ZN-a 77 odstotkov civilistov, MZZ javno ne obsoja ničesar. Le obžaluje.

Boris Vasev
Prijavi napako
Komentarji
Tonzln
# 21.07.2014 ob 06:36
No, ja. Ko je šlo za sankcije proti Rusiji, so evropski ritolizniki precej hitreje odreagirali. Kaj češ EU je le podaljšana roka zveze Nato. Naj živi demokracija!
-sloga--
# 21.07.2014 ob 06:50
Moram priznati, da sem prijetno presenečen, da EU vsaj na nek način priznava spornost izraelskega početja.

V tem se pa tudi vidi njeno hinavščino. Vedo ne storijo pa nič.
jast123
# 21.07.2014 ob 07:07
Izključiti jih iz evropskih športnih tekmovanj. To jih bo še najbolj prizadelo, kajti gospodarski bojkot ne bo pomagal, ker imajo velikega brata, ki jim bo vedno stal ob strani. Nikoli mi ni bilo jasno, kako lahko Izrael tekmuje v evropskih tekmovanjih, Jordanija, Sirija in ostali pa ne.
3dc
# 21.07.2014 ob 07:16
Dejstvo je da ima Izrael največje koncentracijsko taborišče na svetu, da izvaja aktivni genocid nad Palestinci, da brez sramu krade Palestinska ozemlja, da izvaja pomorsko, finančno, zdravstveno in ekonomsko blokado, da ima v zaporih na tisoče palestincev brez kakršnekoli obtožnice,....

Cel svet to sadistično početje gleda brez da bi ukrepalo. Največ kar si upajo so raznorazne obsodbe. Patetično!
zemljemerec
# 21.07.2014 ob 07:12
A, jih bodo izklučili iz Evrosonga ?
Krimsky
# 21.07.2014 ob 07:04
Kakšno spogledovanje neki, ... lepo vas prosim ...
~
... najbolje, da od sramu gledamo v tla!
3dc
# 21.07.2014 ob 07:06
Za 230 milijonov evrov iz naselbin letno

Torej za ta drobiž je cela EU v Izraelski tazadnji. Za naše politike in našo zunanjo politiko pa itak ne bi zgubljal besed. Dovolj je da se spomnemo javnega hlapčevanja Pahorja na ameriški ambasadi.
MaliPandit
# 21.07.2014 ob 07:44
Torej če prav razumem zahodne medije, je Putin vojni zločinec ker je potniško letalo padlo v Ukrajini??
Medtem ko je popolnoma legalno in ni absolutno nič narobe s tem da lepo sončno nedeljo prebiješ v klanju palestincev?
-sloga--
# 21.07.2014 ob 07:17
P.S. Vsa čast za članek.
zemljemerec
# 21.07.2014 ob 06:46
Lepo da se gledajo in ovohavajo, upam da jih ne bodo povabili v članstvo EU in jim podarili donacije za nakup orožja, tako kot Ukrajini.
Jethros
# 21.07.2014 ob 09:04
Pobitih več kot 400 civilistov, od tega 100 otrok....kje je zdaj jezni Cameron? A samo proti Putinu ima jajca pihati kritike? Pa še to brez, da je dokončno kaj dokazano, vse bazira na demoniziranju ZDA, ki pa ofenzivo Izraela podpirajo, sedaj pa angelsko pozivajo k premirju. Hipokrizija na višku, Obama podpre ofenzivo, potem pa pozivajo k premirju.
Medtem pa so izraelski iztrelki pobili 100 otrok, ni potrebno nobene preiskave, posnetkov, dokazov, da bi se iskalo krivca. Sramota kakšne voditelje imamo na tem planetu. Kje je Merklova? Kje je Baroso? Kje je Van Rumpoški? Kje je nizozemski minister? Kje je kdorkoli, ki je tako glasen glede padlega letala v Ukrajini? Aja, Palestinci so manjvreden narod, kot Iračani, pa Libijci, pa Egipčani, pa Sirijci, pa Balkanci, itd...
Sramota je to človeštvo.
ntbul
# 21.07.2014 ob 07:40
najprej bi jih morali "izključiti" iz vseh športov, v katerih se udejstvujejo znotraj Evrope
Krpanka
# 21.07.2014 ob 08:11
SRAMOTA za ves civiliziran svet, da Izraelu že več kot 50 let dopušča nasilje nad Palestinci in njihov genocid! Evropa očita Turčiji pokol Kurdov, sama pa si zatiska oči pred pogromom nad Palestinci. Dvoličnost brez primere! Slovenska politika pa si tako nikoli ni upala reči nobene besede... To, kar smo mi doživeli nekja let med 2. sv. vojno in nekaj dni po razglasitvi samostojnosti, se dogaja Palestincem vsak dan že več kot pol stoletja! Generacije, ki ne poznajo miru! To je pravi obraz ameriške "demokracije"!
3dc
# 21.07.2014 ob 08:10
V Ukrajini je kvečjimu veliko bolj aktivna ZDA, ki tudi daje miljone Izraelu za "razvoj" in to pride kar nekaj miljonov na dan

ZDA so v Ukrajino vložile 5 miliard za tole očitno pumpanje vojne, v Izrael pa letno pošljejo 3 miliarde USD za genocid nad palestinci. Rekord je bilo 13 miliard v enem letu.

Tudi pri nas v Sloveniji dobijo politiki prispevek za demokracijo (direkt politikom v žep). Ne vem sicer koliko to znaša danes vem pa da je bilo v 90-tih 13.000.000 USD
SF-SN
# 21.07.2014 ob 08:05
A Rusijo se vam pa tako mudi sankcionirat, čeprav ni nobenih dokazov o podpori upornikov v Ukrajini?
V Ukrajini je kvečjimu veliko bolj aktivna ZDA, ki tudi daje miljone Izraelu za "razvoj" in to pride kar nekaj miljonov na dan
razmetan
# 21.07.2014 ob 07:27
Odličen članek, med vsemi puhlicami o obojestranskem (1:1) nasilju, prava osvetlitev problema. EU smo res Nato ovce, s stisnjenimi zobmi nekaj demagoško opozarjamo, v dejanskih dejanjih pa še vedno podpiramo okupatorski - agresorski Izrael
manrose.
# 21.07.2014 ob 10:28
Predlog:
Sankcije proti Rusiji: Ne.
Sankcije proti Izraelu: Da.

Kdo izmed vas 2 milijonov je za, naj dvigne roko?
Kdo proti?
Kdo zadržan?

Sklep je večinsko sprejet. Slovenija podpira sankcije proti Izraelu, ne pa tudi proti Rusiji.
DREADLORD
# 21.07.2014 ob 10:00
Če bi Rusi to delali v Ukrajini bi Amiji že bili tik pred pošiljanjem jedrskih konic na ruske cilje. Če kaj rečeš proti Izraelski zunanji politiki si pa seveda takoj označen za antisemita in posledično rasista, Običajno za javne osebnosti to potem takoj pomeni praktičen zaključek kakršnekoli kariere.
šurda
# 21.07.2014 ob 09:48
FEE PALESTINA !
Vsi smo ljude tudi Palestinci in Palestinke, a kaj ko ima
Izrael na svoji strani ZDA, to pa zaradi tega, ker imajo
vse finanec v ZDA v rokah Judje !
svitos
# 21.07.2014 ob 08:26
Ker pač EU birokrati vidijo "srotke" brez denarja in naravnih resursov, se jim ne zdi nepotrebno ukrepati za potlačen narod, toliko o naši EU demokraciji! Aja, ali bomo zbirali kaka sredstva ali pa hrano in materijal za brezpravne palestince...Ne, ne to pa že ne saj je vendarle čas dopustov ane? Riti birokratske!
DREADLORD
# 21.07.2014 ob 11:17
HRAST60

J eže Mojzes zasejal seme tega spora. najprej so se naselili v deželi, ki jo je njim podaril Bog, čeprav so tam že živeli ljudje. Ko so se malo ustalili pa so že začeli s klanjem naokoli po svojih sosedih. Mojzes ni bil nek sivolaso bradati svetopisemski striček prijaznega nasmeha, ampak bolj kot krvoločen vojskovodja, maščevalen do obisti, verski fanatik, ki je imel močno karizmo.
Binder Dandet
# 21.07.2014 ob 13:59
@HRAST60:
"A je bil Izrael ustanovljen na podlagi resolucije ZN ali ne ?
Kdo je že leta 1947 izrekel te besede : "Razglašam sveto vojno, bratje muslimani! Pobijte Jude! Vse jih pobijte!“
Kdo je koga napadel v 1 vojni 1948 ?
Kdo je koga napadel v 2 vojni 1967 ?
Na koga že leta letijo rakete in iz kje ??
Bi vi to dopustili ??
A bi lahko Palestina živela normalno v miru če bi priznali obstoj Izraela ??
A bo HAMAS kdaj priznal Izrael kot državo ?? Če že na druge ne , pa vsaj na to vprašanje poznate odgovor.....
A naj se Judje izselijo na luno ???"

Kaj imajo vsa zgornja vprašanja zveze z dejstvom, da Izrael s tanki in raketami ubija v gosto naseljenem civilnem področju, kjer se civilisti nimajo možnosti kam umaknit? Tega ni mogoče legitimizirat nikakor. Pa ne pametujem, da vem, kaj je rešitev ali da obstaja zgolj ena stran kovanca. Vem le to, da je tole početje popolnoma nedopustno in da se s takšnim nesorazmernim odzivom Izraela le novi mučeniki rojevajo.
Rasta75
# 21.07.2014 ob 10:30
"EU problematizira judovske naselbine na palestinskem ozemlju"
Ker indiskriminatorno pobijanje civilistov je pa sprejemljivo, kajne?
ateistek
# 21.07.2014 ob 13:40
Izrael sionističnim judov celo plačuje, da živijo na zasedenih ozemljih. Res ne vem kako daleč bodo šli ampak, če ne bi obstajali mediji, sem prepričan da bi si Izrael privoščil nov Auschwitz v Gazi po sistemu hitrosti, učinkovitosti in v tišini vedenja ostalega sveta. Palestince je potrebno čim bolj množično oborožiti s kamerami, da svet vidi, kako v resnici zgleda njihov vsakdan za žicami in zidovi za katerimi so nagneteni kot zadnja živina.
šurda
# 21.07.2014 ob 09:09
Na žalost se Izrael vedno "šlepa" na usodo svojega
naroda v 2 SV vojni, a tudi sami sedaj počno popolnoma
enako, ŽALOSTNO A RESNIČNO !
ivod
# 21.07.2014 ob 09:09
... mi, ponosni rimokatoličani, slo-nato-eu-demokrati ... no, še sramu več ni ...
// kaj šele, da bi rekli bobu bob ://
Fleaa
# 21.07.2014 ob 12:58
ccccccc.... čez 20 let upam, da bo upal kdo komu v oči pogledat in priznat, da je tole nekaj podobnega kar se je dogajalo v Srebrenici.....
blaz3k
# 21.07.2014 ob 12:14
Ne vem kako židje ne pomislijo da se njim tudi lahko zgodi kot se je kitajcem v Vietnamu, s to razliko da je bila kitajska napaka vseeno sorazmerno manjša. In še praktično vprašanje kam bodo šli, kdo jih bo vzel, zgodba me spominja na basen Jež in lisica
šurda
# 21.07.2014 ob 09:48
FREE, bo pravilno !
kolnkista
# 21.07.2014 ob 09:37
mene pa zanima, kako da so se ljudje sploh pripravljeni naseliti na ta sporna območja. Jim Izrael nudi toliko ugodnosti, da padejo še zadnji moralni zadržki? Te naseljenci so zame poden od ljudi, navadni koristoljubneži.
Binder Dandet
# 21.07.2014 ob 09:33
@STRIKE:
"Kaj pa obsodbe zaradi obstreljevanja Izraela?

Kaj naj kar mirno gledajo kako rakete padajo na Izrael?"

Prepričal si me. Zaradi neprimernosti teh raket naj popučejo nekaj milijonov nedolžnih.
šurda
# 21.07.2014 ob 09:05
Bo že Barack Obama "prišepnil" kaj storiti, in celotna EU
bo seveda ZA !
Binder Dandet
# 21.07.2014 ob 09:39
@dvince:
Tu ni predlagan zgolj bojkot izraelskih produktov, ampak tudi produktov zahodnih družb, ki tako ali drugače imajo povezavo z Izraelom. Bojkot izraelskih produktov se mi zdi smiseln. Če države ne ukrepajo, pa naj potrošniki.
Ivo Lola
# 21.07.2014 ob 08:54
@Anar Hija
Bi bilo zanimivo slišati uradna mnenja (podpora da ali ne izraelu) slovenskih političnih strank.

Združena levica se je udeležila protesta "Za pravičnost in mir v svobodni Palestini", ki ga je 18.07. organiziral Zavod Nur in Gibanje za pravice Palestincev BDS Slovenija.
vidaest
# 21.07.2014 ob 07:48
Nespos(d)obna EU.
goldrake
# 21.07.2014 ob 12:30
@Skippy
to pa zato, ker vse nefunkcionalne družbe rabijo zunanjega sovražnika, ki je kriv za vse, kar se jim zgodi. Slovenci so to našli v ZDA, celi Bližnji vzhod pa v Izraelu.

kaubojland, zda iščejo krivdo za njihove težave po vseh celinah, še posebno v državah, ki so bogate s naravnimi bogastvi......... in jih potem po medijski lažni kampaniji napadejo in opustošijo ter izropajo.
a to pomeni, da imajo kaubojci nefunkcionalno družbo?
urbanko
# 21.07.2014 ob 11:31
Tudi Izraelu je treba dati vedeti,da tudi oni nimajo pravico do ubijanja.
KaSTiJaNor
# 21.07.2014 ob 11:06
Končno dober realen članek!!! Čestitke Vasev za pogum!
kayci
# 21.07.2014 ob 09:14
Kaj pa delajo naši levi poslanci v evropskem parlamentu, za desne se itak ve da skrbijo le za reševanje skorumpiranega lopova in blatenje lastne države.
matori
# 21.07.2014 ob 18:45
hrast60 - pa ti ves kako in kdaj je bila ustanovljena drzava izrael in komu so vzeli zemljo,da so jo razglasili?To da izvajajo genocid te seveda ne moti,krivi so palestinci in hamas,ki se bori za tistih 5% Paletine ki je se ostala in je najvecji geto v zgodovini clovestva - zakaj jim zahodnjaki niso dali 1 ameriske drzave,da bi se tam sli izrael,morda Skotsko,ali del Nemcije - ko rabis satelit na bliznjem vzhodu,pac spregledas tudi svinjarije ,ki jih le ta pocne - se vedno pa jih vidi ostali svet in tudi obsoja dejanja Izraela
mornar1310
# 21.07.2014 ob 18:39
Europa, stara ameriška KURTIZANA. In me je sram da sem jaz član le te! FUJ
dvince
# 21.07.2014 ob 14:15
Seveda na seznamu izraelskih produktov najdemo največje svetovne multinacionalke kot so Intel, Coca-cola, Nestle, Motorola itd., saj je jasno da Amerikanosi, ki so v izraelsko oboroževanje vložili preko 30 bil.$ , pričakujejo vsaj delno poplačilo v obliki gospodarske koristi.
vergil
# 21.07.2014 ob 10:05
Dober novinar.
Binder Dandet
# 22.07.2014 ob 06:43
@HRAST:
"Pa dajte malo razmišljat no....Izrael verjetno raketira naseljena območja zato , ker Hamas tam skriva in od tam izstreljuje svoje rakete , ima skladišča , štabe .... . In če Hamasu ni žal za svoje ljudi in rakete izstreljuje iz šol , bolnic in uporablja za živi ščit svoje otroke , naj bo Izraelcem ???
Pa še enkrat povem da se mi smilijo vse žrtve -tako Izraelske kot vse druge ."

Pa daj malo razmišljat no. Od kod bi se naj Hamas bojeval, če gre za zaprto območje? Ker ti gradiš opravičilo za Izrael na tem, da Hamas izkorišča civiliste. Ne opravičujem Hamasa, le drugo stran kovanca ti kažem.

Za odebeljeno pa. Praviš, da ti je žal Palestincev, hkrati pa si mnenja, da če Hamasu ni žal Palestincev, zakaj bi bilo Izraelcem. Ne ravno konstistentno stališče. Ali je dejansko potrebno odgovarjat, zakaj bi nekdo civiliziran ne masakriral civiliste?
londoner
# 21.07.2014 ob 20:19
@libres

Saj ljudje vidijo,brez skrbi. Velika vecina ljubiteljev izraela je placanih trolov, ze vrabci civkajo o tem. Je pa tudi nekaj takih, ki res rabijo pomoc. To sicer daje vtis, da so ljudje razdvojeni glede dogodkov na BV, a se zdalec ni tako, kar se je pokazalo tudi na nedeljskih antiizraelskih demonstracijah vec milijonov ljudi po celem svetu. Kot je ze nekdo omenil, demonstracij v podporo izraela ni bilo, se v samem izraelu(not that you will ever see that on the news) so protestirali proti genocidni politiki rotschildovih placancev.

Prosil bi komentatorje naj navajajo dejstva in puscajo komentarje in ne odgovarjajo placancem ali bolnikom, ki jim palestinski otroci v koncentracijskem taboriscu predstavljajo groznjo. Le kaksno debato imate lahko s takimi?!

Pohvale za clanek btw in predvsem pogum!
freakazoid
# 21.07.2014 ob 19:05
Boris, svaka čast!
help
# 21.07.2014 ob 15:20
Torej še nekrat več se kaže, da so konstrukti tipa "prekomerna uporaba sile" izmišljeni zato, da se odstranijo ameriški dominaciji konkurenčne sile. Ko je vojska ZRJ sprožila ofenzivo proti OVK na Kosovu, se nihče ni spraševal "kaj pa OVK teror" (kot sedaj omenjajo Hamasove rakete) ampak so bili bombniki po hitrem postopku v zraku. Ista stvar je z vsemi ostalimi propagandnimi prijemi imperija: gej pravice, spoštovanje suverenosti, itd.
-sloga--
# 21.07.2014 ob 14:33
Zgodovinsko gledano so židje v tem prostoru vedno najbolj živeli pod arabci. Najbolj so pa trpeli pod križarji.
matori
# 22.07.2014 ob 12:31
hrast - daj si malce pšreberi zgodovino,ker lapas v prazno - ko so judom obljubili svojo drzavo so istocasno obljubili tudi Palestino palestincem(kar se seveda ni nikoli zgodilo),ko se Fatahu ni uspelo dogovorit z izraelci je na naslednjih volitvah zmagal Hamas - za konflikte pa moras nazaj v 1 svetovnovojno in si poglej kako so francozi in britanci dolocali meje raabskih drzav,brez da bi upostevali prebivalstvo(siiti,suiti,kurdi),temvec le svoje ekonomske razloge - ce postavis v kontekst se to da so najstarejse religije praviloma iz teh podrocij,bi morda razumel konflikte ki se dogajajo - tako pa bos do nezavesti zagovarjal izraelce iz svojega kota - zahod mora prevladat povsod,ostale je treba pa unicit,ce se puntajo.
matori
# 22.07.2014 ob 00:17
judeja nikoli ni bila drzava,bila je le pokrajina vedno pod komando drugih - malce si recimo poglej zemljevid Izraela in Palestine skozi cas,pa bos videl kdo je okupator - genocid se izvaja nad palestinci in tako sem tudi napisal - ce pa mislsis da Gaza ni geto,pa pojdi tja in si ga poglej od blizu,morda takrat spregledas - pa malce se o izvir vode na tem podrocju usput informiraj,ti bo prav prislo,da bos razumel situacijo
Kazalo