Nova planinska koča na Mrzlem vrhu. Foto: Planinsko društvo Žiri
Nova planinska koča na Mrzlem vrhu. Foto: Planinsko društvo Žiri
Koča lahko sprejme od 30 do 40 obiskovalcev, v njej je tudi 20 ležišč. Foto: Planinsko društvo Žiri

Koča lahko sprejme od 30 do 40 obiskovalcev, v njej je tudi 20 ležišč. Planinsko zavetišče združuje ljubitelje narave in gorske rekreacije občin Gorenja vas - Poljane, Idrija in Žiri. Leži ob Slovenski planinski poti, Srednje Evropski pešpoti Via Alpina, Loški planinski poti in številnih kolesarskih poteh. Lokacija je zanimiva tudi zato, ker leži na nekdanji rapalski meji, ki je vsebina tematskih poti v programu turistične ponudbe, pojasnjujejo v Planinskem društvu Žiri.

Odprtja koče se je udeležil tudi predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik. "Kljub zaostrenim družbenim razmeram v Sloveniji s planinskim entuziazmom in obilico prostovoljnega dela nam uspe pridobiti kakšno novo planinsko kočo," je poudaril in dodal, da je planinska koča na Mrzlem vrhu najverjetneje edina nova planinska koča, ki bo odprta v tem letu.

Številna dela pri ureditvi koče na Mrzlem vrhu na 970 metrih nadmorske višine so opravili planinci sami v več delovnih akcijah. Planincem je na pomoč priskočil tudi Sklad Si.voda, ki ga je ustanovil Si.mobil, in je za gradnjo čistilne naprave daroval več kot 6.500 evrov, medtem ko je preostali del prispevala občina Žiri, ki podpira gradnjo malih čistilnih naprav na območjih, kjer ni obvezna gradnja kanalizacije.

Kot so sporočili iz Si.mobila, rastlinske čistilne naprave pri čiščenju odpadnih voda uporabljajo samoobnovitvene sposobnosti narave. Glavni delež čiščenja se dogaja ob pretoku onesnažene vode skozi več slojev peska in korenin rastlin, medtem se odvijajo kemični in biološki procesi, ki vodo očistijo.

Sklad Si.voda je nepridobitna organizacija, ki se zavzema za trajnostno reševanje problematike kakovosti vode v Sloveniji. V šestih letih je zavod podprl deset projektov v skupni vrednoti več kot 200.000 evrov, od tega štiri gradnje rastlinskih čistilnih naprav na območjih z razpršeno poselitvijo. Te pripomorejo k učinkovitemu čiščenju vode tam, kjer razgibanost pokrajine ali druge okoliščine ne dopuščajo drugih možnosti čiščenja odpadnih voda.