Po prejetju poročila Državne volilne komisije se udejanijo redka vidnejša pooblastila, ki jih zakonodaja nalaga predsedniku republike. Foto: EPA
Po prejetju poročila Državne volilne komisije se udejanijo redka vidnejša pooblastila, ki jih zakonodaja nalaga predsedniku republike. Foto: EPA
Volitve 2008
Premier v odhajanju in njegov najverjetnejši naslednik. Foto: RTV SLO
Velika dvorana DZ-ja sameva ter čaka peto generacijo poslank in poslancev. Foto: MMC RTV SLO
Razglasitev uradnih izidov volitev
Sprejem poslancev pri predsedniku

Državna volilna komisija je dopoldne sprejela poročilo o izidu volitev 90 poslancev petega sklica državnega zbora. Izidi so tako dokončni in uradni. Z razglasitvijo in predajo poročila o uradnih izidih volitev predsedniku republike se bodo začeli postopki za konstituiranje DZ-ja ter oblikovanje nove vlade.

Predsednik republike Danilo Türk mora kandidata za premierja predlagati najpozneje do 10. novembra. 17. november pa je skrajni rok za glasovanje v državnem zboru, saj morajo poslanci o predsednikovem predlogu odločati najmanj 48 ur in najpozneje v sedmih dneh po vložitvi njegovega predloga.

Uradni izidi volitev
SD ... 30,45 % ... 29 mandatov
SDS ... 29,26 % ... 28 mandatov
Zares ... 9,37 % ... 9 mandatov
DeSUS ... 7,45 % ... 7 mandatov
SNS ... 5,40 % ... 5 mandatov
SLS+SMS ... 5,21 % ... 5 mandatov
LDS ... 5,21 % ... 5 mandatov
+ 2 poslanca narodnostnih manjšin _______________________________________
NSi ... 3,40 %
Lipa ... 1,81 %
Lista za pravičnost in razvoj ... 0,56 %
Zeleni Slovenije ... 0,51 %
KDS ... 0,45 %
LČPV ... 0,39 %
SSN ... 0,25 %
Zelena koalicija ... 0,22 %
NS ... 0,13 %
Akacije ... 0,20
%

Na volitvah 21. septembra je imelo volilno pravico skupaj 1.696.437 volivcev, glasovalo pa jih je 1.070.523 oziroma 63,10 odstotka. Volivci so oddali 1.070.424 glasovnic, od tega je bilo 18.597 neveljavnih.

Zanimivost: razlika v glasovih med listama SLS+SMS in LDS je znašala vsega skupaj 38 glasov.

Podrobnejši rezultati na spletni strani DVK-ja


Mandat vlade se konča, ko se po volitvah sestane novi DZ. Ustanovno sejo skliče predsednik države v 20 dneh po izvolitvi novih poslancev. Ta na predlog predsednika, ki se prej posvetuje z vodji poslanskih skupin, voli novega premierja. Kandidata za predsednika vlade mora predsednik predlagati DZ-ju najpozneje v 30 dneh po konstituiranju DZ-ja, ta pa mora imenovanje izvesti najpozneje sedem dni po prejetju predloga kandidata. Premier je izvoljen z večino glasov vseh poslancev, v nasprotnem primeru pa mora predsednik v 14 dneh predlagati istega ali drugega kandidata, lahko pa razpusti DZ in razpiše nove volitve.

Predsednik vlade mora najpozneje petnajst dni po svoji izvolitvi DZ-ju predlagati imenovanje ministrov. Vsak kandidat za ministra se predstavi delovnemu telesu DZ-ja z istega delovnega področja, kot je področje ministrstva, za katero je predlagan. Poslanci nato glasujejo o vseh ministrih naenkrat (t. i. lista ministrov). Če lista ni izvoljena, se opravi novo glasovanje na podlagi nove liste kandidatov. Če tudi ta lista ne dobi zadostne podpore, lahko predsednik vlade predlaga, da se o vsakem kandidatu z liste glasuje posebej.

V NADALJNJE BRANJE
- Vse dozdajšnje slovenske vlade


Klesanje koalicije in njenega programa
Medtem pa najverjetnejši mandatar Borut Pahor nadaljuje serijo neformalnih pogovorov z vodji morebitnih koalicijskih partneric, sestaja pa se tudi s kolegi iz drugih strank, s katerimi govori predvsem o vsebinskih prioritetah in sodelovanju v prihajajočem mandatu.

Kot je napovedal Pahor, na popoldanski seji predsedstvo SD-ja ne bo obravnavalo osnutka koalicijske pogodbe, ampak bo le potrdilo osnovo izhodišča za njo. V tej luči bo ekipa SD-ja, pristojna za usklajevanje koalicijske pogodbe, ob koncu tedna dokončala osnutek koalicijske pogodbe, poroča Radio Slovenija. Tako je v začetku prihodnjega tedna pričakovati, da bosta osnutek koalicijske pogodbe in vabilo za pogajanja o vstopu v vlado romala k morebitnim koalicijskim partnericam Zaresu, LDS-u in Desusu, ki so v preteklih dneh že oblikovale svoje pogajalske skupine. Pogajanja o posameznih poglavjih koalicijske pogodbe naj bi po mnenju poznavalcev trajala najmanj 14 dni.

NSi bo rane celil na kongresu, še prej na klavzuri
Medtem ko se na eni strani začenjajo postopki za konstituiranje državnega zbora in priprava na formalni začetek pogajanj o novi vladi, pa se ne drugi strani največja poraženka Nova Slovenija, ki so jo volitve pustile pred vrati državnega zbora, ukvarja z razlogi, ki so pripeljali do slabega volilnega izida. Tako bo popoldanska klavzura Nove Slovenije namenjena iskanju odgovora na vprašanje, kakšna naj bosta novi voditelj in vodstvo stranke, da bo ta preživela v slovenskem političnem prostoru.

Razglasitev uradnih izidov volitev
Sprejem poslancev pri predsedniku