Družinski zdravniki. Foto: BoBo
Družinski zdravniki. Foto: BoBo

"Ključno je, da se v državi poenotimo, kam želimo iti na primarnem zdravstvu. Če je tukaj konsenz, potem lahko vsaka nova vlada gradi na tej viziji in zagotavlja kontinuiran razvoj," je poudarila vodja službe ministrstva za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) Vesna Kerstin Petrič.

Rok za oddajo pripomb na predlog strategije se je končal v petek. Do petka dopoldne so na ministrstvu prejeli 31 pripomb, med njimi tudi pripombe urada zagovornika načela enakosti. Ta je ministrstvu med drugim priporočil dopolnitev predloga strategije tako, da bo ustrezneje sledila spoštovanju pravice do enake obravnave in enakih možnosti ne glede na osebne okoliščine. Zagovornik ministrstvu priporoča, naj v strategiji že pri določitvi osebnih okoliščin, zaradi katerih nihče ne sme biti obravnavan slabše na področju zdravstvenega varstva, izrecno navede vse osebne okoliščine, kot jih opredeljuje zakon o varstvu pred diskriminacijo. Zdaj so namreč v strategiji navedene le nekatere, so pri zagovorniku zapisali v sporočilu za javnost.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Eva Vodnik je v izjavi za medije izrazila pričakovanje, da bo po sprejetju strategije kmalu pripravljen in sprejet dvoletni akcijski načrt.

Predloge za ukrepe, ki so bili vključeni v predlog strategije, je ministrstvu posredoval med drugim strateški svet za zdravstvo pri predsedniku vlade. Predlog strategije je sicer rezultat usklajevanj s številnimi deležniki na tem področju in sodelovanja z WHO-jem ter evropskim observatorijem za spremljanje zdravstvenih sistemov in politik.

Širitev ekip ambulant, variabla pri plačah ...

Predlog strategije med drugim predvideva ukrepe, kot so širitev ekip ambulant, pa tudi uvedba variabilnega dela plač zaposlenih na primarni ravni. Predlog predvideva tudi posodobitev mreže izvajalcev na primarni ravni zdravstvenega varstva. Med predvidenimi ukrepi je med drugim vzpostavitev ambulant specializantov družinske medicine in podeželskih ambulant.

Načrtovana je tudi vzpostavitev in zagotovitev sistemskega financiranja nacionalno sprejetih kliničnih specializacij za psihologe, logopede, diplomirane medicinske sestre in farmacevte. Predvidena je tudi vzpostavitev terciarne institucije, ki bi skrbela za kontinuiran razvoj primarne ravni zdravstva.

O strategiji bodo deležniki razpravljali v ponedeljek na posvetu na Brdu pri Kranju. Na njem bodo poleg predstavnikov zainteresirane strokovne in laične javnosti ter reprezentativnih interesnih skupin sodelovali predstavniki WHO-ja.