Foto: BoBo
Foto: BoBo

Skupno so prebivalci Slovenije, stari od 15 do 84 let, leta 2021 z vsemi prevoznimi sredstvi na svojih vsakodnevnih poteh opravili 11,5 milijarde kilometrov, kar je šest odstotkov manj kot leta 2017.

Na 16 odstotkov svojih dnevnih poti so se odpravili zaradi nakupovanja. Te poti so se največkrat začele med 10. in 11. uro, po jutranji konici zaradi odhoda na delo ali v šolo. Prosti čas je bil namen 36 odstotkom poti, te so se najpogosteje začele med 17. in 19. uro, ugotavljajo na statističnem uradu.

Najbolj so bili dnevno mobilni prebivalci goriške statistične regije, kjer je v dnevu opravilo vsaj eno pot 80 odstotkov prebivalstva. Najmanjši delež pa je bil v posavski statistični regiji, kjer je znašal 67 odstotkov. Na ravni države je bilo dnevno mobilnih 76 odstotkov prebivalcev.
Prebivalci Slovenije so v povprečju opravili po 2,2 poti na dan, od tega najmanj v posavski statistični regiji (1,9 poti) in največ v osrednjeslovenski (2,7 poti).

Od skupno opravljenih dnevnih poti jih je bilo 98 odstotkov opravljenih znotraj Slovenije, dva odstotka poti pa sta se začela ali končala zunaj nje. Delež poti, ki so potekale le na območju posamezne statistične regije, je bil največji v podravski in je znašal 87 odstotkov. Najmanjši je bil v zasavski regiji (66 odstotkov).

Konec leta 2021 je bilo v Sloveniji registriranih 1,2 milijona avtomobilov, od tega 51 odstotkov na dizelski in 47 odstotkov na bencinski pogon, pol odstotka pa na električni pogon, še izhaja iz podatkov državnega statističnega urada.