Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija

Najpogostejša težava je komunalna neopremljenost, zato so na koprski občini zdaj zagrizli v gradnjo manjkajoče infrastrukture.

V očeh investitorjev so ta hip najbolj vroče parcele na Škofijah. Večinoma so v lasti občine, skupaj pa gre za kar 20 hektarjev, ki jih nameravajo v naslednjih dveh letih opremiti do te mere, da bi tukaj lahko zraslo od 150 do 200 individualnih hiš.

"Občina je dejansko prepoznala, da gre za večje območje stavbnih zemljišč, ki so bila do zdaj komunalno neopremljena in s tega naslova jih ni bilo mogoče aktivirati," pojasnjuje predstavnik Mestne občine Koper Matjaž Marsič.

Gre za območje okoli pokopališča in nad osnovno šolo, vse do kolesarske steze Parenzana. V okviru načrtovanja bo treba opraviti parcelacijo, sledi izgradnja cest, vodovoda in druge javne infrastrukture. "Dejansko želimo zemljišča najprej komunalno opremiti in jih nato v okviru javnih dražb ponujati zainteresiranim," dodaja Marsič.

Strah pred vila bloki

Ker gre za atraktivna zemljišča s pogledom na morje, se številni bojijo, da bi tam lahko zrasli tudi višji objekti, podobni vila blokom. "Izhodišča so, da se tipološko prilagajamo merilu in pa tipologiji obstoječega naselja, da torej značaja v tem smislu ne bi spreminjali," pravi prostorska načrtovalka Eva Bolčič.

V krajevni skupnosti Škofije ideje občine pozdravljajo, a obenem opozarjajo, na precej neurejeno stanje, ki v naselju vlada danes: "O cestah, vseh mogočih kanalizacijah – fekalne, meteorne, do optike. To je vse treba narediti prej, preden se kar koli gradi. In potem se lahko gradi, tudi za višjo ceno verjetno, od tega bi imeli potem vsi korist," razmišlja predsednik Matjaž Čok.

Ker gre tako rekoč za snovanje nove soseske, bo treba opraviti tudi presojo vplivov na okolje. Ne glede na to naj bi prvo gradbeno lopato na novih zemljiščih zapičili že konec prihodnjega leta.

Največ povpraševanja za zemljišča na Škofijah