Državna volilna komisija je določila, kako bodo potekale volitve v DZ iz tujine. Foto: RTV SLO
Državna volilna komisija je določila, kako bodo potekale volitve v DZ iz tujine. Foto: RTV SLO

Zakon o volitvah v DZ namreč v 82. členu določa, da lahko volivci, ki nimajo stalnega bivališča v Slovenij, glasujejo po pošti ali na konzularno-diplomatskih predstavništvih. Enako velja za volivce, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno prebivajo. Leta 2006 spremenjena ureditev določa, da se volivcem, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji in so vpisani v posebni volilni imenik, pošlje volilna karta, četudi ne izrazijo želje po glasovanju. Po novi ureditvi se glasovanje lahko opravi s prazno glasovnico.

Ustavno sodišče ni zadržalo člena
Skupina poslancev je na ustavno sodišče sicer vložila predlog, da se izvajanje omenjenega člena zadrži, a ga je to zavrnilo. Je pa opozorilo, da se lahko glasovanje s praznimi glasovnicami nanaša le na glasovanje slovenskih državljanov, ki prebivajo v zelo oddaljenih krajih.

Ustavno sodišče je poudarilo tudi, da bi morala državna volilna komisija državljanom v tujini hkrati s prazno glasovnico poslati obvestilo o tem, iz katerih uradnih objav je pred volitvami mogoče ugotoviti podatke o kandidatnih listah. Člani komisije so zato sklenili, da bodo volivci v volivnem gradivu prejeli tudi informacijo o tem, kje so objavljene kandidature.

Oblika in vsebina prazne glasovnice že določena
DVK je določil tudi obliko in vsebino prazne glasovnice, na katero bodo volivci napisali ime in priimek kandidata, za katerega glasujejo, ali listo kandidatov. Priložena bo še volilna karta, ki jo bo moral volivec lastnoročno podpisati.

Na predlog zunanjega ministrstva bo v tujini 34 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, in sicer v 27 državah.

Prazne glasvnice bodo začeli pošiljati s 1. avgustom, zadnji rok za pošiljanje gradiva s prazno glasovnico pa je DVK določil za 5. september. Tedaj bodo že znane kandidatne liste.

Člani DVK-ja tudi o predlogu izvedbe volilne pravice invalidov
Člani DVK-ja so na seji razpravljali še o pobudi ministrice za delo, družino in socialne zadeve Marjete Cotman, da se na parlamentranih volitvah invalidom omogoči glasovanje z volilnimi napravami. Rešitve za zagotovitev tajnosti volitev za to skupino volivcev pa še niso našli.