Stranka Humana Slovenija zahteva nov razpis predčasnih volitev. Foto: MMC RTV SLO
Stranka Humana Slovenija zahteva nov razpis predčasnih volitev. Foto: MMC RTV SLO

V stranki tako opozarjajo, da morajo organizatorji volilne kampanje najpozneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma preden opravijo prvo finančno transakcijo, namenjeno volilni kampanji, odpreti poseben transakcijski račun za volitve (oz. referendum), za katere organizirajo kampanjo.

Glede na seznam transakcijskih računov Ajpesa za volilno kampanjo 2011 v stranki ugotavljajo, da so 16. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji kršili: Laszlo Gonsz, Socialni demokrati, Društvo za boljše upravljanje države - Lista Virant, Stranka mladih - Zeleni Evrope, Stranka za trajnostni razvoj Slovenije - TRS, Roberto Batelli, Evo 12, Avion, Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija, Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka, Neodvisna stranka Pomurja, Stara pravda - Stranka prava, Dušan Orban, Zeleni Slovenije.

"Glede na to, da je vsaj polovica na predčasnih volitvah 2011 sodelujočih strank prekršila ta zakon, vlagamo ustavni zahtevek, da se te predčasne volitve razglasijo za neustavne, neveljavne, in zahtevamo nov razpis predčasnih volitev. V kolikor naša zahteva pri predsedniku RS -aali na ustavnem sodišču RS-a ne bo sprejeta, bomo vložili presojo ustavnosti še na Evropskem sodišču," so zapisali v javnem pismu, naslovljenem na predsednika republike.

Pred razpisom predčasnih volitev je ministrstvo za javno upravo po posvetu z Računskim sodiščem, inšpektoratom za notranje zadeve, DVK-jem in službo vlade za zakonodajo objavilo posebno mnenje, ki naj bi pomagalo razrešiti dileme, povezane s predčasnimi volitvami.

V njem so zapisali, da je skrajni rok za odprtje posebnega transakcijskega računa prvi naslednji delovni dan po objavi odloka o razpisu predčasnih volitev (ponedeljek, 24. 10. 2011). "Skladno z namenom zakona in drugim odstavkom 16. člena ZVRK pa mora, ne glede na navedeno, organizator odpreti poseben transakcijski račun, preden opravi prvo finančno transakcijo, namenjeno volilni kampanji," so še zapisali v istem mnenju.

Rok je 45 dni pred glasovanjem
16. člen ZVRK-ja sicer pravi: "Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma najkasneje 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu odpreti poseben transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo« oziroma »za referendumsko kampanjo« in pri tem navesti tudi volitve oziroma referendum, za katerega organizira kampanjo. Kadar se dan za izvedbo referenduma določi več kot 45 dni po sprejemu odločitve v državnem zboru ali v predstavniškem organu lokalne skupnosti, lahko organizatorji referenduma odprejo transakcijski račun ter zbirajo sredstva od dne, ko je državni zbor ali predstavniški organ lokalne skupnosti določil dan glasovanja na referendumu."

V 17. členu istega zakona pa piše, da morajo kandidati za poslance državnega zbora hkrati z vložitvijo kandidatur Državni volilni komisiji sporočiti tudi organizatorja volilne kampanje ter njegovo odgovorno osebo in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo.