Kot pravi direktor Turizma Bled Blaž Veber, so z anketo zdaj dobili jasno sliko, kam se je treba usmeriti in brez česa se zadeve ne bodo izboljšale.

Več kot polovica vprašanih v prvi vrsti tako opozarja. "Predvsem na povišanje cen nepremičnin, povečanje prometnih težav, čezmerno onesnaženje, povišanje življenjskega stroška občanov. Ne nazadnje tudi poslabšanja zdravstvenih razmer zaradi infrastrukture, ki je prilagojena predvsem lokalnemu prebivalstvu, ne predvideva pa povečanja števila obiska v času visokih sezon in je ta multiplikator enkrat ali celo dvakrat."

Anketo je izpeljal Javni zavod Turizem Bled z željo, da bi dobili usmeritve za pripravo nove strategije turizma. Foto: BoBo
Anketo je izpeljal Javni zavod Turizem Bled z željo, da bi dobili usmeritve za pripravo nove strategije turizma. Foto: BoBo

Vsega tega se zaveda tudi župan Toni Mežan. Žal Bled, pravi, zaradi številnih apetitov tako tujih investitorjev kot domačinov postaja za življenje tistih, ki se s turizmom ne ukvarjajo, vse manj zanimiv. "In ravno sem dobil informacijo, da je kar precej občanov in občank manj v občini Bled, kot jih je bilo lani, kar pomeni, da je trend odseljevanja. To moramo preprečiti, po drugi strani pa izboljšati način sobivanja domačinov in turistov. Dejstvo je, da domačini smo tukaj, turisti prihajajo in odhajajo, vedno dobrodošli, vendar s spoštovanjem naših pravil. Tukaj mislim, da je treba, da se tudi tisti sobodajalci in vsi, ki imajo opravka s turisti, ki jih pripeljejo na Bled, tega zavedajo."

Velik vpliv na to, da bi se zadovoljstvo domačinov s turizmom lahko izboljšalo pa ima pravi Veber tudi občina, ki naj začrta jasno smer razvoja. "In pove kaj ja, kaj ne, kje ja in koliko tega tam. In to je ključno. Tega se je potem treba držati."

Pri tem bo ključen tudi nadzor, se zaveda župan, predvsem pa se strinja, da je nujno zastaviti jasno strategijo in turizem usmerjati ob vseh negativnih vplivih t. i. turboturizma pa je vendarle treba ohraniti razvojno miselnost, še opozarja Veber: "Ta pat pozicija, da se nič več ne da in da je preveč obiska. Da je edina stvar, ki jo znamo narediti, da omejujemo in da gremo v smeri prepovedi, vsekakor ni razvojna."

Tudi zato nova strategija, ki se je bodo na Bledu lotili jeseni, ne bo več izdelana za le pet ali deset, ampak za kar 20-letno obdobje.