Mestna občina je maja podpisala pogodbo z izvajalcem del, to je Cestno podjetje Ptuj. Dela so ocenjena na 7,7 milijona evrov, od tega je 2,4 milijona evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN). Foto: Mestna občina Maribor
Mestna občina je maja podpisala pogodbo z izvajalcem del, to je Cestno podjetje Ptuj. Dela so ocenjena na 7,7 milijona evrov, od tega je 2,4 milijona evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN). Foto: Mestna občina Maribor

Kot so danes sporočili z občine, investicija obsega preureditev levega nabrežja reke Drave na območju od Studenške brvi na zahodni strani do Vodnega stolpa na vzhodni strani v skupni dolžini nekaj več kot kilometer in skupni površini približno 24.000 kvadratnih metrov.

Izvajalec bo po napovedih začel gradbeno-obrtniška dela predvidoma 12. julija, ko se bodo začela pripravljalna dela. Vsa dela mora končati do 30. maja 2023.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Izvajanje del bo potekalo v treh etapah, z začetkom na zahodnem delu Lenta med Studenško brvjo in Ribiško ulico, nato pa še v dveh etapah proti vzhodu do Vodnega stolpa.

Promet bo zaradi omogočanja hitre izvedbe del na zahodnem delu Lenta zaprt, bo pa urejen obvoz po Koroški cesti in Ribiški ulici. Zapora zahodnega dela Lenta med Studenško brvjo in Ribiško ulico bo predvidoma do oktobra letos.

Ves čas zapore bo za stanovalce in pravne osebe omogočen dostop (tudi z avtomobili) do garaž, stanovanj in lokalov, pojasnjujejo na občini.

Sorodna novica Po reki Dravi naj bi plul potujoči paviljon

Za stanovalce Lenta, ki imajo dovolilnice za parkiranje na tem območju (cona 4), bo občina v času izvajanja gradbenih del omogočila parkiranje pod Titovim mostom ali na gramoznem parkirišču med Kopališčem Pristan in Lavričevo ulico. Stanovalci Lenta, ki uporabljajo za parkiranje eno izmed garažnih hiš na tem območju, bodo lahko to storitev nemoteno uporabljali še naprej.

Uporaba dozdajšnje t. i. bele cone na Lentu ne bo več mogoča, kar pomeni, da tu ne bo več parkiranja za obiskovalce.

Po preureditvi bo na območju Lenta vzpostavljen t. i. shared space oziroma območje skupnega prometnega prostora. Promet bo sicer še vedno potekal v obeh smereh, a si bodo motorna vozila enakopravno delila cesto s kolesarji in pešci.

Parkirišč z belimi conami več ne bo, bo pa po navedbah občine tudi po obnovi za vse stanovalce zagotovljeno parkirišče pod Titovim mostom in na lokaciji med Kopališčem Pristan ter Lavričevo ulico. "Mestna občina Maribor bo prav tako zagotovila električno vozilo Maister, ki bo namenjeno temu delu mesta in bo na voljo predvsem stanovalcem Lenta," sporočajo.

V okviru projekta se bo na območju med Vodnim stolpom in Studenško brvjo obnovilo celotno cestišče ter tlakovalo površine za pešce in pred gostinskimi vrtovi. Na novo bodo uredili sprehajalno pot med tržnico in Studenško brvjo, dodali bodo zelene površine in zasadili drevesa. V osrednjem delu Lenta bodo uredili brežino reke s stopnicami, ki se bodo spuščale k vodi, osrednji trg pred Hišo Stare trte pa bo urejen kot osrednji prireditveni prostor.

Izgradnja nove brvi čez Dravo
Februarja letos je občina tudi podpisala pogodbo za izgradnjo nove brvi čez Dravo. Ta bo pri Starem mostu in bo povezovala Lent na levem in Tabor na desnem rečnem nabrežju.

Po zagotovilih izvajalca Makro 5 gradnje bo zgrajena v letu dni.

Izgradnja brvi je ocenjena na 4,5 milijona evrov, od tega bo 2,6 milijona evrov iz CTN, približno 650.000 evrov pa bo prispevala država.