Turistična taksa v Ljubljani se je prvim majem zvišala z 1,265 evra na 2,5 evra. Po novem letu pa bo kar tri evre in 12 centov, saj bodo turistični taksi dodali še promocijsko. Foto: BoBo
Turistična taksa v Ljubljani se je prvim majem zvišala z 1,265 evra na 2,5 evra. Po novem letu pa bo kar tri evre in 12 centov, saj bodo turistični taksi dodali še promocijsko. Foto: BoBo
Kamnik
V nekaterih obljubljanskih občinah odloka o turistični taksi še niso spreminjali, denimo v grosupeljski, tudi v Kamniku še niso dvignili takse, bodo pa predlagali njeno povečanje s 1. januarjem 2019 z 1,276 evra na 2 evra. Foto: BoBo
Medvode
V občini Medvode bodo turistično takso malenkostno celo znižali. Foto: BoBo
Piran
V občini Piran so svetniki že na aprilski seji v prvem branju potrdili turistično takso dva evrva, k čemur je treba prišteti še promocijsko takso 0,50 evra, tako da bo skupna taksa znašala 2,50 evra za prenočevanje na osebo na dan. Foto: BoBo
Izola
Tudi v Izoli so občinski svetniki na majski seji podprli odlok, po katerem bo za prenočitev treba odšteti skupno dva evra na osebo dnevno, in sicer 1,60 evra turistične takse in 0,40 evra promocijske takse. Dokončno naj bi svetniki odlok o tem potrdili na julijski seji. Foto: BoBo
Bled
Za zvišanje turistične takse na najvišjo raven se na drugi strani odločajo na Bledu, kjer občinska uprava predlaga postopen dvig takse do 1. aprila prihodnje leto. Foto: BoBo
Bohinj
V Bohinju medtem še nimajo pripravljenega končnega predloga, za koliko bi dvignili turistično takso. Kot je dejal bohinjski župan Franc Kramar, se morajo o tem pogovoriti s turističnimi deležniki in ugotoviti, katera višina takse bi bila primerna. Foto: BoBo
Kranjska Gora
Tudi v Kranjski Gori še nimajo izdelanega končnega predloga o višini turistične takse. Odlok o tem bodo na občinskem svetu najverjetneje sprejemali septembra, je povedal kranjskogorski župan Janez Hrovat. Foto: BoBo
Turistične takse bodo letos višje

Vsem turističnim taksam je skupno to, da bodo turisti hkrati s plačilom turistične takse od 1. januarja 2019 morali plačati še promocijsko takso. Ta bo znašala četrtino zneska obračunane turistične takse.

Medtem ko je turistična taksa priliv občin, bo promocijska taksa namenjena izključno za Slovensko turistično organizacijo (STO), in sicer za promocijo na tujih trgih. Ob najvišjem znesku turistične takse, 2,50 evra, bo promocijska taksa 0,625 evra, tako da bo gost plačal obe taksi skupaj 3,125 evra oz. 3,13 evra.

V pristojnosti občin je tudi, ali bodo turistično takso sploh uvedli oz. ali jo bodo dvignili. Do zdaj je bilo namreč v Sloveniji po podatkih gospodarskega ministrstva 43 občin takšnih, ki niso pobrale niti evra turistične takse. Te tako tudi niso zavezane k sprejetju oz. spremembi odlokov, prav tako ne bodo zavezane k pobiranju promocijske takse, so pojasnili na ministrstvu.

V občini Vrhnika turistične takse po navedbah župana Stojana Jakina ne dvigujejo, ker menijo, da je dovolj visoka, saj je 1,50 evra. Obračunavali bodo le novo promocijsko takso, ki jo bodo morali turisti hkrati s turistično takso plačati od 1. januarja 2019. Ta bo 25 odstotkov turistične takse.

Ob nedavnem odprtju nove planinske koče na Planini nad Vrhniko so občinski svetniki sprejeli odlok, s katerim so aktivne člane planinske zveze celo oprostili plačila takse za prenočevanje v kočah. Iz naslova turistične takse je občina lani iztržila okrog 13.000 evrov. "Če bi takso zdaj dvignili, to za občino ne bi pomenilo veliko, veliko pa bi pomenilo za tistega, ki jo mora plačati. Če bi taksa skupaj s promocijsko znašala 3 evre, bi to za štiričlansko družino pomenilo kar 12 evrov na dan," je dejal Jakin.

Ob tem je spomnil, da Ljubljana, kjer bodo turisti po novem plačevali 3,12 evra skupne takse (2,50 evra turistične in 0,62 evra promocijske), si to mogoče lahko privošči, po drugi strani pa ne ve, zakaj bi se morale tudi manjše občine v njeni okolici odločati o dvigu turistične takse. To ni pošteno do turistov, je poudaril vrhniški župan.

V večini obljubljanskih občin brez sprememb
Tudi v občinah Dol pri Ljubljani in Ig za zdaj ne razmišljajo o dvigu turistične takse. "Turističnih prenočitev je v Dolu zanemarljivo malo, tako da dvig taks tudi ne bi prinesel kakršnega koli učinka," je dejala podžupanja Dola Marija Zajec. Podobno razmišljajo na Igu, kjer trenutno ne bodo povečevali višine turistične takse, ker občina nima veliko turističnih zmogljivosti. Spremembe bodo uvajali postopoma, občinski pravilnik pa prilagajajo novim spremembam, so sporočili z občine.

V občini Borovnica pa naj bi turistično takso, ki zdaj znaša 0,81 evra, celo odpravili. Lani so imeli 399,70 evra prihodkov iz naslova turistične takse. Ker je občinska uprava presodila, da bi celotni stroški nadzora nad pobiranjem turistične in promocijske takse ter nadzora nad namensko rabo takse znašali več, kot si lahko občina od tega obeta, so se odločili, da občinskemu svetu predlagajo razveljavitev odloka o pobiranju turistične takse iz leta 2016.

"To bo dejansko pomenilo, da se po objavi sklepa o ukinitvi odloka v naši občini turistična taksa ne bo več obračunavala," je povedal predstavnik občinske uprave Andrej Klemenc in dodal, da želijo spodbuditi pred kratkim začeti razvoj sobodajalstva, ki je v občini edina oblika ponudbe prenočišč.

V občini Medvode bodo turistično takso malenkostno celo znižali. "V osnutku novega odloka, ki ga bo občinski svet sprejel junija, je turistična taksa na podlagi nove zakonodaje predlagana v višini 1,2 evra, enak znesek pa bomo predlagali tudi v predlogu," je pojasnila vodja občinskega oddelka za proračun, finance in gospodarstvo Sanja Mulej. Do zdaj je bila ta taksa 1,27 evra, tako da takso za sedem centov znižujejo.

V nekaterih obljubljanskih občinah odloka o turistični taksi še niso spreminjali, denimo v grosupeljski, tudi v Kamniku še niso dvignili takse, bodo pa predlagali njeno povečanje s 1. januarjem 2019 z 1,276 evra na 2 evra. V občini Domžale pa bodo zaradi uskladitve malenkost dvignili višino turistične takse z 1,15 evra na 1,20 evra. "Je pa zakon uvedel promocijsko takso, ki bo prihodek države. Ta taksa bo v občini znašala 0,30 evra na osebo na noč," je povedala podžupanja Renata Kosec in dodala, da iz naslova turistične takse pričakujejo približno 1.000 do 1.500 evrov višje prihodke na leto.

Tudi v občini Litija bodo z odlokom dvignili turistično takso z 0,345 evra na prenočitev na 0,6 evra ter dodatno 0,15 evra promocijske takse, kar skupaj znaša 0,75 evra. Lani je občina iz naslova turistične takse prejela 661,42 evra. Po sprejetju novega odloka se bo prihodek ob enakem številu prenočitev letno povečal za približno 500 evrov.

Dvig takse na Obali
V občini Piran so svetniki že na aprilski seji v prvem branju potrdili dva evra turistične takse, k čemur je treba prišteti še promocijsko takso 0,50 evra, tako da bo skupna taksa 2,50 evra za prenočevanje na osebo na dan. Drugo branje odloka bo sledilo predvidoma na julijski seji občinskega sveta. V občini Piran so lani sicer našteli 1,65 milijona prenočitev, od tega je bilo hotelskih 1,25 milijona.

Tudi v Izoli so občinski svetniki na majski seji podprli odlok, po katerem bo za prenočitev treba odšteti skupno dva evra na osebo dnevno, in sicer 1,60 evra turistične takse in 0,40 evra promocijske takse. Dokončno naj bi svetniki odlok o tem potrdili na julijski seji.

Do zdaj je turistična taksa na območju A znašala 1,265 evra na dan. V izolski občini, kjer več let ugotavljajo porast turističnih prenočitev, so jih lani našteli skoraj 400.000, leta 2016 pa nekaj manj kot 360.000. Iz naslova turistične takse je bilo tako lani zbranih za 627.000 evrov, leto prej pa nekaj manj kot 485.000 evrov.

"V Izoli smo se odločili za nekoliko zmernejši dvig, saj želimo ohraniti ravnovesje in zadovoljstvo, tako na strani ponudnikov kot naših gostov. Taksa sicer predstavlja okoli 26-odstotno povečanje, torej zmerno povišanje, ki je sprejemljivo tako za turiste kot ponudnike," so povedali v Turističnem združenju Izola. Tako v Izoli kot Piranu omenjena odloka določata tudi višino letnega pavšala za lastnike počitniških hiš oz. stanovanj ter za lastnike plovil.

V Mestni občini Koper so svetniki o turistični in promocijski taksi prvič razpravljali prejšnji četrtek, a so imeli na mizi predlog za skrajšani postopek in so odlok tudi dokončno potrdili. Predlagana višina turistične takse znaša skupaj dva evra, od tega gre 0,40 evra na račun promocijske takse. Zdaj je turistična taksa na območju Mestne občine Koper 1,27 evra na osebo, polovična pa je 0,63 evra.

Lani so po podatkih državnega statističnega urada našteli skoraj 173.000 turističnih prenočitev. Prihodki iz naslova turistične takse so lani znašali dobrih 262.000 evrov, leto prej pa dobrih 244.000 evrov. Vse tri občine na Obali predvidevajo, da bodo nove takse začeli zaračunavati 1. januarja 2019.

Spremembe na Gorenjskem
V Mestni občini Kranj, kjer so lani po podatkih državnega statističnega urada našteli dobrih 107.000 prenočitev, so se odločili, da turistično takso, ki je zdaj 1,15 evra, z začetkom prihodnjega leta nekoliko znižajo, in sicer na 1,12 evra. Kljub pocenitvi za tri cente pa se bo skupna taksa za turista povišala na 1,4 evra, saj se ji v skladu z zakonom dodaja promocijska taksa.

Za zvišanje turistične takse na najvišjo raven se na drugi strani odločajo na Bledu, kjer občinska uprava predlaga postopen dvig takse do 1. aprila prihodnje leto. Odtlej bi turistična taksa na območje Bleda znašala 2,50 evra, skupaj s promocijsko takso pa 3,13 evra. Nižja taksa v višini 2,25 evra bi veljala na območju naselij Zasip, Ribno, Bodešče, Koritno in Selo, še nižja taksa, dva evra, pa v Bohinjski Beli.

Nižja taksa bi veljala tudi zunaj sezone, od 1. oktobra do 30. novembra in od 1. februarja do 31. marca, ko bi se na vseh omenjenih območjih znižala za približno 20 odstotkov. V samem Bledu bi taksa tako zunaj sezone skupaj s promocijsko takso znašala 2,50 evra.

Prvi korak dviga takse s sedanjih 1,27 evra bi storili že 1. julija letos, ko bi se taksa povišala na 1,50 evra, s 1. januarjem bi se ji nato pridružila še 25-odstotna promocijska taksa. Tako bi zagotovili mehak prehod, je povedal direktor blejske občinske uprave Matjaž Berčon, ki računa, da bodo predlog o turistični taksi obravnavali svetniki na naslednji seji 5. junija.

Kot je pojasnil blejski župan Janez Fajfar, občina, ki je lani imela več kot milijon prenočitev, dve tretjini pobrane turistične takse namenja delovanju zavoda za turizem, tretjino pa za izboljšave in olepšave v kraju, ki so nujno potrebne, ker je kraj obremenjen z obiskovalci z vsega sveta. "Zato potrebujemo kar precej denarja, da bo Bled tak, da bo v ponos Sloveniji," je dejal župan.

V Bohinju medtem še nimajo pripravljenega končnega predloga, za koliko bi dvignili turistično takso. Kot je dejal bohinjski župan Franc Kramar, se morajo o tem pogovoriti s turističnimi deležniki in ugotoviti, katera višina takse bi bila primerna. Nekateri predlagajo turistično takso dva evra, drugi pa v maksimalni višini 2,50 evra. Zdaj je turistična taksa 1,27 evra na dan za odrasle in 0,64 evra za stare med 7. in 18. letom.

Nasprotovanja promocijski taksi
Zraven je treba prišteti še promocijsko takso, s katero pa se Kramar nikakor ne strinja. Kot je poudaril, je bila turistična taksa izvirno prihodek občin, "zdaj pa bo še država pristavila svoj lonček, da bi lahko preživljala Slovensko turistično organizacijo". Ta je po mnenju Kramarja odvečna, saj, kot pravi, promovira izključno Bled, Ljubljano in Portorož.

Tudi v Kranjski Gori še nimajo izdelanega končnega predloga o višini turistične takse. Odlok o njeni višini bodo na občinskem svetu najverjetneje sprejemali septembra, je povedal kranjskogorski župan Janez Hrovat. "Kranjska Gora vsekakor ne bo pretiravala z višino turistične takse in jo bo dvignila le malo, verjetno na dva evra," je povedal Hrovat in dodal, da bodo za turiste, ki kampirajo, skušali uveljavili polovično oprostitev turistične takse. V občini si namreč želijo, da bi nastal še kakšen kamp. Zdaj je turistična taksa v Kranjski Gori 1,27 evra na dan, za otroke od 7. do 18. leta pa je 0,63 evra na dan.

V kranjskogorski občini so lani našteli več kot 652.00 turističnih prenočitev, leto prej je teh bilo dobrih 565.000, kažejo uradni statistični podatki.

V spodnji infografiki si lahko pogledate, kako so se različna slovenska mesta lotila dvigovanja turistične takse.

Turistične takse bodo letos višje